28. května 2024

Ministři obrany zemí EU jednali v Bruselu o financování obranného průmyslu a pomoci Ukrajině. K české muniční iniciativě se formálně připojila Litva

(www.army.cz) Ministryně obrany Jana Černochová se dnes zúčastnila v Bruselu zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obrany zemí Evropské unie. Jednání se zaměřilo především na podporu Ukrajině ze strany EU a na přístup obranného průmyslu k financím. Na pořadu dne byla i česká muniční iniciativa. Do té se dnes formálně připojila Litva. Na okraj jednání se ministryně Černochová sešla také se svými protějšky ze Švédska a z Mauretánie.

Setkání ministrů obrany předcházelo zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA). Na něm ministři schválili novou podobu úkolů, které bude Agentura plnit na podporu vojenské spolupráce mezi členskými státy EU, například na poli výzkumu či rozvoje schopností. Také by se měla posílit spolupráce Agentury s NATO a dalšími partnery.

Následné zasedání Rady FAC pak bylo zaměřeno na podporu Ukrajiny. Jednalo se o krátkodobé i dlouhodobé pomoci včetně využití nového fondu pro Ukrajinu v rámci Evropského mírového nástroje. Nově by do něj měly proudit také peníze z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Dle ministryně Černochové se musí fungování fondu pro Ukrajinu nastavit především flexibilně a s jasným cílem efektivně pomáhat Ukrajině. Jednání se účastnil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a prostřednictvím videokonference se připojil ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov. Podle ministryně setkání v tomto formátu jasně demonstruje naši jednotu s Ukrajinou a to, že je třeba sladit všechny současné i budoucí aktivity na podporu země čelící ruské agresi.

V této souvislosti byla ministryní zmíněna i česká muniční iniciativa, ke které se nyní hlásí 18 zemí. „Musíme nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom včasně reagovali na urgentní potřeby Ukrajiny, což je cílem i naší muniční iniciativy. Podporu bychom měli plánovat tak, aby ukrajinská armáda v budoucnu nečelila kritickým nedostatkům,“ uvedla Jana Černochová. Během zasedání Rady FAC v Bruselu navíc došlo ke stvrzení účasti Litvy v muniční iniciativě. Ministryně Černochová s litevským ministrem formálně potvrdili zapojení této země podpisem příslušného memoranda o porozumění. Zástupci Litvy již dříve uvedli, že do české muniční iniciativy přispějí 35 milionů eur, tedy na velikost země značnou částku.

Jednání sedmadvacítky zakončil pracovní oběd, který byl zaměřen na obranný průmysl. Ministryně obrany zdůraznila nutnost plného přístupu obranného průmyslu k financím ze strany soukromých i veřejných bank. „Vzhledem k naléhavosti jsem ráda, že toto téma zůstává vysoko na agendě EU,“ uvedla Černochová a v tomto smyslu přivítala nedávné kroky Evropské investiční banky, která by měla nově obranný sektor více podporovat. Ministryně je označila za dobrý začátek. Sama tento komplexní problém aktivně řeší i na národní úrovni.

Na okraj jednání proběhla i krátká schůzka ministryně Černochové s jejím švédským protějškem. Diskutovali především o vyzbrojovacích projektech a obranné spolupráci. Po zasedání Rady FAC ministryně Černochová jednala rovněž s ministrem obrany Mauritánie Hanenou Ould Sidim. Šlo o historicky první bilaterální jednání ministrů obrany obou zemí. Tématem byla obranná a obranně-průmyslová spolupráce.

Jana Černochová

ministryně obrany
poslankyně PČR
expertka pro obranu