26. února 2013

Evropa versus USA: Jakou má budoucnost naše věda a výzkum?

Nadměrná byrokracie a nízké povědomí o evropských programech podpory vědy a výzkumu, to jsou podle Ing. Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Evropského parlamentu zodpovědného za vědeckou observatoř STOA, hlavní překážky, kterým čelí vědci v Evropě.

Uvedl to ve svém vystoupení na evropském summitu k výzkumu a inovacím - European Intersectoral Summit on Research and Innovation 26. února 2013 v Dublinu, kterého se zúčastnili přední evropští politici, vědci podnikatelé a novináři. 

V projevu Oldřich Vlasák hledal příčiny, proč Evropa stále zaostává ve vědě a výzkumu za USA. „Zatímco Spojené státy stále vedou světové žebříčky inovativnosti a konkurenceschopnosti a blíží se svými výdaji na vědu a výzkum magické hranici 3 procent hrubého domácího produkt, Evropská unie pouze proklamativně definuje velkolepé cíle. Za jeden z problémů je přitom spatřována přebujelá administrativa, která je spojená s žádostmi o evropské grantové peníze,“ zdůraznil Vlasák. Na konkrétním případě pokročilých grantů poskytovaných Evropskou vědeckou radou současně vyzdvihl příklad Eduarda Feireisla, známého českého matematika, který jako jediný Čech tuto podporu získal. Skutečnost, že je pouze jedním ze tří lidí ze Střední Evropy, kteří tento grant získali, přitom europoslanec Vlasák přikládá právě nízké informovanosti potenciálních žadatelů.
 
„Evropský výzkum a vývoj nespasí řešení v podobě prostředků z víceletého evropského rozpočtu  schválené během nedávného jednání Evropské rady. Je proto třeba, aby členské státy zmobilizovaly zdroje na národní úrovni a vědu a výzkum více podpořily. V neposlední řadě je třeba vyvinout společenský tlak na samotné soukromé podniky, které by do této oblasti měly více investovat. Zatímco ve Spojených státech totiž podíl soukromých výdajů na vědu a výzkum tvoří 2 %, v Evropské unii je to pouze 1,26 %,“ uvedl ve svém vystoupení místopředseda EP.
 
Kromě Oldřicha Vlasáka, který na summitu zastupoval Evropský parlament, se akce zúčastnili také bývalý francouzský prezident a předseda pořádající organizace Atomium Culture Valéry Giscard d´Estaing nebo laureát Nobelovy ceny z CERN Carlo Rubbia.            
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města