Městský rozvoj jako příspěvek k hospodářskému růstu
14. ledna 2013

Oldřich Vlasák: Městský rozvoj jako příspěvek k hospodářskému růstu

Vystoupení místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka na Plenárním zasedání EP na téma: Městský rozvoj jako příspěvek k hospodářskému růstu - Úloha územního rozvoje v politice soudržnosti - Fond solidarity Evropské unie, jeho provádění a uplatňování - Úloha politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky.

 
Vážená paní předsedající,
 
každému je jasné, že diskutovaná témata velmi úzce souvisí s jednáními, která vedeme o legislativním balíčku týkajícím se politiky soudržnosti a víceletého finančního rámce pro období 2014–2020.
 
Konsensus v těchto oblastech musí být přínosem pro všechny, přičemž platí, že pokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. Zatímco my v Bruselu či Štrasburku detailně vyjednáváme o legislativě, doma se už rodí implementační struktury a pomalu nastavují programy pro využívání evropských fondů pro příští programovací období. To totiž začíná již příští rok.
 
Ze všech dosavadních jednání vyplývá, že města a městské aglomerace by měly v budoucnu v implementačních strukturách hrát silnější roli. Každému je jasné, že to mohou být pouze ta města, která disponují dostatečnou správní kapacitou a umí hospodařit s významnými objemy finančních prostředků. Proto je třeba tato města více zapojit do implementačních struktur v jednotlivých členských státech a informovat je o možnostech, které jim připravovaná legislativa nabízí. Rád bych na tomto místě vybídl Komisi, aby průběžně informovala o zapojení měst do navrhovaných implementačních struktur a aktivně zvala zástupce měst na vyjednávání partnerských zakázek a operačních programů. Přestože je třeba, aby investice do těchto oblastí, kde mají největší účinek, byly prioritní, nesmíme zapomínat také na menší sídla a venkov. Venkov má navíc složitější situaci při využívání evropských fondů proto, že vedle strukturálních fondů čerpá také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Dosud tak čelí problémům z odlišných pravidel při realizaci různých evropských projektů, například nevratná daň z přidané hodnoty u jednoho programu uznatelným výdajem je, jinde zase není. Je proto zcela jistě správné, že budou existovat společná pravidla pro všechny fondy.
 
Podobně jako zpravodaj jsem také přesvědčen, že menším obcím by dále významně pomohlo jedno kontaktní a informační místo s přístupem k informacím o všech fondech. Pomohl by jim také jednotný přístup pro podávání žádostí, platby, monitorování a hodnocení s cílem celý proces využívání evropských fondů zjednodušit. Komise by proto podle mého názoru měla členské státy motivovat k tomu, aby systém využívání evropských fondů byl co nejjednodušší.
 
Celý proces je však třeba urychlit. To, že se příští programovací období zpozdí, se dnes jeví, bohužel, jako nevyhnutelná realita. Nedopusťme, aby toto zpoždění bylo stejné či dokonce větší než v roce 2007. V tomto ohledu čeká zejména dánské předsednictví spousta práce a všichni jej musíme podporovat.
 

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda EP
zastupitel statutárního města

Více o autorovi