Koalice SPOLU: Záleží nám na bezpečnosti České republiky. Mezinárodní smlouva DCA prohloubí naši spolupráci s USA

27. června 2023
Koalice SPOLU: Záleží nám na bezpečnosti České republiky. Mezinárodní smlouva DCA prohloubí naši spolupráci s USA.

(www.ods.cz) Poslanecká sněmovna projedná v prvním čtení mezinárodní smlouvu DCA nebo novelu zákoníku práce.

„Dnes bude Poslanecká sněmovna jednat v prvním čtení o tzv. smlouvě DCA. Jedná se o mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Tato smlouva doplňuje již stávající dohodu členských zemí NATO o statutu jejich ozbrojených sil, smlouvu NATO SOFA, kterou Česká republika podepsala již před téměř 23 lety a upravuje ty dílčí oblasti, kterým se právě NATO SOFA nevěnuje. USA má takovouto nebo podobnou smlouvu uzavřenu s již 24 státy a Česká republika je ve střední a východní Evropě poslední zemí, která tuto smlouvu uzavřenu nemá. Smlouva upravuje právní postavení příslušníků ozbrojených sil USA v rámci případného plnění úkolů na území ČR. Upravuje řadu dílčích oblastí včetně jurisdikce nad americkými vojáky, odpovědnost za jimi způsobené škody, osvobození od cel a daní, najímání místních pracovníků, podmínky provozování jejich motorových vozidel či logistické podpory. Je důležité zmínit, že smlouva neopravňuje armádu Spojených států k libovolnému vstupu na naše území. Schválení vstupu podléhá i nadále článku 43 Ústavy ČR a musí být schválen Parlamentem. Nepovede ani ke stavbě základen USA na našem území, jelikož upravuje pouze podmínky pro případné působení vojáků na našem území. Součástí této smlouvy je i seznam vojenských zařízení a prostorů Armády ČR, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tyto prostory zůstávají samozřejmě i nadále majetkem ČR. Setkal jsem se již s informací, která označuje příslušníky ozbrojených sil USA na našem území za beztrestné. Tak tomu rozhodně není. Trestné činy příslušníků ozbrojených si USA budou vždy stíhány buď americkými, nebo českými orgány. Platí tedy, že pokud je trestný čin spáchán v rámci plnění služebních povinností, stíhání povedou americké orgány a pokud je spáchán mimo plnění služebních povinností, má ČR právo takovou osobu stíhat a americká strana tomu musí vyhovět. DCA neumožňuje příslušníkům ozbrojených sil USA, aby se stíhání v ČR vyhnuli,“ uvedl poslanec a místopředseda výboru pro obranu Jan Hofmann.

„Spojenectví v NATO a obranná spolupráce spojeneckých zemi nemůže probíhat jen formálně. Musíme si být jisti, že v případě nutnosti by v praxi všechno fungovalo tak, jak má. A k tomu tato smlouva slouží a je doslova Božím požehnáním pro ty, kterým bezpečnost ČR leží opravdu na srdci. Pokud proti smlouvě brojí zejména komunisté, SPD a další podporovatelé Ruska, nemůže být lepšího důkazu, že tuto smlouvu opravdu potřebujeme,”
říká předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek, TOP 09.

„Novela zákoníku práce má za cíl zejména zlepšit postavení tzv. dohodářů a posílení principu work-life balance. Nová úprava poskytne zaměstnancům např. právo na příplatky za práci v noci či o víkendu nebo oprávnění žádat po určité době o sjednání pracovního poměru. Úprava vychází zaměstnancům vstříc též v oblasti práce na dálku. Lidovečtí poslanci předložili k novele také dva důležité pozměňovací návrhy. První z návrhů vyhoví žádostem z terénu ohledně práce přesčas ve zdravotnictví. Čeští lékaři a zdravotníci z lůžkové péče a záchranek dostanou na pět let v rámci EU výjimku a budou si po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem moci navýšit maximální počet hodin práce přesčas o 100 %, tedy o 416 hodin za rok. Dohoda bude muset být nahlášena úřadu práce a zaměstnanec k ní nesmí být za žádných okolností nucen. Umožníme tak zachování kvality zdravotní péče v současném rozsahu. Druhý návrh mění systém žádostí o rodičovskou dovolenou tím, že umožní jejich opakované podání. Rodičům tak poskytneme větší flexibilitu. Budou si moci o rodičovskou dovolenou zažádat například na rok a po roce znovu o další rok,“ dodává předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.