21. listopadu 2023

Miloš Vystrčil v Bukurešti: S Rumunskem nás pojí mnohé, představy o budoucnosti, současné problémy a může také jejich řešení

Předseda Senátu Miloš Vystrčil zahájil pracovní politicko-obchodní cestu do Rumunska. Na pozvání předsedy horní komory Nicolaea-Ionela Ciucy jej čekala v rumunské metropoli řada politických jednání; kromě jeho parlamentních protějšků diskutoval také s premiérem a ministrem obrany. Společně s podnikatelskou delegací, která šéfa Senátu na cestě doprovází, navštívil česko-rumunské business fórum, setkal se také se zástupci neziskového sektoru. Součástí senátní delegace je rovněž senátorka Adéla Šípová a senátoři Petr Štěpánek a Miroslav Adámek.

„Zjistili jsme, že máme mnoho společného společné cíle, podobné představy o budoucnosti a také stejné problémy, máme zájem spolupracovat v oblastech jako je obrana, hospodářský rozvoj, lidská práva a svobody. Bavili jsme se také o tom, že se Rumunsko pokouší vstoupit do schengenského prostoru a také stát se členem OECD a že v této věci má velkou podporu České republiky,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil k prvnímu dni své cesty v Rumunska. Dodal: „Bavili jsme se i o tom, jakým způsobem by do budoucna měla Evropská unie spolupracovat, abychom tyto těžké doby, které souvisí s válkou na Ukrajině, konfliktem na Blízkém východě a dalšími problémy, které ve světě dneska existují, nesla Evropská unie společně.“

Se svým rumunským protějškem hovořil předseda českého Senátu hlavně o podpoře ČR při vstupu Rumunska do schengenského prostoru, společné pomoci Moldavsku i válkou zasažené Ukrajině a její poválečné obnově, také o užitečnosti diskuzí v rámci formátů Bukurešťské devítky a Iniciativy Trojmoří. Oba předsedové se shodli, že vzájemné vztahy jsou na nadstandartní úrovni, opírají se o silnou historickou tradici a připomenuty byly i významné společné milníky včetně role rumunských vojáků v Praze při vzniku Československa. Oba ocenili zintenzivnění meziparlamentních dialogů.

S místopředsedou Poslanecké sněmovny Rumunska Lucianem Bode hovořili společně o významu svobody a demokracie a důležitosti pečování o tyto hodnoty. Důležitým tématem byla také všestranná podpora Ukrajiny a Moldavska. Předmětem diskuze byl také význam menšin krajanů, které v obou zemích žijí. Z rumunské strany padlo také vřelé poděkování ČR za úsilí českého předsednictví Radě EU o dosažení vstupu Rumunska do schengenského prostoru.

Předseda české horní parlamentní komory se setkal rovněž s premiérem Rumunska Marcelem Ciolacu. Společně diskutovali o rozrůstajících se vzájemných ekonomických vztazích a rovných příležitostech pro muže a ženy, zabývali se také hrozbami narůstajícího extremismu a důležitostí společného hlasu v Evropě, který připomene osobní zkušenosti s agresivním Ruskem. Česká strana ocenila pomoc při tranzitu ukrajinského obilí přes rumunské území.

S ministrem obrany Rumunska Angelem Tîlvărem jednal předseda Vystrčil o aktuální situaci na Ukrajině a Blízkém východě. Oba se shodli na důležitosti posílení vzájemné obranné spolupráce a strategické poloze Rumunska: „Slibuji, že pomůžeme Rumunsku v jeho odpovědné roli, která souvisí s jeho polohou na východní hranici EU i NATO, kvůli ní má zásadní úkoly při zajišťování bezpečnosti EU,“ řekl předseda Vystrčil. Zmíněno bylo možné zapojení českých firem do rumunských vyzbrojovacích programů i nedávné odhalení pamětní desky v Praze připomínající úlohu rumunských jednotek při vzniku Československa v říjnu 1918 za účasti obou předsedů senátů.

Během pracovního obědu se zástupci parlamentních zahraničních a evropských výborů se hovořilo o strukturálně postižených regionech - snižování rozdílů mezi těmito oblastmi pomocí správné alokace investic, mj. do lidských zdrojů. Dalšími tématy byly význam a rozvoj venkova a migrační toky.

Rumunsko je z hlediska českého exportu nejvýznamnějším teritoriem v regionu jihovýchodní Evropy. Předseda Vystrčil proto se svým rumunským protějškem promluvil na česko-rumunském business fóru pořádaným pod taktovkou Svazu průmyslu a dopravy se zaměřením na obranný průmysl, stavební inženýrství, dopravu a energetiku. Oba předsedové připomněli, že při zajišťování bezpečnosti státu je také důležité spolupracovat v oblasti hospodářské a při výměně zboží.

Při setkání se zástupci neziskových organizací dominovalo téma hrozby Ruska – pozemních bojů, které přímo ohrožují území Rumunska, ale také v oblasti kyberbezpečnosti. Se senátní delegací také diskutovali o aktuální situaci v sousedních státech, hlavně na Ukrajině, v Moldavsku a Gruzii.

Ještě dnes čeká českou delegaci pracovní večeře s šéfem rumunského Senátu, jeho místopředsedou Virgilem Gulanem a dalšími rumunskými senátorkami a senátory.

Předseda horní parlamentní komory se účastní zahraniční cesty do Rumunska na pozvání předsedy rumunského Senátu, které mu předal při návštěvě Prahy v rámci účasti na 2. parlamentním summitu Mezinárodní krymské platformy.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR