26. února 2013

Komentář k nálezu ÚOHS na MPSV

Aktuální rozhodnutí ÚOHS je po sKartách další závažný problém na MPSV.

Ukazuje se, že náš koaliční partner tento rezort ne zcela zvládá. Bohužel tyto chyby pak dopadají na celou vládu a škodí i obrazu ODS, která má post premiéra. 

Činnost MPSV se bezprostředně dotýká životů mnoha lidí ve složitých životních situacích a systém výplaty dávek nesmí být ohrožován nezodpovědnými kroky.
MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města