Usnesení Výkonné rady ODS

26. června 2023
Usnesení Výkonné rady ODS

(www.ods.cz) Usnesení Výkonné rady ODS

  • VR podporuje vládu v úsilí o konsolidaci veřejných financí. Pro budoucnost České republiky je nezbytné přicházet s úspornými a koncepčními opatřeními, díky kterým bude docházet ke snižování provozních výdajů státního rozpočtu.
  • VR podporuje Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.
  • VR vyjadřuje podporu Pavlu Blažkovi. Jeho kroky v roli ministra spravedlnosti míří k naplnění programového prohlášení vlády a posilují respekt k celému rezortu spravedlnosti a k větší vymahatelnosti práva v ČR.