30. května 2023

Jak pomoct dětský obětem války? Nejen na to dnes hledali odpověď účastníci kulatého stolu na téma azylová a migrační politika

(www.senat.cz) Výbor pro záležitosti EU na půdě Senátu dnes uspořádal kulatý stůl na téma „Azylová a migrační politika EU a ČR v kontextu pomoci dětským obětem války.“ Zvláštní pozornost byla věnována ukrajinským dětem, které byly násilně deportovány do Ruska. Účastníci kulatého stolu se shodli, že je potřeba další koordinované úsilí na evropské i národní úrovni, aby se zajistila ochrana a pomoc těmto zranitelným dětem. Akci pořádal senátní evropský výbor ve spolupráci s europoslankyní Michaelou Šojdrovou.

„Chceme také představit možnosti, jak se Česká republika může zapojit do pomoci těmto dětem a jaké jsou výzvy a překážky v rámci azylové a migrační politiky EU," řekl senátor Zdeněk Nytra, člen Výboru pro záležitosti EU.

Europoslankyně Michaela Šojdrová, spoluorganizátorka akce a členka meziparlamentní skupiny pro práva dětí, dlouhodobě upozorňuje na problémy, kterým čelí dětské válečné oběti v Evropě. V září 2022 zároveň iniciovala usnesení Evropského parlamentu, které odsoudilo nucené deportace ukrajinských dětí do Ruska jako válečný zločin.

„Občané České republiky se tradičně velmi aktivně zapojují do pomoci dětem postiženým válkou. Občanská společnost dosud prostřednictvím soukromých darů a dobrovolníků podporuje nedoprovázené děti z uprchlických táborů v Řecku. Česká republika se zatím nezapojila do solidární pomoci Řecku," uvedla Michaela Šojdrová.Věřím, že pozitivní zkušenost s institutem dočasné ochrany a pomocí nedoprovázeným ukrajinským dětem přispěje ke změně tohoto postoje. Na území Evropy se nachází děti bez dokladů a státní příslušnosti, jak z Ukrajiny, tak z Blízkého východu, a EU disponuje zkušenostmi a legálními nástroji, jak jim pomoci," dodala.

Místopředsedkyně Evropské komise Margaritas Schinas ve svém úvodním video příspěvku prohlásil: „Každá válka je především válkou proti dětem. Ruská agrese na Ukrajině v tomto ohledu nemůže být výjimkou.“

Akce se zúčastnila také zástupkyně ukrajinské organizace Magnolia Marina Lypovetska, která upozornila, že podle informací z ukrajinského státního portálu „Děti války“ bylo násilně deportováno do Ruska 19 486 ukrajinských dětí, zatímco pouze 369 z nich se podařilo vrátit ke svým ukrajinským rodinám.

„Případy šťastného znovusjednocení rodin jsou bohužel velmi vzácné ve srovnání s počtem dětí, které byly deportovány. Je obtížné zjistit přesnou polohu ukrajinských dětí, které byly násilně vysídleny do Ruska. Rusko tyto informace tají,“ vysvětlila Lypovetska během svého online připojení k diskusi.

Diskuze se zúčastnili senátoři, zástupci ministerstev a odborníci z nevládních organizací. Účastníci se shodli na potřebě dalšího koordinovaného úsilí na evropské i národní úrovni s cílem ochránit a pomoci těmto zranitelným dětem, zejména těm, které byly nuceně deportovány do Ruska.

Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu ODS a TOP 09