5. ledna 2024

Ministr Martin Baxa během návštěvy na Kutnohorsku vyzdvihl kooperaci v turismu a rozvoj kulturního dědictví, účastí na výstavě připomněl odkaz Jana Palacha

(www.ods.cz) Ministr kultury Martin Baxa ve čtvrtek 4. ledna během svého pracovního výjezdu na Kutnohorsko navštívil městys Nové Dvory a historické jádro města Kutné Hory. Během pracovního oběda se navíc setkal se zástupci místních samospráv, představiteli vedení měst, městysu a obcí nebo institucí v kultuře a cestovním ruchu. Ministr Baxa v Kutné Hoře byl starostou a místostarosty města přijat v audienční síni Vlašského dvora, odkud pokračoval do Spolkového domu ke zhlédnutí výroční výstavy 55 let od upálení Jana Palacha. Svou návštěvu Kutnohorska ministr zakončil po jednání v Galerii Středočeského kraje.

„Na Kutnohorsku jsem měl tři cíle. První v městysu Nové Dvory, kde je velmi zajímavá kooperace, kterou iniciuje přímo město Kutná Hora a týká se především turismu a dalšího rozvoje kulturního dědictví. Druhým cílem byla Kutná Hora, kde jsem se mimo jiné seznámil se zajímavým podnětem, aby ministerstvo vytvořilo poradní orgán z osobností, které pracují s titulem UNESCO. Poslední návštěvou bylo setkání v Galerii Středočeského kraje, kde jsou aktuálně dvě opravdu skvělé výstavy - autorkou jedné z nich je Rufina Bazlova, významná běloruská umělkyně, která se věnuje uměleckému ztvárnění boje proti totalitě v Bělorusku. Takže krátký program v nabitém čase, ale radostný. Jsem velmi vděčný za to, že mám tady v Kutné Hoře příležitost poznat tolik zajímavých věcí," řekl Martin Baxa, ministr kultury.

„Jsem rád, že v mém domovském regionu navazujeme na návštěvy představitelů vlády. Podobné návštěvy jsou prospěšné nejen v propagaci a reprezentaci regionu, ale plní především roli propojování nejrůznějších místních subjektů, samospráv a jednotlivých ministerských resortů. Během pracovního oběda se podařilo propojit všechny aktéry projektu UNESCO spojuje, jenž by už brzy mohl mít významný dopad na místní destinační management a strategicky propojit Kutnou Horu, zámek Kačina a zatím nepříliš známý městys Nové Dvory, který ale k vidění nabízí opravdové historické pamětihodnosti,“ připomenul Jiří Havránek, poslanec Parlamentu ČR.

„Jsem potěšen nadšením pana ministra Baxy Kutnou Horu, a to nejen díky naší bohaté historii, ale i současným projektům v kultuře. Osobně jsme pak mluvili o další možné spolupráci mezi městem a resortem kultury. Připravujeme například výroční oslavy třiceti let od vstupu města na seznam UNESCO, programy destinačního managementu v cestovním ruchu i další podporu kulturních akcí,“ sdělil Lukáš Seifert, starosta města Kutná Hora.
 

Martin Baxa

ministr kultury
místopředseda strany
poslanec PČR
krajský zastupitel
předseda regionálního sdružení

Jiří Havránek

poslanec PČR