4. října 2023

Od ruských energií se odstřihneme v řádu měsíců. Už nejsme stát ztracených příležitostí

(FORUM 24) Zahraniční politika je u nás obvykle sledována méně než události na domácí politické scéně. Přitom má – zvláště dnes – zásadní vliv na to, zda budeme úspěšným státem. V době, kdy Ukrajina, ale i Evropa a celé západní společenství vzdorují Rusku, je naše země pod větším tlakem. Nejde jen o bezpečnost v tradičním smyslu, ale také o naši energetickou nezávislost. Díky prohlubování vztahů se spojenci a úspěšné ekonomické diplomacii se nám však s těmito výzvami daří vypořádat.

Dlouhodobě tvrdím, že máme-li uspět ve světě, musíme doma vědět, co chceme. Musíme být důvěryhodní, konzistentní a realisticky prosazovat svoje zájmy. A právě v tomto směru Česká republika v poslední době odvedla velký kus práce. Mnohem lépe se nám dnes daří koordinovat zahraniční politiku, abychom mluvili jedním hlasem. S příchodem nového prezidenta republiky jsme mohli obnovit pravidelné schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Díky nové pozici poradce pro národní bezpečnost dokážeme zahraniční politiku zasazovat do širšího kontextu a propojovat ji s domácí politikou.

Výsledky jsou zřejmé a mluví samy za sebe. Ať už mluvíme o rychlé a příkladné pomoci Ukrajině, o odhodlaném postoji vůči Rusku, o kompetentním vedení Evropské unie, o ovlivňování budoucnosti evropské ekonomiky, o zajišťování energetické bezpečnosti, o navazování nových strategických vztahů či o posílení transatlantické spolupráce – ve všech těchto oblastech Česká republika dosáhla výborných výsledků.

Rostoucí nestabilita, bezpečnostní rizika a napětí ve fungování mezinárodního systému – to jsou výzvy, kterým dnes musíme čelit. Nutí nás, abychom se o svoji bezpečnost starali mnohem důsledněji než v bezstarostných letech před covidem a válkou na Ukrajině. Protože jsme přímo závislí na stabilním fungování mezinárodního prostředí, musíme (víc než kdy dříve) citlivě prosazovat svoje bezpečnostní a obranné zájmy, posilovat spojenecké vztahy a přispívat ke zmírňování krizí ve světě, například pomocí úspěšných zahraničních misí.

Největší bezpečnostní hrozbou pro nás zůstává ruská imperiální politika. Ruské pokusy o opětovné vytvoření sfér vlivu je potřeba zastavit, jinak povzbudí nejen Putinův režim, ale i další agresory. Nejsilnějším vzkazem Rusku je naše jednota v EU a s našimi spojenci. Ta může být s každým dalším měsícem války stále nákladnější, což ostatně ukazují první případy sporů kolem nás. Přesto ji musíme udržovat a posilovat. A nezapomínejme být zároveň ostražití před kroky Číny, neboť i ta tento konflikt pečlivě sleduje s ohledem na svoje vlastní mocenské ambice.

Naším úkolem je pokračovat v civilní i vojenské podpoře Ukrajiny včetně její snahy o členství v EU a NATO. Souběžně s tím se musíme připravovat na poválečnou obnovu. Proto vláda zřídila post zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, který koordinuje státní i soukromou pomoc a vyjednává o zapojení českých firem do mezinárodní podpory.

Válka trvá, a naše odhodlání nesmí narušit „únava“ z Ukrajiny. Jak při mezinárodních jednáních, tak v diskusích u nás doma musíme všem neustále vysvětlovat, že solidarita s Ukrajinou zachraňuje konkrétní životy a že je nezbytná i pro nás. Pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je nejenom správná věc, ale také velká příležitost pro Českou republiku. Poskytli jsme Ukrajině starší vojenské vybavení z našich skladů, které je pro ni mnohem užitečnější než pro nás. To, že jsme nezaváhali, nám otevřelo cestu k významné modernizaci naší armády a k tomu, že nám s tím pomáhají naši spojenci.

Velkou příležitost pro českou ekonomiku představuje rostoucí export a vývozní licence pro naše firmy. Česká republika si díky tomu na Ukrajině vytvořila velmi dobrou pozici pro poválečnou rekonstrukci. A to vůbec nemluvím o pozitivních přínosech ukrajinských uprchlíků pro náš pracovní trh, kde už je jich zaměstnáno více než 115 tisíc.

V úvahách o naší bezpečnosti má klíčové místo energetika. Energetickou politiku státu bylo nutné po nástupu mé vlády od základů změnit. Nejdůležitější bylo ukončit závislost na ruských surovinách. Loni touto dobou nás mnozí strašili, že nebudeme mít dost energie, že bez ruského plynu nepřežijeme zimu, že budou masivně krachovat firmy. Nic z toho se nenaplnilo. Naopak jsme dnes v situaci, kdy máme dostatečné zásoby a jsme na ruském plynu nezávislí. Je to zásluha správného a včasného jednání vlády, ale i profesionální práce mnoha expertů napříč veřejnou správou.

Podobně nás ještě čeká odstřižení od ruské ropy. K tomu je nutné rozšířit ropovod TAL, což by se mělo podařit už příští rok. A poslední klíčovou podmínkou naší energetické nezávislosti je úplný přechod na americké a francouzské palivo do našich jaderných elektráren. Vše směřuje k tomu, že se bez Ruska a ruských energií stoprocentně obejdeme, a to v době, kterou už můžeme počítat na měsíce.

Ze současných krizí tedy vycházíme posíleni, a to i díky tomu, že si konečně plně uvědomujeme, jak podstatné je pro nás členství v Evropské unii a NATO. Naše transatlantické vztahy jsou dnes nejlepší v historii. Důležité bylo uzavření Smlouvy o obranné spolupráci (DCA) mezi Českou republikou a Spojenými státy (kterou už mají téměř všichni naši spojenci). Dohoda zpřehledňuje naše vztahy s USA a zkvalitňuje naše zapojení do aliančního systému kolektivní obrany, a tedy posiluje naše bezpečí. Kromě toho se nám daří prohlubovat transatlantickou spolupráci v Radě EU-USA pro obchod a technologie, což nám kromě bezpečnosti a prosperity dává i možnost spolurozhodovat o budoucnosti našeho kontinentu.

Také naše postavení v rámci Evropy a Evropské unie se podstatně zlepšilo. Výrazně tomu pomohlo naše loňské předsednictví. Využíváme toho, že můžeme výrazněji promlouvat do podoby důležitých návrhů a prosazovat české zájmy. Například v dohodě o nových migračních pravidlech, díky níž evropské státy opět získají kontrolu nad tím, koho vpustí do schengenského prostoru. Dalším příkladem je debata o emisní normě Euro 7, kde dokonce vedeme skupinu států, která v Radě prosadila zásadní revizi návrhu.

Často diskutovaná je budoucnost mezinárodní spolupráce ve střední Evropě. Věřím, že právě v době krize se musíme snažit o to, aby přetrvala spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a abychom dokázali navázat na všechno dobré, co se díky našemu společnému postupu podařilo. Protože se země V4 právě teď v řadě mezinárodněpolitických témat neshodnou, soustřeďme se na praktické otázky, které mají přínos i ve složitějších časech. Visegrád by nicméně neměl být našim jediným formátem spolupráce v regionu. Máme zájem o širší středoevropský dialog, v němž hraje důležitou roli naše strategická spolupráce s Německem, stejně jako posilování sousedských vztahů s Rakouskem.

Dobrá zahraniční politika posiluje nejen naši bezpečnost, ale také ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost. Vývoj posledních let nám jasně ukázal, že se musíme více zaměřit na obchodní a investiční spolupráci s důvěryhodnými partnery ve světě. Současný globální kontext nás zároveň nutí uvažovat více strategicky nad pevností dodavatelských řetězců a nad tím, co můžeme udělat pro to, aby byly co nejodolnější. Proto aktivně hledáme nové příležitosti, pomáháme českým firmám a snažíme se jim otevírat dveře na nové, dynamické trhy. Mohu zmínit příklad našeho obranného průmyslu, který má stále větší respekt ve světě, totéž ale platí třeba pro firmy v dopravě, informačních technologiích a v řadě dalších oblastí.

O navazování nových vztahů se snažím osobně, například během velké asijské cesty letos na jaře. Souběžně s tím dále jednáme se členskými státy EU, abychom urychlili ratifikaci obchodních dohod s klíčovými partnery v Indo-Pacifiku, Africe i Latinské Americe. To všechno je v zájmu české i evropské ekonomiky.

Cílem ekonomické diplomacie však není jenom podpora exportu, ale také získání zajímavých investorů do naší země. V rámci modernizace našeho průmyslu a posilování role České republiky v globální konkurenci si uvědomujeme nutnost investic do nových technologií (např. v automobilovém průmyslu nebo v oblasti IT, včetně umělé inteligence). Vláda je připravena těmto strategickým investicím nadále vytvářet dobré podmínky, jak jsem o tom mluvil i při představení své vize Restart Česka na začátku září.

Odpovědná zahraniční politika je dnes důležitější než dříve a má přímý vliv na život v Česku. Dnešní mezinárodní prostředí je složité a svým způsobem nemilosrdné. Bezpečnost už není samozřejmost, konkurenční boj se zostřuje někdy i mezi spojenci. Každá chyba v zahraniční politice je tedy velmi drahá. Proto musíme ocenit, že naše země v takto kritickém období dokázala obstát. Daří se nám navíc výrazně posilovat naši pozici v Evropě a ve světě. Po mnoha letech nečitelné politiky a ztracených příležitostí jsme dnes stát, který se chová konstruktivně a odpovědně. A díky tomu toho můžeme mnohem více prosadit.

Komentář vyšel na serveru Forum24.cz.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS