18. července 2023

Smlouva s USA zvyšuje naši jistotu i stabilitu NATO

(Právo) Posílení bezpečnosti České republiky je jedním z prvořadých úkolů této doby. Ruská agrese proti Ukrajině, která leží jen 300 km od našich hranic, nám to jasně připomíná. Bezpečnost není nic přirozeného ani samozřejmého. Musíme se o ni starat, její zajištění je jednou ze základních funkcí každého státu.

Významným krokem k posílení naší obrany je uzavření Dohody o obranné spolupráci mezi ČR a USA (DCA). Smlouvu musíme chápat v širším kontextu. Bezpečnost Evropy je od 2. světové války zajišťována spoluprací se Spojenými státy. Bez ní by byla nemyslitelná. Spojené státy vydávají násobně víc na svoji armádu než jiné země, ale jsou také připraveny posílat své vojáky bránit svobodu západního světa. Můžeme si tisíckrát myslet, že to má být jinak, ale žádný jiný funkční model nemáme.

Evropské země v poslední době konečně posilují svoje výdaje na obranu, ale bez spolupráce s USA bychom v bezpečí nebyli. Proto také už 24 členských států NATO včetně našich sousedů obdobnou smlouvu má. Je zvláštní, že my jsme jedni z posledních. Česko má přitom ke Spojeným státům tradičně úzké vazby. Vzpomeňme jen např. Masarykovo osobní propojení s Amerikou i význam USA při vzniku Československa nebo roli Madeleine Albrightové při přijímání středoevropských zemí do Severoatlantické aliance.

Specifi cká vazba se odráží i v naší kultuře, třeba v tradici trampingu, country hudby a dalších věcí, které u nás všichni dobře známe, ale jež jsou v Evropě spíše výjimečné. Amerika pro nás vždy představovala symbol svobody a otevřenosti. Dnes je zárukou toho, že můžeme žít v míru.

DCA je ale jenom jedním z mnoha kroků, které naše vláda dělá pro posílení obrany. I přes obtížnou rozpočtovou situaci jsme se rozhodli, že na obranu budeme vydávat 2 procenta HDP už v příštím roce.

Díky tomu jsme konečně také naplno rozběhli stále odkládanou modernizaci naší armády. Dostane nové vrtulníky, tanky, letouny, obrněná vozidla nebo ruční zbraně. Česko také přispívá ke kolektivní obraně NATO na mezinárodních misích nebo při ochraně leteckého prostoru nad východní Evropou. Dokazujeme, že jsme dnes spolehlivou součástí atlantického společenství.
Dohoda, kterou podepsala ministryně obrany Jana Černochová ve Washingtonu, je výsledkem zintenzivnění spolupráce s USA v bezpečnostní oblasti. Měl jsem možnost jednat s prezidentem Bidenem, ministrem obrany Austinem, s reprezentanty Kongresu. Šlo mi také o to, aby si USA uvědomovaly aktivní roli ČR v NATO a Evropě. To přináší konkrétní výsledky, například v tom, že USA nám významně pomáhají s modernizací naší armády.

DCA upravuje pravidla pro případy, kdy se američtí vojáci budou pohybovat na našem území. Jde o řadu praktických záležitostí od jurisdikce, odpovědnosti za škody, využívání objektů apod. Jinak bychom museli řešit každý případ zvlášť a ztrácet drahocenný čas.

Nejde tu ale jen o spolupráci v krizových situacích. Mnohem pravděpodobnější je její využití např. při přesunech spojenců v rámci Evropy nebo při společných cvičeních. Nezakládá automatický souhlas s pobytem amerických vojáků u nás. Neobsahuje žádná rozhodnutí o zřízení vojenských základen nebo o rozmístění jakýchkoliv zbraní. Takové kroky by vždy podléhaly samostatné dohodě obou zemí a musely by projít schválením podle Ústavy.

DCA nám nic nepřikazuje, nijak neoslabuje naši suverenitu, ale naopak jasně vymezuje konkrétní spolupráci, zvyšuje naši jistotu a také stabilitu východního křídla NATO. Posílení obranné spolupráce s USA je naším národním zájmem. Proto je podpis této dohody úspěchem České republiky. Je to krok, který zvyšuje bezpečnost naší země a našich občanů.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS