28. února 2013

Vláda se musí snažit evropskou integraci aktivně korigovat

Sněmovní výbor pro evropské záležitosti dnes podpořil stanovisko vlády k návrhům Komise na posílení evropské integrace (Sdělení Komise - Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse) a vyzval vládu, aby na evropské úrovni zahájila diskuzi o vlastních návrzích.

„Materiál předložený Komisí k diskuzi členským státům obsahuje nesourodou skupinu opatření, od nezbytných kroků vedoucích k uklidnění situace v eurozóně až po nerealistické plány politické integrace. Pozici vlády, o které výbor hlasoval, považuji za vyváženou, protože jasně odděluje opatření, která jsou z pohledu České republiky správná a prospěšná pro ozdravení evropské ekonomiky, od opatření, pro která bych jako český poslanec nikdy nezvednul ruku,“ uvedl po jednání výboru jeho předseda Jan Bauer (ODS).

 
Na jeho návrh se také výbor usnesl, že cílem diskuze iniciované vládou by mělo být:
 
  • prosadit myšlenku variabilní integrace 
  • předejít tomu, že ČR se později dostane do situace, kdy bude nucena použít veto na některé z opatření směřující ke stabilizaci ekonomické situace v eurozóně, jenom proto, že bude zbytečně uplatňováno i vůči státům stojícím mimo eurozónu, 
  • donutit Evropskou komisi, aby z navrženého množství opatření vybrala sadu těch, které považuje opravdu za nezbytně nutné k ozdravění eurozóny, kterou ČR jednoznačně podporuje, a zahájila jednání o jejich realizaci.
***
Návrhy na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie předložené Komisí členským státům vycházejí z materiálu zpravovaného Hermanem van Rompuyem ve spolupráci s předsedou Evropské komise, Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky.
 
Poprvé byly tyto návrhy představené 28. listopadu loňského roku. Materiál rozpracovává navrhované reformy v oblasti bankovní unie, rámce fiskálních a hospodářských politik a věnuje se problematice demokratické legitimity nového uspořádání eurozóny. Nově člení návrhy do tří skupin podle časového horizontu, ve kterém by měly být realizovány.
Ing. Jan Bauer

1. místopředseda poslaneckého klubu PČR
člen strany
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel