14. ledna 2013

Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace

Vystoupení místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka na Plenárním zasedání EP.

 
Vážený pane předsedající,
 
smiřme se se skutečností, že o potřebě restrukturalizace a nutnosti propouštění se dají zaměstnanci přesvědčit jen těžko. Z praxe víme, že zaměstnanci a jejich odborové organizace se zpravidla snaží využít všech možných prostředků, včetně soudních procesů, k různým obstrukcím a zpomalení restrukturalizací. 
 
Nezbytnou podmínkou úspěšnosti restrukturalizace a zachování sociálního smíru je ráznost, rychlost a důslednost v provedení tohoto kroku všude tam, kde je potřebný. Musí být jednoznačná, založená na předem stanovených jasných a průhledných pravidlech, o nichž není třeba diskutovat, jen je prostě uvést ve známost. V tomto ohledu souhlasím se zpravodajem, že je žádoucí zajistit maximální informovanost pracovníků, už jenom proto, aby ti, kteří mají zůstat, nebyli v práci demotivováni.
 
Nemohu však souhlasit s tím, že je potřeba tuto oblast regulovat, že je třeba na evropské úrovni přijímat právní akt o informovanosti a konzultování pracovníků či vytvářet dohledová opatření nad činnostmi podniků.
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města