18. března 2013

Ministr Kuba pomohl českým firmám v soutěži o zakázky na indickém trhu v řádech stovek milionů dolarů

Jako velmi úspěšnou hodnotí ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba pracovní návštěvu Indie, kterou uskutečnil v uplynulém týdnu. Ministra potěšil zejména zájem indických firem o spolupráci s českými protějšky a respekt, jemuž se Česká republika v Indii těší.

 
Ministr Kuba se do Indie přesunul z Bangladéše. Během čtyřdenního pobytu navštívil nejdříve hlavní město Dillí, v němž vedl jednání se členy indické vlády. Následovala zastávka v Aurangabádu, kde se seznámil s jedním z nejúspěšnějších projektů česko indické spolupráce – závodem na výrobu vozů značky Škoda. V hospodářském centru Indie Mumbaji otevřel největší strojírenský veletrh, na který byla Česká republika pozvána jako země partner, a ocenil nejlepší indické vývozce.
 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil v Bangladéši český export

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zahájil cestu do Jihovýchodní Asie návštěvou Bangladéše. V jejím hlavním městě Dhace jednal s klíčovými ministry o tom, jak navázat na dřívější ekonomickou spolupráci obou zemí.

 

 
Po celou dobu cesty doprovázeli Martina Kubu podnikatelé v čele s prezidentem Hospodářské komory ČR (HK) Petrem Kuželem. Spojením této delegace s firmami vystavujícími v Mumbaji byla vytvořena největší česká podnikatelská skupina, která kdy Indii navštívila.
 
Pocity spokojenosti převažovaly jak u ministra Kuby a jeho doprovodu, tak u zástupců českých firem po návratu z pracovní cesty do Indie. Jakkoli unaveni z nabitého programu, v němž se střídala jednání na vládní úrovni s podnikatelskými kontakty, všichni byli přesvědčeni, že jako tým odvedli dobrou práci, která otevře cestu k novým zakázkám pro české firmy v Indii.
 
Sám ministr Kuba považuje cestu za tak trochu mobilizační. V uplynulém roce poklesl český vývoz do Indie v dolarovém vyjádření téměř o čtvrtinu. Chce proto tento trend zastavit a vrátit český vývoz na cestu dynamického růstu.
 
„Jakkoli rozumím názorům, že tento pokles souvisí primárně se sníženou poptávkou na indickém trhu, nemohu se s tímto stavem smířit. Proto jsem se chtěl během cesty potkat s co nejvíce členy indické vlády a zastřešit co největší počet podnikatelských fór,“ řekl Kuba. „S kýmkoli jsem hovořil, cítil jsem upřímné uznání toho, co ČR učinila pro industrializaci indické ekonomiky, a také slova obdivu k úrovni našeho ekonomického rozvoje a technologické vyspělosti,“ stručně charakterizoval ministr to, co slyšel během kontaktů s členy vlády a dalšími indickými představiteli, ale i v průběhu četných kontaktů se zástupci firem při příležitosti podnikatelských fór v Dillí a Mumbaji.
 
Martin Kuba vedl jednání s ministrem obchodu, průmyslu a textilu A. Sharmou, ministrem těžkého průmyslu a veřejných podniků P. M. Patelem, ministrem energetiky J. M. Scindiou, ministrem vědy a technologií J. Redy a ministrem železnic P. K Bansalem a také jednání s guvernérem státu Maharashtra K. Sankaranarayananem.
 
Za důležité považuje český ministr průmyslu a obchodu, že jeho politická jednání s indickými partnery se vedle obecných předpokladů soustřeďovala na konkrétní podnikatelské projekty. „Otevřeně jsme také hovořili o problémech, které české firmy pociťují při rozvoji podnikatelských aktivit v Indii. Jsem přesvědčen, že osobními jednáními členů vlád obou zemí budeme schopni část těchto problémů vyřešit přímo, u jiných vytvoříme prostředí, které napomůže odstranit překážky, jež naše firmy signalizují, a to zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek,“ konstatoval.
 
Zájem českých firem o příležitosti indického trhu potvrzuje i prezident HK Petr Kužel. „Přestože indická ekonomika v posledních třech měsících roku 2012 zaznamenala nejnižší meziroční kvartální růst za uplynulé roky, s více než pěti procenty patří stále k nejrychleji rostoucím oblastem na světě a nabízí celou řadu zajímavých možností. Tato skutečnost, tradice vztahů obou zemí a jejich vzájemné sympatie vytvářejí pozitivní synergie, které musíme umět přeměnit do nových obchodních případů,“ uvedl.
 
Realizaci tohoto záměru má napomoci zařazení Indie mezi prioritní země v nové Exportní strategii České republiky na roky 2012 – 2020, na jejíž přípravě se Hospodářská komora ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a také Mezinárodní obchodní komorou velmi významně podílela. 
 
Cesta ministra průmyslu a obchodu Kuby je jedním z příkladů praktického naplňování této strategie. K dalším patří posílení kapacit státu na podporu zájmů českých firem v Indii nebo prezentace českých firem na tamních výstavách a veletrzích či stanovení dostatečných limitů pro angažovanost ČEB a EGAP. Vrcholem by pak měla být návštěva premiéra Petra Nečase, která je plánována na konec letošního roku.  
 
Že je zájem o rozvoj obchodních a investičních vztahů oboustranný, potvrzuje skutečnost, že Česko se jako země partner zúčastnila v Mumbaji největší indické strojírenské přehlídky - International Engineering Sourcing Show 2013. Podle ministra Kuby šlo o bezprecedentní krok, velmi podobný tomu, kdy se Indie podobně představila na strojírenském veletrhu v Brně. Celkový dojem a vizualizace ČR dále umocnila skutečnost, že byl český ministr poctěn předáním cen nejvýznamnějším indickým strojírenským vývozcům.
 
V průběhu slavnostního aktu zdůraznil Kuba význam vývozců pro ekonomiky jednotlivých zemí. Čím více má podle něj země úspěšných vývozců, tím se stává více inovativní a lépe čelí výzvám globalizovaného světa. ČR řadu takových vývozců má, přičemž někteří vděčí za svůj růst spolupráci s indickými firmami.
 
Na závěr své pracovní cesty pak ministr Kuba poznamenal: „Opět se ukázalo, že když jsme schopni společně, mám na mysli zástupce státu a podnikatelské sféry, táhnout za jeden provaz a hovořit jedním hlasem, vytváříme velmi silné synergie. Velký podíl na tom má v tomto konkrétním případě náš zastupitelský úřad v Dillí a velvyslanec Miloslav Stašek. V jeho osobě jsem poznal profesionála, v němž má ČR toho nejlepšího velvyslance českého průmyslu. Velmi si přeji, abychom takových měli co nejvíce. Cesta do Indie, stejně tak jako mé nedávné cesty do USA, Vietnamu, Thajska a Myanmaru potvrzují, že ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou schopna velmi dobře spolupracovat.“