1. února 2023

Komunikace nejvyšších ústavních činitelů má být samozřejmostí, shodují se po prvním společném setkání předsedové Parlamentu, premiér a nově zvolený prezident

(www.senat.cz) Ve středu 1. února se ve Valdštejnském paláci uskutečnilo první společné setkání předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a premiéra Petra Fialy s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Tématy téměř dvouhodinové schůzky byla nastavení parametrů vzájemné spolupráce a koordinace aktivit v domácí i zahraniční politice. Nejvyšší ústavní činitelé se chtějí scházet nejméně jednou za čtvrt roku, navázání pravidelné komunikace shodně označili jako návrat zpět do normální situace.

„Všichni si uvědomujeme, že díky voličům jsme dostali šanci zase společně komunikovat a intenzivně pracovat pro tuto zemi. Máme z toho velmi dobrý pocit a uvědomujeme si, že nyní máme velkou šanci a zároveň i velkou odpovědnost. Je to pro nás pro všechny velmi důležité a bereme to s vděčností a s velkou pokorou,“ sdělil předseda Senátu Miloš Vystrčil v úvodu tiskové konference, která následovala po jednání. Uvedl také, že nově zvolený prezident přijal jeho pozvání na schůzi Senátu 29. března a předeslal, že lze očekávat spolupráci v oblastech společných zájmů, jako je například fungování ústavního soudu.

Nově zvolený prezident Petr Pavel označil dnešní setkání s ústavními činiteli v Senátu za návrat k normálu, který by měl být něčím standardním. „Moc si vážím toho, že tato forma koordinace a spolupráce byla navázána, že jsme se dohodli na jejích základních parametrech a že jsme připraveni velice otevřeně diskutovat i rozdílné názory na složité věci, které máme před sebou, tak, abychom se dopracovali k řešením, která budou odpovídat potřebám našich občanů a této země,“ uvedl.

„Jak už tady zaznělo, je to něco, co by mělo být pro nás pro všechny naprosto přirozené, měla by to být koordinace, která bude ku prospěchu celé České republice a všech jejích občanů, a my o to budeme usilovat a já jsem ráda, že jsme se shodli, že tento cíl je opravdu společný,“ dodala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Uvedla také, že jedním z témat setkání byla i inaugurace prezidenta, která se uskuteční na společné schůzi obou parlamentních komor 9. března.

„Vracíme se k něčemu, co by mělo být naprosto samozřejmé – že spolu klíčový ústavní činitelé hovoří a baví se o tom, co je důležité pro Českou republiku. To, že jsme s tím začali ještě několik týdnů předtím, než nově zvolený prezident nastoupí do své funkce, je důležitý signál a je to i výraz toho, že si všichni uvědomujeme, jak je takováto komunikace mezi klíčovými ústavními činiteli pro Českou republiku důležitá a jak nám chybělo, že v posledním období tady něco takového nebylo,“ sdělil premiér Petr Fiala.

Záznam tiskové konference můžete zhlédnout zde.