Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví novelu postihující nekalé obchodní praktiky
10. dubna 2013

Martin Kuba: Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví novelu postihující nekalé obchodní praktiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předloží novelu, která znemožní podnikatelům požádat o novou živnost ve stejném oboru, pokud jim byla v minulosti zrušena pro závažné porušení zákona, například z důvodu nekalých či agresivních praktik.

Půjde o součást komplexního řešení, kterým se úřad ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) rozhodl zvýšit tlak na nepoctivé obchodníky.
 
Novela by měla zabránit tomu, aby jednatelé nebo členové představenstva právnické osoby, které byla sankčně zrušena živnost, mohli pokračovat v podnikání v oboru tím, že založí jinou právnickou osobu.
 
Kromě zmíněné novely chystá MPO na základě připravované evropské směrnice aplikaci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které má přinést jednoduché, rychlé a místně dostupné řízení, za které navíc nebudou spotřebitele platit poplatky. 
 
Pracovník příslušného kontaktního místa bude navíc v neutrálním postavení, což by mělo odbourat možnou psychickou bariéru ze strany seniorů. Pracovník kontaktního místa si od spotřebitele převezme pouze potřebné doklady a sám pak kontaktuje prodejce, senior se tak nemusí obávat osobního setkání s agresivním prodejcem. Pilotní projekt už si MPO v minulých letech vyzkoušelo a jeho výsledky ukázaly, že lze spotřebitelské spory takto úspěšně řešit.
 
„Je zřejmé, že nejčastějším cílem nekalých obchodních praktik jsou na předváděcích akcích senioři. Jde o velmi zranitelnou skupinu občanů, a stát jim v této situaci musí podat pomocnou ruku,“ prohlásil ministr Kuba k chystaným krokům.
 
Dalším opatřením bude v souvislosti s přijatým kontrolním řádem, který začne platit od ledna 2014, používání záznamových zařízení kontrolory ČOI.
 
 „Navrhujeme nastavit kontrolní a legislativní systém tak, aby takoví agresivní prodejci s nekalými praktikami byli potrestáni nejen odpovídající pokutou, ale hlavně nemohli svoji činnost již dále vykonávat ve stejném oboru třeba pod novou firmou,“ uvedl náměstek ministra pro oblast podnikání a ochranu spotřebitele Tomáš Hajdušek.
 
Připravovaná opatření tak doplní neustále probíhající kontroly ČOI, která dohlíží na dodržování zákonů na předváděcích akcích a uděluje pokuty za jejich porušení. Jen v loňském roce provedli inspektoři ČOI celkem 281 kontrol, při nichž byly ověřovány podmínky prodeje zboží v rámci předváděcích prodejních akcí. Zaměřili se zejména na odhalování různých forem nekalých obchodních praktik používaných k manipulaci a ovládnutí účastníků těchto akcí. Z provedených 281 kontrol zjistila inspekce porušení předpisů ve 204 případech (72,6 procenta).
 
„Pokud firmy na předváděcích akcích nezmění svoje jednání, nebude milionová pokuta, uložená společnosti Beck Czech za nekalé obchodní praktiky, jediná. V letošním roce už nabyly právní moci další pokuty ve výši několika set tisíc korun, které zveřejníme,“ konstatoval ústřední ředitel inspekce Vladimír Velčovský.
 
ČOI tak jen v loňském roce udělila společnostem a podnikatelům, nabízejícím výrobky a služby prostřednictvím předváděcích akcí, za prokázaná porušení předpisů pokuty za více než 5,6 milionu korun. Nejméně 30 pořadatelům předváděcích akcí byly přitom pokuty uloženy opakovaně, nejčastěji za užívání nekalých obchodních praktik. V dalších 25 případech nebylo správní řízení dosud ukončeno nebo rozhodnutí o pokutě dosud nenabylo právní moci. 
 
V roce 2012 byla také dopracována metodika, na základě které předává ČOI zjištěné případy porušení zákona obecným živnostenským úřadům jako podnět ke zrušení živnostenského oprávnění podnikatele, který se dopustí například klamavých či agresivních obchodních praktik.

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi

Štítky:
tisková zpráva