Projev premiéra Petra Fialy v Hudsonském institutu ve Washingtonu

16. dubna 2024
Projev premiéra Petra Fialy v Hudsonském institutu ve Washingtonu

(www.vlada.cz) Premiér Petr Fiala navštívil v úterý 16. dubna 2024 během své návštěvy Washingtonu Hudsonský institut, kde vystoupil s projevem.

Pane řediteli, dámy a pánové,

děkuji vám za pozvání. Je mi potěšením hovořit před tak význačnou instituci, která reprezentuje konzervativní hodnoty. Opravdu si vážím vaší práce. Je velmi důležitá, zejména v dnešní době.

Ale musím se přiznat k jedné věci. A doufám, že mě to ve vašich očích příliš nepoškodí. Sleduji především výstupy Hooverova institutu na Standfordu. Přijměte prosím mou omluvu.

Nejsem odborníkem na vztahy v amerických konzervativních kruzích. Ale slibuji, že od nynějška budu Hudsonův institut intenzivně sledovat. Přinejmenším proto, že se zdá, že zvete opravdu zajímavé řečníky.

Dámy a pánové, prvních 25 let svého života jsem strávil v sovětském bloku. Systém, ve kterém jsme žili, se nazýval socialistický. Ale byla to lež. A slova, která jsme denně používali, ztratila svůj skutečný význam.

Jedním z takových slov byl „mír“. Bylo to všude: v novinách, v televizi, na transparentech, na budovách. Mír bylo hlavní slovo, kterým komunisté ospravedlňovali svou moc.

Komunisté vždy tvrdili, že Sovětský svaz brání Evropu před válkou. Že železná opona byla ochranou před imperialisty. A že naše „lidová“ armáda je připravena je zastavit.

Nebyla to pravda. V roce 1968 jsme viděli skutečný význam sovětského míru. Jednoho rána se v našich ulicích objevily ruské tanky. Přijely proto, že vůdci v Moskvě věřili, že chceme příliš mnoho svobody a plánujeme se vymanit z jejich kontroly.

Ne, Sovětský svaz nám mír nepřinesl. Nebyl to jejich cíl. Evropu před válkou ochránily pouze zbraně a odstrašující prostředky západních demokracií.

Ve skutečnosti mír existoval, protože existovaly síly připravené a schopné čelit Sovětskému svazu a jeho imperialistickým tendencím.

A další věci, které režim tvrdil, také nebyly pravdivé. Naše armáda nebyla připravena na obranu. Naopak, při svých chabých možnostech měla velmi podrobné plány pro útok na západní Evropu.

Železná opona nás nechránila před útoky. Existovala proto, aby zabránila lidem v útěku.

Režim si rád říkal „Tábor socialismu a míru“. Nebyla to pravda. Jejím skutečným účelem nebylo bránit nás před nepřáteli. Bylo to prostě vězení.

Mnoho lidí však z komunismu úspěšně uniklo. Začali nový život ve svobodném světě. Mnoho z nich přišlo do Spojených států. Vaše země pro nás vždy byla symbolem naděje. Skutečný symbol svobody.

To je důvod, proč mají Spojené státy největší českou komunitu v zahraničí. Nyní je to asi 1,8 milionu lidí.

Komunistický systém lží se v roce 1989 pokojně zhroutil. Dostali jsme možnost žít svobodně. A já to budu vždycky považovat za zázrak. Byla to nejdůležitější změna v mém životě.

Pro mě měl tento zázrak i druhou fázi. V roce 1999 se naše země stala členem NATO. Vrátili jsme se do západní civilizace. Ale naše země byla vždy její součástí. A pouze studená válka nás silou odstranila.

Dodnes jsem za to vděčný. Od té doby už máme v naší zemi novou generaci lidí. Nyní mají rodiny, úspěšně podnikají a utvářejí naši budoucnost. A znají jen svobodný život v demokratické zemi. Země chráněná nejsilnější obrannou aliancí v dějinách lidstva.

Moc dobře vím, že to není samozřejmost. Všichni musíme tvrdě pracovat, abychom měli svobodu a demokracii. To vidíme zejména dnes. Z bezpečnostního hlediska je naše doba nejtěžší od druhé světové války.

Jsem vděčný Americe za to, že vrátila Evropě svobodu a přivedla mou zemi do NATO. A za to, že převzala vysoké náklady na naši ochranu.

Ve svých knihách a projevech v posledních patnácti letech jsem často kritizoval přístup větší části Evropy. Příliš dlouho mnozí považovali naše svobody za samozřejmost. A na naší bezpečnosti jim příliš nezáleží.

To vede k velmi nízkým výdajům na obranu. Přizpůsobili jsme se životu v klidu a pohodlí. Ve skutečnosti to však byl život na dluh.

Kdysi jsem napsal, že když země ztratí svou podstatu a hodnoty, ztratí také kontrolu nad svými záležitostmi. A to přímo vybízí k tomu, aby toho někdo využil.

Jsem velmi rád, že současná situace je úplně jiná. Většina západních zemí chce tento dluh splatit. Evropa nyní ví, že nemůže používat pouze měkkou sílu. Zjistila, že je třeba použít i tvrdou sílu. Pro globální rovnováhu – ale také pro naši bezpečnost.

Hlavním varovným signálem byla ruská agrese. Není to však jediný důvod. Evropa si nyní mnohem více uvědomuje hrozby, které představují jiné mocnosti, zejména Čína.

Česká republika plní svůj úkol. Mám veškerou úctu k těm přede mnou. Domnívám se však, že naše vláda je největším podporovatelem transatlantických spojení. A od našeho vstupu do NATO jsme nejaktivnější v odpovědné bezpečnostní politice.

Dbáme na to, abychom stáli na správné straně historie. Nejen slovy, ale hlavně svými činy. Dovolte mi uvést pět příkladů:
 

 • V posledních dvou letech jsme podepsali dohodu o obranné spolupráci. To nám poskytlo mnohem větší možnosti spolupráce se Spojenými státy. A naše praktická účast ve strukturách NATO se zvýšila.
   
 • Aktivně se podílíme na obraně východního křídla NATO. Účastníme se vojenských misí na Slovensku, v Polsku, Pobaltí a také na Sinaji.
   
 • Zahájili jsme také rozsáhlou modernizaci našich obranných sil. Dostali jsme tanky Leopard a nová bojová vozidla pěchoty. Velkým krokem je nákup 24 bojových letounů F-35. A také jsme koupili americké vrtulníky Venom a Viper.
   
 • Nyní investujeme do obrany 2 % HDP. Tím je splněn závazek NATO. Víme, že je to minimum. V budoucnu musí mít obrana mnohem vyšší prioritu.
   
 • Pomáháme lidem, kteří podporují demokracii a lidská práva. Patří sem i opozice v Rusku a Bělorusku bojující proti svým vládám. Praha je nyní důležitým místem pro aktivisty a novináře, kteří hájí lidská práva. Od roku 1995 je také základnou Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda.

Je zřejmé, že Západ čelí mnoha výzvám. Potenciální nebo stávající konflikty jsou propojeny po celém světě. Situace na Blízkém východě je velmi složitá. Každým dnem se zhoršuje.

V posledních dnech jsme byli svědky dramatické eskalace. V současné době je Izrael velmi blízko otevřenému konfliktu s Íránem, který by mohl vést ke globálnímu konfliktu.

Česká republika je dlouholetým přítelem Izraele a jeho nejvýznamnějším zastáncem v Evropě. To se projevilo v roce 1948, kdy jsme mladému izraelskému státu poskytli zbraně na jeho obranu. Tato pomoc odstartovala zvláštní česko-izraelské vztahy, které jsou nyní silnější než kdykoli předtím.

Těsně před říjnovým teroristickým útokem jsme se připravovali na společné zasedání našich vlád. Od té doby jsem v kontaktu s premiérem Netanjahuem a prezidentem Herzogem. Navštívil jsem je v Izraeli. Jsme připraveni jim poskytnout konkrétní pomoc. Naposledy jsem s premiérem Netanjahuem mluvil asi před týdnem.

Na mezinárodní úrovni i v rámci Evropské unie stojíme na straně Izraele. Izrael je baštou západní civilizace na Blízkém východě. Inspiruje nás v mnoha ohledech. A hraje zásadní roli v globální rovnováze.

Izraelci nemají ve světě mnoho skutečných přátel. O to důležitější je stát jim po boku. Jsem hrdý na to, že Česká republika a Spojené státy patří mezi tyto nejbližší přátele.

Pro Českou republiku a její historické zkušenosti je hlavním nebezpečím agresivní politika ruského režimu.

V roce 1990 v kongresu vystoupil náš prezident Václav Havel. Požádal Ameriku, aby mu pomohla udělat ze Sovětského svazu „normální“ zemi.

Řekl, že Češi si přejí skutečnou politickou pluralitu v Sovětském svazu. Že potřebují respektovat práva národů a také tržní hospodářství. A že to potřebují rychle a že to potřebuje celý svět.

Rusko se však od tohoto směru odvrátilo. Rozhodlo se jinak. Zvolilo si autokracii, korupci, násilí a strach. Opět se jedná o budování systému lží. Z minulosti to známe velmi dobře. Je to systém, kde úspěch není to, co zlepšíte u vás doma. Důležité je pouze to, co zničíte na jiných místech.

To má na Evropu velmi velký dopad. Ale také na mezinárodní právo, hlavní americké a evropské zájmy a globální bezpečnost. Klíčová je stabilita ve východní Evropě a černomořském regionu.

Musíme zastavit ruskou agresi a pracovat na stabilní, nezávislé a demokratické budoucnosti Ukrajiny. To je jediné řešení, pokud nechceme čelit silnému Rusku u dveří NATO.

A proto jsme Spojeným státům vděční za podporu Ukrajiny. Velmi si vážíme také vašeho partnerství s Evropskou unií. Všichni musíme spolupracovat na vítězství Ukrajiny.

Rusko s námi vede také energetickou válku. Spojené státy pokryly energetické potřeby Evropy. Jsme za to vděční. Velká část LNG pro Českou republiku pochází od amerických společností. Vítáme slib prezidenta Bidena, že bude v této pomoci pokračovat.

Česká republika je země v srdci Evropy s přibližně deseti miliony obyvatel. Od února 2022 jsme přijali více než půl milionu uprchlíků z Ukrajiny. Hlavně ženy, děti a starší osoby. Nyní máme nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků v Evropě v přepočtu na obyvatele, tedy 5 %. To je stejné, jako kdyby se počet obyvatel Spojených států za pět měsíců zvýšil o šestnáct milionů.

Jsem hrdý na české spoluobčany, že tyto lidi v nouzi bez větších problémů přijali. A jsem také hrdý na „naše Ukrajince“. Velmi rychle se naučili česky a zapojili se na náš pracovní trh.

Je to pro nás závažné téma. Česká republika není zemí přistěhovalců jako Spojené státy. Naopak, byli jsme zemí, ze které lidé utíkali. Mnohokrát v historii jsme přišli o své elity. Kvalifikovaní a vzdělaní lidé odešli, protože naše země nebyla svobodná. Například v roce 1948 po komunistickém puči nebo v roce 1968 po sovětské okupaci.

Dnes jsme cílovou zemí. Jsme bezpečnostní zóna. Česká republika je místem, kam lidé přicházejí pro naději.

Když vidím ukrajinské uprchlíky ve své zemi, jsem si jistý, že je to náš osud. Splácíme vám a svobodnému světu historickou pomoc. To je nejlepší důkaz toho, kam jsme se dnes dostali.

Česká republika je však do konfliktu zapojena i jinak. Ukrajinu podporujeme od počátku. Na národní úrovni a na úrovni Evropské unie. Poskytujeme humanitární, diplomatickou, finanční a vojenskou podporu. Dovolte mi uvést šest příkladů:
 

 • Naše vláda poskytla humanitární a stabilizační pomoc ve výši 2 miliard dolarů. A vojenské vybavení. EU a členské státy poskytly celkem 96 miliard dolarů na finanční, vojenskou, humanitární a uprchlickou pomoc.
   
 • Podporujeme budoucí členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO. To je nyní o krok blíže k závěrům loňského summitu ve Vilniusu.
   
 • V loňském roce jsme vycvičili přibližně 4 300 ukrajinských vojáků. A na letošní rok jich plánujeme dalších 4 000.
   
 • Česká republika byla jednou z prvních zemí, které poslaly na Ukrajinu zbraně. V únoru 2022 jsme vyslali 834 kusů těžké techniky – tanků, vrtulníků, raketometů, bojových vozidel pěchoty, děl a dalších zbraní. To je nejméně jeden kus těžké techniky za každý den od začátku konfliktu.
   
 • Během posledních dvou let jsme Ukrajině dodali přibližně 1,3 milionu kusů dělostřelecké munice.
   
 • V této souvislosti musím zmínit, že si velmi vážíme podpory USA. Velmi nám pomohlo zpětné plnění a přidělení prostředků na financování zahraničních vojenských operací.

Posledním úspěchem je takzvaná Česká muniční iniciativa. Vychází z předpokladu, že dokud západní země nebudou schopny vyrobit dostatek munice, musíme si ji zajistit ze třetích zemí.

Cílem naší iniciativy je najít munici na světových trzích. Jednat o financování a případně koordinování dodávek na Ukrajinu. Máme know-how, kontakty a zkušenosti. A jsme schopni tuto pomoc účinně organizovat.

Jsem rád, že v tuto chvíli se k naší iniciativě připojilo již asi dvacet zemí – od Kanady, přes Německo a Nizozemsko až po Polsko.

Díky nim můžeme nyní poskytnout 500 000 kusů dělostřelecké munice. Věříme, že další dodávky budou následovat. Neexistuje žádný důvod, proč bychom v příštích 12 měsících nemohli dodat o milion více.

Chci zdůraznit, že tato iniciativa není jednorázovým projektem. Naším cílem je vytvořit dlouhodobý systém dodávek munice pro těžké zbraně. To přímo přispěje ke změně situace v první linii.

Také dobře víme, že to nemůže být náš konečný cíl. Západní země musí mít opět dostatečné kapacity obranného průmyslu. Musíme se smířit s tím, že odpovědnější bezpečnostní politika zahrnuje také velké zvýšení počtu zbraní.

Domnívám se, že naše iniciativa může jednoduše pokrýt nedostatek munice. Přinejmenším do doby, než Evropa dokáže vyrobit dostatek munice. Na tuto odpovědnost nemůžeme rezignovat. Musíme o ni i nadále usilovat.

Česká republika je kompetentním a spolehlivým spojencem. Je to proto, že náš obranný průmysl je vyspělý a máme dobré obchodní kontakty po celém světě.

Jsem si jistý, že příběh značky Colt nemusím vyprávět. Nyní je součástí skupiny Česká zbrojovka. Společně vytvořili skupinu Colt CZ a vytvořili možná nejlepšího výrobce střelných zbraní na světě. Dalším významným hráčem v obranném průmyslu je skupina Czechoslovak Group, která je rovněž významným investorem v USA.

Chci také říci, že náš potenciál se neomezuje pouze na bezpečnostní sektory. V uplynulých 35 letech jsme naši ekonomiku úspěšně transformovali. Nyní nabízíme špičkové produkty i v dalších oborech. A tyto produkty mají v dnešním světě mnohem větší strategický dopad.

Mezi tyto obory patří energetika, zejména jaderná, špičkové technologie, jako je kybernetická bezpečnost, vývoj umělé inteligence nebo vesmírné technologie. V Praze sídlí také Agentura EU pro vesmírný program.

Jsem rád, že se životní a ekonomická úroveň v České republice zlepšuje. Nyní se blížíme nejvyspělejším zemím Západu. Před pětatřiceti lety jsme byli dodavatelem součástek a levné pracovní síly. Dnes jsme však sebevědomou zemí, která rozvíjí moderní technologie a úspěšně investuje v zahraničí, a to i zde ve Spojených státech.

Český kapitál vytvořil ve Spojených státech za posledních pět let více než 2 000 pracovních míst. A naše společnosti investovaly nebo jsou připraveny investovat více než 6 miliard dolarů.

Jedná se o společnosti, jako je Sev.en Global Investments v energetickém sektoru. R2G v netkaných textiliích, Draslovka v chemickém průmyslu, PPF v odvětvích jako biotechnologie a vývoj. GZ Media jako největší výrobce vinylových desek na světě nebo KKCG, která působí v různých odvětvích ve Spojených státech, od biotechnologií po IT.

Jsme hrdí na jejich úspěch. Víme však také, že budoucnost západní spolupráce závisí na strategické výhodě. A tuto výhodu si musíme udržet v mnoha důležitých oblastech. Z tohoto důvodu jsme připraveni rozšířit česko-americkou spolupráci.

Vždy také rádi podpoříme expanzi amerických společností, které působí v České republice. Oceňujeme úspěch high-tech společností v našem regionu. Existuje mnoho příkladů, včetně společností Onsemi, Thermofischer, IBM, Microsoft, Amazon, Red Hat a dalších.

Dámy a pánové, začal jsem vzpomínkami z minulosti. Mluvil jsem o životě ve lži a studené válce. Válka, kterou Západ vyhrál a otevřel tak dveře do současnosti.

Dnes je otázkou, jak dlouho a zda vůbec bude tato éra pokračovat. Hrajeme o budoucnost Západu. Jsem přesvědčen, že budoucnost Západu je klíčová pro budoucnost celého světa. Vysvětlím vám proč:

Pro lidi v nedemokratických režimech a krizových oblastech byl Západ vždy největší nadějí. Naděje na důstojný a bezpečný život. Byl to maják ukazující cestu ke svobodě. Lidé za železnou oponou viděli jeho světlo. A dal naději mně, mým přátelům a milionům lidí v bývalém východním bloku.

Dnes je moje země hrdým přispěvatelem ke stejnému světlu. Nyní svítí na východní Ukrajinu, Bělorusko nebo na místa jako Jihočínské moře.

Naše civilizace přinesla světu mnoho věcí: lidskou rovnost, důstojnost, možnosti vzdělání, osobní rozvoj nebo svobodu volby, co chceme dělat. To vše je ohroženo, pokud přijmeme rostoucí útoky na světový řád / založený na pravidlech.

Evropa, Spojené státy a celý demokratický svět čelí největším bezpečnostním hrozbám od druhé světové války. Globální strategická soutěž je nyní rychlejší.

Globální bezpečnostní krize nám však také dodává novou energii. Musíme spolupracovat, abychom tuto energii přetvořili ve spravedlivé transatlantické partnerství odpovědných zemí.

Všechna slova v této větě mají stejný význam. Musí jít o transatlantické partnerství, protože Evropa a Amerika jsou dvě hlavní tváře Západu. Musí vzájemně spolupracovat.

Bez transatlantického spojenectví budou šance lidí v nouzi nízké. Ale také šance nás, celého svobodného světa. Evropa bez Ameriky je v ohrožení. A Amerika je bez Evropy také slabší. Smysl má pouze spolupráce.

Musí to však být také partnerství, které je odpovědné a spravedlivé. Partneři musí stát vedle sebe a být připraveni vzájemně si pomáhat.

Evropa se již probudila. Chápe, co je třeba udělat. Obě strany Atlantiku nyní vědí, že jejich bezpečnost je zásadní a nelze ji „outsourcovat“. Jedná se o konvenční obranu, bezpečnost informačního prostoru, klíčovou infrastrukturu, energetickou politiku, kontrolu strategických zdrojů a technologií nebo obecnou stabilitu společnosti.

Zároveň platí, že bez vás to nedokážeme. Bez aktivního vedení Spojených států. Žádná jiná mocnost na světě nedokáže ochránit světový řád tak jako vy.

Byly doby, kdy Amerika byla unavená ze své vedoucí role ve světě. Časy, kdy se Amerika starala především o své problémy. Důsledky byly tragické. Pro všechny.

Západ vyhrál studenou válku díky silné vůli Ameriky. Zejména ta zachránila svobodný svět. Bez Ameriky se nemůžeme vypořádat s krizemi, kterým čelíme dnes a kterým budeme čelit v budoucnu.

Někdy rád připomínám slova amerického vědce Edwarda Tellera. Jednou řekl, že není příjemné myslet na válku, ale válka je vždy možná. A že jediný způsob, jak tomu zabránit, je na to stále myslet.

Američané mají zvláštní schopnost vidět věci tak, jak skutečně jsou. A to je jeden z hlavních způsobů, jak se díváte na svět. Je to něco, co vás definuje ve svobodném světě. Něco, co vás postaví do jeho čela.

Je to přesvědčení, že základní podmínkou svobody je odpovědnost. To platí pro celou planetu a všechny lidi. Znamená to závazek chránit naše hodnoty a být připraven je bránit.

Tato víra byla velmi důležitá pro založení Spojených států. A formovala myšlení amerických vůdců od dob Washingtona.

Dámy a pánové, milí přátelé, budoucnost Západu je budoucností celého světa. Najděme způsoby, jak bránit naše hodnoty tváří v tvář dnešním nebezpečím. Zajistěme jejich ochranu pro budoucí generace.

Lidé, kteří žijí ve strachu a nesvobodě, budou potřebovat majáky. Budou potřebovat vidět světlo naděje ještě dlouho v budoucnosti. Děkuji mnohokrát.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS