Vláda schválila návrh zákona o lobbování a zabývala se projektem strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně

6. března 2024
Vláda schválila návrh zákona o lobbování a zabývala se projektem strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně

(www.vlada.cz) Lobbování v Česku by mělo dostat jasná pravidla. Návrh nového zákona o lobbování, který má problematiku legálního lobbingu ošetřit, schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 6. března 2024. Zabývala se také projektem strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně a podpořila poslanecký návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který má pomoci začínajícím živnostníkům.

Vláda se na úvod jednání zabývala další budoucností vztahů mezi českou a slovenskou vládou v souvislosti s aktuálním děním na Slovensku. „Domluvili jsme se, že nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech a měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky, jak jsme o nich uvažovali a jak jsme se na nich domluvili. Jsme přesvědčeni, že v této chvíli není potřeba uskutečnit společné zasedání obou vlád. Informovali jsme slovenskou stranu o našem rozhodnutí a o úmyslu toto setkání odložit,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

„Jsme si dobře vědomi úzkých vazeb mezi českou a slovenskou společností a rozsáhlé spolupráce. V tom samozřejmě chceme pokračovat. Spolupráce musí být zaměřena na konkrétní projekty, máme zájem je rozvíjet. Spousta lidí má rodinu na obou stranách hranice, je tu intenzivní přeshraniční pohyb, v Česku studuje mnoho slovenských studentů, čeští vojáci brání slovenský vzdušný prostor. Prostě vztahy jsou mnohostranné, je zde spousta společných témat a to míníme rozvíjet a věnovat se tomu. Ale není možné zastírat, že existují výrazné rozdíly v názorech na některá klíčová zahraničně politická témata,“ vysvětlil předseda vlády Petr Fiala.

„Jsou zde aktivity, které považujeme za problematické, jako třeba setkání slovenského ministra s ministrem zahraničí Ruské federace atd. Důvodů je více a výsledkem toho všeho je naše dnešní rozhodnutí,“ podotkl premiér Fiala.

Vláda se zabývala přípravami nového strategického podnikatelského parku, který by měl vzniknout u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Pokud bude zrealizován, měl by zásadně pomoci k ekonomickému oživění celého strukturálně postiženého regionu a být podstatným impulsem pro celou českou ekonomiku. Vláda schválila projekt přípravy plochy, která bude vhodná pro realizaci strategické investiční akce.

„Investovat do strategických projektů je naprosto zásadní pro rozvoj České republiky. Budovat potřebujeme nejen dopravní infrastrukturu či projekty, které přispějí k energetické bezpečnosti, ale i strategické podnikatelské parky, které budou centrem zaměstnanosti, přispějí k rozvoji technologií, konkurenceschopnosti, i ekonomické transformaci. Česká republika je průmyslovou zemí a je třeba našeho potenciálu v Evropě využívat naplno. Vláda proto dnes schválila zahájení přípravy a rozdala úkoly patřičným resortům směřující k realizaci tohoto strategického projektu. Jde o další krok, díky kterému dosáhneme restartu Česka,“ konstatoval Petr Fiala. Více čtěte v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu nebo v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda se také rozhodla podpořit poslanecký návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Skupina koaličních poslanců v něm navrhuje ulevit začínajícím živnostníkům v prvních letech podnikání tím, že by nemuseli platit jinak povinné zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Díky tomu budou mít na začátku svého podnikání k dispozici více finančních prostředků.

„Víme i z průzkumů přibližně 43 procent lidí od podnikání odrazuje právě nedostatek financí na rozjezd podnikání, včetně prostředků na povinné platby, které podnikatel musí platit prakticky od prvního dne. Toto je snaha vládní koalice tuto situaci změnit a začínajícím podnikatelům rozjezd podnikání usnadnit. Nově podle tohoto návrhu by začínající živnostníci měli možnost vybrat si ze dvou variant: zda budou platit zálohy měsíčně, nebo bude chtít platby odložit až na zúčtování za celý rok,“ uvedl premiér Petr Fiala. „Toto opatření značně usnadní rozjezd podnikání, sníží vstupní náklady a může motivovat mladé lidi, aby se do podnikání pustili,“ dodal předseda vlády.

K druhému projednávanému poslaneckému návrhu na novelu zákona o platebním styku, která má usnadnit podnikání v oboru poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, zaujala vláda neutrální stanovisko.

Vláda schválila také návrh nového zákona o lobbování. Cílem právní normy je nastavit transparentní pravidla pro lobbování tak, aby došlo k jasnému odlišení standardního, legitimního a přínosného lobbování od zákulisního, záměrně netransparentního lobbování probíhajícího všemi možnými prostředky. Návrh zákona proto definuje lobbování, lobbisty a lobbované, zřizuje registr lobbistů a lobbovaných jako informační systém veřejné správy a zavádí jasné a pod sankcemi vymahatelné povinnosti pro lobbisty i lobbované osoby. Umožnit má také snadnou kontrolu veřejnosti.

Kabinet schválil rovněž návrh novely zákona o základních registrech. Novela převádí základní registr obyvatel, základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a integrovaný agendový informační systém registru osob z působnosti tří různých subjektů do věcné a technické správy Digitální a informační agentury, která je ústředním správním orgánem v oblasti digitalizace státní správy a je již nyní správcem základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností. Pokud návrh projde Parlamentem, spravovala by DIA od 1. října 2024 tří ze čtyř základních registrů.

Vláda se zabývala také zajištěním dostatečného objemu finančních prostředků na další rozvoj dopravní infrastruktury v Česku z prostředků Evropské investiční banky a zajištěním dluhového financování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2024. Souhlasila s tím, aby Ministerstvo financí přijalo za Českou republiku úvěr od Evropské investiční banky na spolufinancování výdajů vynaložených na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice v celkové výši až 24,75 miliardy korun, který bude následně poskytnut Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Tyto peníze budou vyhrazeny na spolufinancování výdajů vynaložených na modernizaci a obnovu tratí na koridorech TEN-T, zavádění ERTMS a zlepšení kybernetické bezpečnosti Správy železnic a na zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Ministerstvo financí přijme peněžní prostředky z úvěru od EIB pouze za podmínky, že náklady spojené s úvěrem budou v porovnání s alternativními formami financování příslušných výdajů na finančním trhu výhodnější.

Kabinet se rozhodl finančně podpořit i projekty na dobudování či modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Při přípravě státního rozpočtu na roky 2025 a 2026 dostane Státní fond životního prostředí České republiky na podporu obecních projektů dostavby vodovodních přivaděčů a sítí v souhrnu dalších deset miliard korun. Díky tomu bude moci fond poskytnout dotaci ve výši 60 procent i dalším projektům, které byly kladně vyhodnoceny, ale kvůli vyčerpání finančních zdrojů z operačního programu Životní prostředí 2021–2027 skončily v zásobníku projektů.

Vláda odsouhlasila také priority poskytování mezinárodní humanitární pomoci Českou republikou, tedy dlouholetých programů Pomoc na místě a MEDEVAC, v roce 2024. Cílem programů, které úspěšně běží už několik let, jsou zdravotně humanitární pomoc, prevence nelegální migrace a pomoc uprchlíkům v zemích mimo EU. Rozpočet programu Pomoc na místě pro rok 2024 je 150 milionů, programu MEDEVAC pak 60 milionů korun. Kabinet zároveň odsouhlasil vyplacení prvních dvou finančních darů z programu Pomoc na místě, a to 25 milionů korun do Tuniska Mezinárodní organizaci pro migraci na podporu dobrovolných návratů migrantů z Tuniska do svých rodných zemí a 25 milionů korun do Řecka na pokračování projektu vytváření bezpečných zón pro migranty na ostrově Lesbos. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva vnitra.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS