Prosazování exportní strategie snížilo za rok nezávislost ČR na trzích EU a zvýšilo vývoz českých firem do prioritních a zájmový
5. března 2013

Martin Kuba: Prosazování exportní strategie snížilo za rok nezávislost ČR na trzích EU a zvýšilo vývoz českých firem do prioritních a zájmový

Čeští podnikatelé hodnotí pozitivně roční plnění vládou schválené exportní strategie ČR na období 2012 – 2020 („strategie“). Správnost cílů strategie potvrzují čísla vývozu do prioritních a zájmových zemí, které prezentoval na úterní tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba společně s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD) Jaroslavem Hanákem, prezidentem Hospodářské komory ČR (HK) Petrem Kuželem A Michalem Mejstříkem, prezidentem Mezinárodní obchodní komory.

Výsledky hovoří jasně, vývoz do prioritních a zájmových zemí za uvedené období stoupl o 20 procent.  Ve finančním vyjádření to znamená 340 miliard korun do prioritních a 173 miliard korun do zájmových zemí.
 
 „Tyto hodnoty jasně ukazují, že Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s podnikateli správně vytipovalo trhy pro český byznys,“ řekl ministr Kuba. Tuto skutečnost potvrzuje i snížený podíl vývozu do Evropské unie z 83 procent na necelých 81 procent, a to i vzhledem k tomu, že celkový vývoz rostl šesti procentním tempem a dosáhl svého historického maxima a poprvé překročil hranici tří bilionů korun.  
 
Na uvedených ukazatelích se podílela aktivní rozsáhlá podpora ze strany MPO v loňském roce. Ministr navštívil celkem 14 zemí. MPO zasedalo ve 23 smíšených komisích a připravilo mezivládní a rezortní smlouvy s Ekvádorem, Irákem a Thajskem.
 
„I přes velmi dobré dosavadní výsledky, letos ještě zesílíme naše úsilí pro české exportéry. Plánujeme navštívit 15 zemí, včetně subsaharské Afriky. Zasedat budeme alespoň ve 26 smíšených komisích, nadále budeme pracovat na mezivládních smlouvách se zeměmi jako Egypt, Bangladéš nebo Nigérie, které nabízí velké možnosti našim firmám v uplatnění na tamním trhu, nebo dokonce mohou působit jako vstupní brána pro další přilehlé trhy,“ upřesnil ministr Kuba další plány na podporu českého exportu.
 
Na realizaci exportní strategie se také podílela v loňském roce marketingová podpora v zahraničí. MPO v roce 2012 připravilo tři desítky oficiálních účastí, na kterých se prezentovalo více než 352 účastníků, a v rámci programu specializované výstavy a veletrhy nabídlo více jak 2800 firmám účast na 186 veletrzích.
 
„Rozhodnout společně o dvanácti prioritních zemích a definovat dalších šestadvacet zájmových trhů bylo správné. Za přínosné považuji také to, že do zahraniční budou vysíláni lidé z byznysu,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se vyjádřil i k fungování klíčových institucí podpory exportu České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). „Věřím, že se definitivně personálně stabilizuje situace v ČEB a EGAP,“ poznamenal.
 
Současně prezident Hanák přivítal vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska o navýšení finančních prostředků pro EGAP. „Vítáme vyjádření ministra financí o tom, že bude prosazovat uvolnění prostředků pro EGAP. Pro naše exportéry je to skutečně jedno z principiálních opatření,“ konstatoval.
 
Šéf SPD poukázal také důležitost spojení vládních agentur CzechTrade a CzechInvest. „Naše očekávání ohledně spojení agentur CzechTrade a CzechInvest jsou značná. Pokud k němu dojde, mělo by vést k efektivnějšímu fungování ve prospěch exportérů a investorů,“ dodal. 
 
Úsilí MPO o podporu českých firem v zahraničí zhodnotil i prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. „Zásadní změnou je skutečnost, že MPO chce právě od nás, podnikatelů, slyšet, kam má směřovat své aktivity, na jaká opatření se má zaměřit a jaké lidi má vybrat pro to, aby měl český byznys v zahraničí kvalitní zástupce, které potřebuje. Nový chod proexportní politiky byl nastaven dobře.“ 
 
„Navíc vůbec poprvé v historii, co přizvala naší komoru státní správa a další podnikatelské svazy k výběrovým řízením na obsazení zahraniční sítě MPO, která po svém plánovaném rozšíření bude hájit zájmy českých podniků na 70 pracovištích v 56 zemích světa,“ prohlásil prezident Kužel s tím, že klíčová je také snaha MPO dávat svou politikou důraz na vybrané prioritní a zájmové země pro český vývoz a rovněž lépe koordinovat zahraniční cesty státních představitelů.
 
Důležitým naplňováním exportní strategie je navíc rozšiřování zahraniční obchodní sítě MPO, která nyní čítá 48 kanceláří z původních 38. Navíc v březnu proběhne výběrové řízení na dalších devět zastoupení s tím, že síť bude do prázdnin pokryta.
 
V rámci poskytování kvalitnějších a dostupnějších služeb pro exportéry bylo představeno nové portfolio soustřeďující se na poradenství, vzdělávání, informační služby a služby zahraniční sítě. Namísto tradičních individuálních služeb jsou také nyní exportérům nabízeny balíčkové programy, Basic, Business a Plus.
 
„Jsem rád, že tato strategie nezůstala na rozdíl od ostatních pouze na papíře, je naplňována a přináší konkrétní výsledky v praxi,“ uvedl člen NERV a předseda ICC v ČR k plnění Strategie.
 
„Cenovým zvýhodněním jsme se zaměřili na malé a střední podniky a soustředili pozornost na prioritní a zájmové země. O tom, že se paušály osvědčily, hovoří jednoznačně výsledky, kdy jsme v letošním roce zaznamenali - téměř 60 procentní nárůst firem o exportní služby, což je dobrá zpráva, která naplňuje cíle exportní strategie,“ řekl Zdeněk Vališ, ředitel sekce zahraničního obchodu, pověřený řízením CzechTradu.
 
Zahraniční cesty v roce 2012 zmiňované prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR absolvoval s českými podnikateli, až na jednu výjimku, vždy osobně ministr Kuba. Letos má za sebou šéf rezortu průmyslu a obchodu již tři úspěšné zahraniční pracovní cesty s českými podnikateli. Konkrétně prosazoval ministr Kuba české exportní zájmy během letošních prvních dvou měsíců ve Vietnamu, Thajsku, Myanmaru, Kazachstánu a Spojených státech amerických.
 

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi