Evropská unie by měla snížit emise o devadesát procent. „Drastické," kritizuje europoslanec Alexandr Vondra

8. února 2024
Evropská unie by měla snížit emise o devadesát procent. „Drastické," kritizuje europoslanec Alexandr Vondra

(www.ods.cz) Evropská komise vyzvala, aby si EU stanovila cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040. Na plénu Evropského parlamentu k tématu vystoupil i europoslanec ODS Alexandr Vondra, který je členem výboru pro životní prostředí (ENVI). Vondra vyzval europoslance, aby tak zásadní debatu přenechali novému parlamentu i komisi, které vzejdou z evropských voleb v červnu.

„Připadá mi nehorázné toto téma řešit těsně před volbami a čtu v tom jasný rukopis zelených, kteří se velmi bojí, že ve volbách ztratí pozice napříč Evropou, protože už současné tempo dekarbonizace je pro lidi těžko únosné. Návrh je tradičně nerealistický, nelineární vůči současnému tempu snižování emisí a obsahuje mnohé problematické věci. Otevřené návrhy na politické zdražování masa, mléka a dalších bílkovin byly sice trochu otupeny ve světle současných protestů zemědělců, ale podstata narušení principů trhu i svobodné volby zůstává," řekl europoslanec Alexandr Vondra.

„Na tak drastických návrzích by měl být společenský konsenzus. Politici, kteří toto prosazují, by měli vystoupit před svými voliči a nastínit, jakou jim chystají budoucnost. Budoucnost, kde si věci jako osobní automobil, leteckou dovolenou nebo maso vícekrát týdně mohou dovolit jen bohatí," dodal Alexandr Vondra.

Alexandr Vondra

místopředseda strany
europoslanec