1. září 2022

Projev v Poslanecké sněmovně

(www.vlada.cz) Předseda vlády a předseda ODS Petr Fiala vystoupil ve čtvrtek 1. září 2022 s projevem v Poslanecké sněmovně.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Vyslechli jsme si zde projev předsedy opozičního hnutí, které navrhlo hlasovat o důvěře naší vládě. Předně bych chtěl ocenit, že ten projev byl přednesen tady v Poslanecké sněmovně a nikoliv někde na náměstí a že jeho autor dnes dorazil do práce. Za to vám děkuji, pane předsedo, pane poslanče. Máme možnost tady společně diskutovat.

Mimochodem, když jste zmiňoval tu debatu o státních pojištěncích a postěžoval jste si, že jsme vás přehlasovali, tak váš hlas při tom hlasování určitě chyběl, stejně jako jste tady chyběl v noci, když jsme tu argumentovali s vašimi kolegy, a nemohl jste tedy ani vyslechnout naše argumenty a argumenty pana ministra Válka, proto prostě tady vykládáte věci, které nejsou pravda. Já nebudu komentovat všechno to, co říkal tady pan předseda Andrej Babiš, jenom bych chtěl zmínit několik souvisejících faktů.

Hlavním důvodem této schůze - a to je potřeba si říct, je to, že máme před volbami - žádné faktické důvody pro to nejsou. A dalším důvodem té schůze je, že se Andrej Babiš chce vymluvit, nebo chce něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které má. A když tady, pane předsedo, mluvíte o tom, že jsme na vás vyvolali, zařídili v České republice trestní stíhání a podobné věci, to jste říkal samozřejmě tady ve svém projevu, tak nevím, jestli váš přítel Emmanuel Macron vyvolal vyšetřování praní špinavých peněz ve Francii a budete mu to také předhazovat. To prostě není pravda, jenom to ukazuje, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žijete. Mrzí mě, že jste se uchýlil k těm osobním věcem, které bych ani od vás vlastně nečekal. Když už tady připomínáte dovolené, já si je s vámi klidně srovnám, tak si asi vzpomenete, že jste jel do Řecka na dovolenou v době, kdy jste české občany vyzýval k tomu, ať zůstanou doma, bylo to v roce 2020. Já jsem si na to vzpomněl, je mně trapně za vás, že vám to musím připomínat, že jste se uchýlil k této formě politické diskuse. Ale prosím, chcete-li, budeme se bavit i na této úrovni.

Já se ale budu spíš zabývat tím, co naše vláda udělala, čeho jsme dosáhli a jak jsme i během těch osmi měsíců, necelých devíti měsíců, dokázali napravit spoustu věcí, které vaše vláda s bezradností, neznalostí, neschopností nebo proto, že hájila něčí osobní zájmy, nedokázala udělat. Důvody tedy, proč tady dnes jsme a které jsou tady prezentovány, jsou pouze zástupné. Rozhodně nemohou být - a já jsem váš projev pečlivě poslouchal, nic z toho, co jste říkal, že většina toho jsou nesmysly a není to pravda, nemohou být ospravedlněním toho, proč opozice porušila slib vyvolat hlasování, nevyvolávat tedy hlasování o důvěře vlády v průběhu předsednictví Evropské unie.

Ukazuje se ale, že naše země, Česká republika, a váš projev byl toho dobrým příkladem, a kdo z občanů se na to díval, tak to jistě posoudí sám. Ukazuje se bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici. Nemá opozici, které jde o české občany, která chce v těžkých dobách táhnout s vládou za jeden provaz, pomoci řešit problémy, které tu jsou, zapomenout na to, co nás rozděluje a podporovat to, co je občanům této země společné a prospěšné. To vás vůbec nezajímá, a i dnešní schůze a vaše vystoupení je důkazem toho, že vám jde o rozvrat, o uchopení moci za každou cenu, že se neohlížíte na to, co se děje kolem, jakým problémům skutečně občané čelí, jakým problémům čelí Evropa, že bez ohledu na ruskou agresi vůči Ukrajině i vůči Západu a jejím ekonomickým a politickým důsledkům pro celou Evropu tady rozpoutáváte toto hlasování o nedůvěře.

Někdo by si mohl myslet, že se vám celá ta situace hodí a líbí, já pořád ještě doufám, že to tak není, protože tady jde o mnoho a jde tu o dobrou budoucnost nejen naší země, ale i celé Evropy, a já začínám přemýšlet nad tím, jestli vám opravdu jde o totéž i poté, co jsem slyšel vaše slova. A než se dostanu k těm věcným věcem, dovolte mi ještě na vaši adresu, pane předsedo, říct jednu poznámku. Já jsem si dlouho myslel, že ty věci, které se vám nedařilo vyjednat v Evropě, nebo které jste odsouhlasil v neprospěch obyvatel této země, že jste udělal kvůli svým zájmům, kvůli tomu, že jste sledoval svůj osobní prospěch, ale já si začínám v poslední době, když vás poslouchám, myslet, že jste to udělal nevědomě, že vy jste vůbec nevěděl, co se na té Evropské unii odehrává, kde se rozhoduje, jakým způsobem se rozhoduje. Že když jste odsouhlasil Green Deal, což jste udělal, tak jste vlastně ani nevěděl, co děláte a jaký to bude mít dopad na české občany. To je velmi smutná…

To je velmi smutná zpráva a smutná vizitka, ale ta vaše řeč - a já opravdu vyzývám všechny...ono je to těžké a nedá se v tom vyznat, ale kdybyste si znovu přečetli nebo se na ní podívali, tak uvidíte, že Andrej Babiš opravdu té evropské politice vůbec nerozumí. Ale dost úvah, dost tady takového nějakého úvodního vymezení, já už se do něj pouštět nebudu, přejděme k faktům. Tato vláda má za sebou necelých devět měsíců tvrdé práce ve velmi složitých podmínkách. Část těch složitých podmínek je dána mezinárodní situací, ale část těch věcí jsme prostě zdědili po svých předchůdcích. A já bych rád hlavní část svého vystoupení věnoval rekapitulaci toho, co se nám podařilo za těch devět měsíců odpracovat, co se nám podařilo napravit, co se nám podařilo vyřešit, čemu čelíme a jak to řešíme. Prosím pěkně, nebude to žádná komplexní bilance, na to je ještě čas, žádná vláda po devíti měsících, zvlášť v takto kritických podmínkách, nemůže dělat žádnou komplexní bilanci, ale připomenout si některé věci tady určitě můžeme.

Rozpočet. Naše vláda zdědila návrh rozpočtu s obrovským deficitem. Minulá vláda hospodařila i po obnovení růstu HDP v roce 2021 s obrovským schodkem ve výši 419,7 miliardy korun a pro rok 2002 navrhla schodek skoro ve výši 377 miliard korun, což byl vyšší schodek, to byl dokonce vyšší schodek navržený, než který byl v covidovém roce 2020, tehdy byl schodek 367,4 miliardy korun. To jsou návrhy a výsledky vaší vlády. To je to zadlužování. Nám bylo jasné, že v tom nemůžeme pokračovat. To je zdroj inflace, to je zdroj drahoty, to jsou věci, s kterými je potřeba bojovat. Takže ihned po nástupu naší vlády jsme přepracovali státní rozpočet tak, aby byl protiinflační, aby byl úspornější, aby tak dramaticky nezadlužoval Českou republiku.

Pokud bychom takto nepříznivý vývoj nekorigovali, tak státní dluh by se v průběhu několika let prakticky zdvojnásobil a do dvou let bychom narazili na dluhovou brzdu. Tady můžete klidně zpochybňovat všechna mezinárodní srovnání, ale čísla a data mluví naprosto jasně. Vaše zadlužování je rekordní, z 1,6 bilionu korun na konci roku 2019 státní dluh vzrostl na 2,5 bilionu korun na konci roku 2021. Česká republika se v těch letech 2020 a 2021 zadlužovala rekordním tempem, které nemá v našich novodobých dějinách obdoby a které vlastně s vyděšením pozorovali a pozorují a hodnotí i nezávislí ekonomové u nás i v zahraničí. A není pravda, že ty věci šly na covidovou pomoc. Ano, my jsme říkali, je potřeba pomoci těm, kteří jsou vládními zákazy v době covidu skutečně postiženi, pomozme jim, ale kam šly ty obrovské deficity? Na covidovou pomoc náklady státu tvořily...náklady, které šly na pomoc státu v boji s nemocí covid-19 tvořily jen méně než polovinu tohoto zadlužení. To jsou čísla nezávislých institucí, konkrétně 351 miliard korun za roky 2020 a 2021. Takže já otočím vaši otázku, pane předsedo Babiši, kde jsou ty peníze? Kam jste je dali? Do čeho šli? Proč jste nás tak strašně zadlužovali? Proč jste roztáčeli inflaci? A proč jste způsobovali drahotu, která už byla předmětem volebních diskusí. A já se k tomu ještě samozřejmě vrátím.

Ano. My jsme ten rozpočet museli v průběhu roku upravit. Kvůli zmíněné ruské vojenské invazi na Ukrajinu, kvůli růstu cen potravin, růstu cen pohonných hmot, energetické krizi, jsme museli v poměrně krátkém čase zasáhnout. Aktualizovali jsme proto státní rozpočet na letošní rok a zvýšili schodek o 50 miliard, i když mnozí předvídali, že to bude mnohem víc, na celkových 330 miliard.

A i přesto, z toho nemáme žádnou radost, ale to jsme museli udělat vzhledem k těm faktorům, které tady v mezinárodním prostředí nastaly a které mají přímý vliv na Českou republiku, to jsme museli udělat, abychom pomohli občanům, ale i přesto to navýšení je schodek stále zhruba o 50 miliard nižší než navrhovala vaše vláda. To jsou fakta a to jsou čísla a na tom se taky ukazuje, jak jste vy hospodařili.

A důležité je, že tyto zvýšené výdaje státního rozpočtu nejsou rozhazovačností vlády, jak s oblibou tvrdíte, nejdou na něco, co se nedá dohledat, zvýšení schodku má v této situaci jasný a konkrétní smysl a cíl a jde na pomoc lidem. My tyto peníze dáváme lidem, aby si poradili s těmi současnými problémy. Současná krize dopadla na všechny, ale nejvíc zcela jednoznačně dopadá na ty, kteří jsou ohroženi, kteří potřebují pomocnou ruku, a od naší vlády se jim té pomocné ruky dostává. Naše pomoc je převážně cílená a míří na ty, kteří ji skutečně potřebují.

Proto se nám nestane to, co se stalo vám, že zadlužujete rekordně zemi, prohlubujete inflaci, zvyšujete naše zadlužení, a přitom ty peníze se na konkrétní pomoc lidem, jak se ukázalo, nedostaly. Ale nejenom to, že pomáháme lidem a že se to snažíme dělat úsporně, my jsme taky hned v první verzi rozpočtu zmrazili platy úředníků, snížili jsme provozní výdaje státu tak, jak jsme to slibovali ve svém programovém prohlášení, a přitom jsme nezapomněli na platy zdravotníků, učitelů a ti dostali přidáno. Platy pedagogů se zvedly od letošního ledna, platový základ stoupl o 2 %, platové tarify sociálních pracovníků v sociálních službách se zvýšily od ledna 2020 o 700 korun, platové tarify nelékařských zdravotnických pracovníků se zvýšily o 700 korun pro druhou až sedmou platovou třídu, pro osmou až patnáctou potom o 6 %, platové tarify lékařů, zubních lékařů se zvýšily o 6 %.

Provedli jsme tedy na jedné straně zmrazení platů úředníků, na druhé straně jsme přidali těm profesím, které to buďto potřebovaly, anebo si to zasloužily právě proto, že skutečně bojovaly, že skutečně bojovaly s covidem a byly na ně kladeny zvýšené nároky. Když mluvím o covidu, tak bych chtěl také připomenout, že naše vláda se hned na začátku musela potýkat s další vlnou koronavirové krize. A zase si připomeňme čísla, data, fakta.

Na začátku ledna 2022 dosáhla nová vlna covidu přes 370 tisíc případů onemocnění. Prosincová vlna v roce 2021 - jenom, abychom měli srovnání - měla svůj vrchol na 245 tisících případů, pro srovnání - předcházející vlny od podzimu 2020 do jara 2021 měly zhruba 100 až 160 000 onemocnění na maximu. Čili my jsme čelili obrovské covidové vlně. A podívejte se na výsledky a podívejte se na výsledky vaší vlády. Teď se nebudu vracet k obětem a k tomu všemu tragickému, co provázelo vaše zvládání, nezvládání covidové vlny, ale my jsme ten nápor zvládli tak, že jsme nic nezavírali, nezavírali jsme školy, nezavírali jsme ekonomiku, používali jsme ty metody, které nám radili odborníci, nezasahovali jsme do nich jako vy, testovali jsme, včas jsme se připravili a díky tomu jsme covidovou vlnu dobře zvládli.

Ano, bylo nutné řešit kompenzace podnikatelům, bylo nutné obnovit důvěru lidí v zdravotní systém, v očkování, zajistili jsme, jak už jsem říkal, efektivní testování, a to všechno pomohlo. A to všechno jsme na rozdíl od předcházející vlády zvládli právě proto, že jsme rozhodovali odborně, kompetentně. Pan ministr Válek si vytvořil obrovský poradní tým skutečných expertů, nerozhodovali jsme chaoticky, nerozhodovali jsme podle průzkumu veřejného mínění, a proto, že jsme k tomu onemocnění přistoupili racionálně, bez snahy nahnat politické body, tak jsme tím naši společnost provedli tímto způsobem.

A tady si opět můžete srovnat vaše výsledky a naše výsledky a můžeme si je srovnat na faktech tak, jak to dělám já. Vy jste tady vytáhl naše programové prohlášení a začal jste tam číst, co jsme ještě za devět měsíců nesplnili. Já jenom připomínám, že programové prohlášení máme na čtyři roky a máme ho promyšlené a máme i promyšlené, které kroky v které fázi uděláme, ale jednu věc, která byla důležitá, která naše voliče, občany, podnikatele nesmírně obtěžovala a štvala a která byla k ničemu, tu jsme dokázali udělat rychle a tento slib jsme splnili, takže jsme zrušili elektronickou evidenci tržeb.

To je opatření, které jsme zdědili po vás, které takřka nikdo nechtěl, bylo administrativně i finančně náročné, provoz a aktualizace - jenom zase připomenu nějaká čísla, která vy sice říkáte, že máte rád, ale moc je neuvádíte, a aspoň ne ta správná - provoz a aktualizace pokladních zařízení stálo každoročně zhruba 1,5 miliardy korun. Když si k tomu přidáte celkový náklad na straně státu za zhruba půl miliardy korun ročně a prakticky žádný výnos, tak je jasné, že to byla jenom obtěžující věc, která vůbec neměla žádný smysl a nebyl žádný důvod v EET pokračovat, nakonec vy sami jste EET zastavili s odůvodněním, že to obtěžuje, zatěžuje podnikatele v době covidu, tak my jsme splnili to, co jsme slíbili, a jsem rád, že to naše vláda udělala, naše vládní koalice a zrušili jsme EET.

K dalším slibům se ještě dostanu, ale neměl bych pominout jeden faktor, který velmi významně ovlivnil naše vládnutí, který má zásadní vliv na to, co se děje dnes v České republice, co se děje v Evropě, má to vliv na náš každodenní život, a to je ruský vpád na Ukrajinu z února tohoto roku. Mimo jiné tato ruská agrese vedla k tomu, že se daly do pohybu miliony lidí a naše země čelila obrovské migrační vlně. A já mohu říct - a byla to velká výzva, byla to největší migrační vlna, jakou Evropa zažila od druhé světové války - a já musím říct, že díky práci na všech frontách, nejenom ve vládě, ale v krajích, na obcích, v samosprávách, v neziskových organizacích a především díky obrovské solidaritě občanů, kterou obdivuje doslova celý svět a která nadále trvá, tak jsme to zvládli.

Jak obrovská ta vlna byla, to nejlépe dokládají čísla. Podle oficiálních statistik Ministerstva vnitra získalo roční dočasnou ochranu k 17. srpnu 414 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a v současné době je podle odhadů na území České republiky asi 281 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. A troufám si tvrdit a víme to i z každodenní zkušenosti, že na chodu státu se nic podstatného nezměnilo a že občané to na svých životech nijak negativně nepociťují. A proč ne? No, mimo jiné i proto, že jsme ten postup, ten systém udělali tak dobře a tak efektivně, že v polovině srpna si práci v České republice našlo 105 tisíc občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou, kteří uprchli před válečnými událostmi, 105 tisíc občanů Ukrajiny, kteří uprchli před válečnými událostmi, dnes v České republice pracuje, a to znamená, že jsou soběstační, a to také znamená, že odvádějí prostředky do našeho sociálního a zdravotního systému.

A nejenom to, nejenom to a to je jasný úspěch způsobu, jakým jsme přistoupili k uprchlické vlně, ale nejenom to, příliv těchto pracovníků pomohl našemu trhu práce. Určitě víte, že si zaměstnavatelé už několik let stěžují, ba zoufají, že nemají dostatek zaměstnanců, a proto taky český trh práce tyto uprchlíky před válkou tak rychle a takovým skvělým způsobem absorboval. Znovu říkám, vyřešení uprchlické krize je nepochybně úspěchem naší vlády, nebylo to nic samozřejmého. Nejsou to moje slova, která to hodnotí, podívejte se na hodnocení zahraničních expertů a politiků z jiných zemí.

Ale podívejme se znovu na čísla. Česká republika je ze států Evropské unie třetím nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících ze země, a zároveň je zemí s největším počtem Ukrajinských uprchlíků na sto tisíc obyvatel. Polsko k 9. červenci evidovalo 1,19 milionů osob s dočasnou ochranou, Německo 670 tisíc, Itálie 132 tisíc, Španělsko 132 tisíc, Slovensko necelých 80 tisíc. Na sto tisíc obyvatel Česka připadalo podle propočtu Ministerstva práce 3 646 příchozích, z toho plyne, že v tomto přepočtu, v tomto přepočtu k nám přišlo nejvíc lidí ze všech zemí Evropské unie. A přesto jsme to zvládli, přesto máme většinu nebo velkou část těch lidí z dospělé populace na našem pracovník trhu. A díky tomu jsme dokázali se vyhnout sociálním otřesům a všem problémům, kterými jste vy strašili, protože vy jste se tu kauzu snažili využít k tomu, abyste postavili českou společnost, nebo abyste řekli, že česká vláda pomáhá jenom Ukrajincům, nestará se o české občany a snažili jste se postavit české občany proti Ukrajincům. To se vám nepovedlo a ta uprchlická krize patří k těm výsledkům vlády, o kterých už po devíti měsících můžeme říct, že jsou podařené a že prospívají české společnosti.

Nejde jen ale o pomoc válečným uprchlíkům na našem území. My se musíme starat i o to, aby se ten problém řešil na místě svého vzniku, což vy zpochybňujete. A to nejde jinak, než že podporujeme Ukrajinu, podporujeme Ukrajinu v jejím boji a podporujeme Ukrajinu v jejím boji proti ruskému agresorovi i vojensky. Tady bych chtěl připomenout naši prozíravost. K první dodávce válečného nebo vojenského materiálu jsme se rozhodli ještě před začátkem války, v lednu, šlo o dělostřelecké náboje. Následně jsme realizovali celou řadu dodávek humanitární pomoci, ale i vojenského materiálu. Ta vojenská pomoc, kterou jsme Ukrajině poslali je ve výši asi 3,7 miliardy korun, ale a to je důležité, my ty peníze dostaneme v rámci programu Evropské unie prakticky všechny zpátky. A to je také věc, kterou je potřeba říkat českým občanům, protože vy ve své účelové argumentaci toto pomíjíte. Ano, my pomáháme, pomáháme velmi silně, pomáháme, protože rozumíme tomu, co se děje v zahraničí. Víme, že ruská agrese ohrožuje i nás, že v zájmu naší nezávislosti, svobody a bezpečnosti je to, aby Ukrajina zvítězila a že tomu musíme i pomoci. Pomáháme, nehledíme na další okolnosti, a přesto tyto peníze dostaneme, dostaneme, zpátky. A to, že to děláme, že posíláme naši vojenskou techniku a přitom jsme schopni vyjednat podporu a pomoc od jiných zemí, například to, co jsme vyjednali s Německem, tanky Leopard, nebo co vyjednáváme se Spojenými státy v oblasti vrtulníků a tak dále, to nám také umožňuje dlouhodobě modernizovat naši armádu.

A to je přesně věc, kde vaše vláda, pane předsedo Babiši, přešlapovala, nebyla schopna se posunout kupředu a nebyla ani připravena dělat ty potřebné kroky, abychom zlepšili naši obranyschopnost a zajistili našim občanům naši bezpečnost. My to děláme, určitě o tom paní ministryně Černochová bude mluvit podrobněji, ale naše vláda udělala potřebné kroky k tomu, abychom modernizovali letectvo - nakoupili americké stíhačky F-35, bojová vozidla pěchoty zajistíme za pomoci Švédska, tanky jsme dostali výměnou nebo darem od Německa a další německé moderní tanky dokoupíme, uzavřeli jsme smlouvu na pořízení dvě stě vozů Tatra, abychom obnovili vozový park. A to je jen několik příkladů toho, co naše vláda ve velmi krátkém čase, a kdo tomu rozumíte, tak víte, že toto není vůbec jednoduché, ani připravit ani udělal tato rozhodnutí, že tam je spousta bezpečnostních, technických a dalších a dalších faktorů, které se musí zohledňovat. Ale toto všechno naše vláda v té krátké době udělala. Tím napravujeme to, co jste vy nedokázali nebo co jste prostě pomíjeli nebo co jste nepovažovali za důležité.

Když jsem mluvil o rozpočtu, když jsem mluvil o tom, jak se staráme o obranyschopnost, co jsme udělali, jak jsme zvládli uprchlickou vlnu, jak jsme dokázali, a k tomu se ještě dostanu, při tom všem, při těch všech úsporách, které hledáme ve státním rozpočtu a nechceme zemi zadlužovat, jak jsme dokázali pomáhat českým občanům. O některých věcech jsem už mluvil. Tak bych chtěl k tomu ještě připojit to, že jsme také dokázali udržet investice a dokonce posílit investice, posílit množství peněz, které jdou do investic, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě to je cesta jak do budoucna udržet konkurenceschopnost České republiky, jak zajistit do budoucna pracovní místa, a že to je něco, co naše vláda má a musí dělat. A víte, že jsme vám z opozice vyčítali, že do investic, že dáváte málo finančních prostředků na investice, že neinvestujete dostatečně. Také to byla pravda. Naše investice jsou i v této kritické a těžké době vyšší, než byly za vaší vlády a jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta. Sám jste tady zmínil, pane předsedo Babiši, některé dopravní stavby. Já je zmíním také, protože je to důležité pro naše občany, protože naše vláda v tom pokračuje rychle kupředu, protože jsme pro to zajistili finanční prostředky, a protože se tomu opravdu naši lidé v čele s Martinem Kupkou intenzivně věnují. Na silnicích první třídy se bude dohromady 88,1 kilometrů a důležité obchvaty obcí Církvice, Mělník, Karviná, Havlíčkův Brod ještě letos otevřeme 25 kilometrů nových dálnic, dalších 40 kilometrů dokončíme. Příští rok, ano, já jsem se nikdy netajil v tom, že tady má být kontinuita, mrzí mě, že z vaší vlády jsme neměli více připravených projektů, více toho není nachystáno a hlavně, že na to nebyly vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Ale to my všechno napravujeme a i přes rostoucí ceny a všechny problémy, kterým čelíme, tak se nám daří v těch stavbách pokračovat a daří se nám plánovat nové.

Vy jste tady zmínil, já se fakt nemůžu pouštět do diskuzí o všech těch věcech, které jsou vaším omylem nebo vůbec neodpovídají realitě. Vy jste tady zmínil jakousi korupci při plánování dálnice z Brna do Vídně, a že byste jezdil někde přes Břeclav. No, já žiji v Brně a jezdím do Vídně a klidně bych jel přes Mikulov a byl bych rád, kdyby tam byla dálnice. Ale já se tedy ptám proč po osmi letech, když jste byl ve vládě se s tou dálnicí nepohlo vůbec nijak. Není nic. Ani přes Břeclav, ani přes Mikulov. Vůbec nic. Zatímco naši rakouští přátelé tu dálnici postavili až k hranici a naše vláda teď s tím pohne, aby se alespoň naše děti se dostaly po dálnici z Brna, to nebude tak dlouho trvat, za naší vlády to nebude tak dlouho trvat, ale aby se dostaly z Brna do Vídně po dálnici. Tak, ale ve výstavbě je nyní skoro 240 kilometrů dálnic a silnic první třídy a věřím, že s řadou z nich skutečně brzy pohneme.

Rád bych se dotkl jedné důležité věci a to je naše pomoc občanům v krizi. Já už jsem tu mluvil o tom, kam jsme směřovali navýšení platů. Že jsme na to měli i díky tomu, že šetříme na provozu státu tak, jak jsme slíbili. Kterým skupinám zaměstnanců se zvýšily mzdy, ale chci mluvit o těch, kteří se dostávají díky zdražování, díky růstu cen potravin, energií do existenčních problémů a chci připomenout, co naše vláda udělala pro to, abychom cílenou pomocí těmto občanům pomohli. To, že čelí zdražování a to, že se musí potýkat i s vyššími cenami nejen energií, ale i řadou produktů, to je pravda. Není ale pravda, co jste říkal a jako člověk podnikající v zemědělství byste to měl vědět a mě překvapuje, že to nevíte. Že rostou jednoznačně ceny potravin za naší vlády. To prostě není pravda.

A buďto to nevíte, protože vás to, jak žijí lidé a co si kupují v obchodě, nezajímá, anebo prostě vědomě lžete. Řeknu vám dva příklady. Podle Českého statistického úřadu, žádná čísla si nevymýšlím. Máslo za vás v říjnu 2018 více než 55 korun. Teď v červenci 54 koruny. Brambory, červen 2019, 27 korun, červenec 2022 - necelých 16 korun. Čísla Českého statistického úřadu. Takže ani v tomto nejste schopen říci pravdu nebo vidět realitu, jaká je. Ale to jenom na okraj.

Já vůbec nezpochybňuji to, že naši občané se dostávají do problémů, částečně kvůli inflaci, kterou jste vy roztočili a samozřejmě z velké míry kvůli cenám energií, které mají i, nebo především mezinárodní důvody, a to já nijak nezpochybňuji. Vláda nenechá, naše vláda nenechává tyto lidi napospas. Reagovali jsme včas, reagovali jsme rychle a reagovali jsme i z hlediska nějakého mezinárodního srovnání skoro nejrychleji v Evropě. Proto také naše pomoc je hodnocena jako čtvrtá nejvyšší v rámci celé Evropské unie bez ohledu na to, jak ty státy jsou, jsou bohaté nebo jakou mají ekonomickou strukturu. Jenom připomenu, že vláda vyčlenila na pomoc lidem v rámci deštníku proti drahotě na roky 2022 až 2023 celkem 177 miliard korun. A skutečně každý občan může a má možnost využít minimálně jedno z těch opatření deštníku proti drahotě a může se o široké nabídce deštníku proti drahotě těchto vládních opatření sám přesvědčit na webových stránkách, které nesou stejné jméno, tedy, deštník proti drahotě.

Jak už jsem připomenul, podle nezávislých hodnocení několika mezinárodních organizací jsme na čtvrtém místě v rozsahu a účinnosti pomoci občanům mezi evropskými státy, a to si myslím, že je něco, co je potřeba připomenout. Pomáháme cíleně, pomáháme zejména těm nejohroženějším skupinám obyvatel, kteří si sami nemohou pomoct. To jsou senioři, rodiny s dětmi, samoživitelé, samoživitelky, zdravotně postižení. Ti všichni mohou čerpat a využívat pomocných opatření naší vlády. Ano, přiznávám, s vládní pomocí firmám je to složitější, je to mnohem obtížnější legislativně i jinak, a je to také mnohem nákladnější, ale i tady jsme našli cesty, jak tuzemské výrobce podpořit.

Chci teď připomenout některá z těch opatření, aby zazněly skutečné informace a ne ty výmysly, které lidé, pokud to vůbec poslouchali, poslouchali před chvílí. Důchody v letošním roce byly zvýšeny, jsou zvýšeny celkem třikrát. V lednu, v červnu a nyní v září. V průměru celkem o dva a půl tisíce korun. To se netýká prosím jenom starobních důchodů, ale týká se to všech, kteří pobírají nějakou formu důchodu. Ke konci roku 2022 by měl průměrný důchod přesáhnout 18 000 korun měsíčně. Ještě minulý rok přitom činil něco přes 15 000 korun. Další dobrou zprávou pro naše seniory je, že od ledna příštího roku by mělo dojít k průměrnému zvýšení starobního důchodu o dalších 850 korun, a od ledna se budou navíc starobní důchody navyšovat o takzvané výchovné v částce 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Nezvyšujeme jenom důchody. Už dvakrát jsme navýšili životní a existenční minimum, od kterého se odvíjí hranice příjmů, od níž vzniká nárok na další dávky, například dávku pomoci v hmotné nouzi, porodné, přídavky na děti, příspěvek při pěstounské péči, a tak dál. Od dubna 2022 došlo k 10% navýšení, od července k navýšení o 8,8 %. A co to znamená? Co tato čísla znamenají. Tato čísla mají jednoduchou, jednoznačnou a jedinou možnou interpretaci. Tato čísla znamenají, že na podporu dosáhne mnohem širší okruh lidí. A to je právě v této těžké době potřeba.

Zareagovali jsme na to, že mnoho domácností má sice nárok na příspěvek na bydlení, ale nevyužívá ho nebo ho obdrží se zpožděním, protože ten systém žádostí byl nesmírně komplikovaný a byl nastaven velmi složitě. Vy jste to tady, pane předsedo, zmínil, ale já se zase ptám, za koho byl ten systém nastaven? Kdo s ním nic neudělal? Proč se tedy nezměnil a nezjednodušil systém žádostí o příspěvek na bydlení? Proč jste to neudělal za osm let ve vládě, za čtyři roky, co jste byl premiérem? Proč jsme to museli dělat my? A my jsme to udělali na pouhých několik měsíců. Ano, dnes je ten příspěvek mnohem jednodušší, žádání o něj je méně byrokratické, dosáhne na něj mnohem více domácností, a to potvrzují i čísla, protože například ve srovnání s červencem 2021 bylo v tom letošním červenci vyplaceno o 16 000 dávek více. Takže my jsme ten systém zjednodušili, odstranili jsme zbytečnou byrokracii, rozšířili jsme počet těch, kteří na něj mohou dosáhnout, a udělali jsme to, co vy jste za celé dlouhé roky udělat nedokázali. A snažíme se.

Snažíme se občanům, kteří to nevěděli, protože nikdy nepotřebovali sociální dávky, o nic si nikdy nežádali, tak se jim snažíme ukázat, že na tuto dávku mají nárok, že stát jim tady podává pomocnou ruku, že prožíváme extrémně těžké období, prožíváme nebývalou krizi, a proto i ti, kteří nikdy dosud nebyli závislí na pomoci státu, by měli, když se dostanou do problému, požádat o tento příspěvek nebo jinou sociální dávku. Mají na to zákonný nárok a my si myslíme, že je správné, aby o tom věděli, a aby se jim takové pomoci dostalo. A nyní ještě navíc jednáme o dalším navýšení normativů, které ještě víc do toho příspěvku na bydlení promítne to, co se děje s cenami nájmu, s cenami energií. A bude to ještě adekvátnější pro všechny, kteří opravdu pomoc potřebují.

Samozřejmě si uvědomujeme, že inflace dopadá na všechny občany. Ty problémy dnes nepociťují jenom ti, kteří se třeba dlouhodobě ocitají na hraně nějakých existenčních potíží, dnes ty problémy má i řada lidí ze střední třídy. A právě k těm nejpostiženějším patří rodiny - samoživitelé, samoživitelky, prostě ti, kteří mají děti. Proto jsme připravili cílenou pomoc ve formě balíčku rodinné pomoci a také jednorázového příspěvku na každé dítě do 18 let ve výši 5000 korun. O ten už v tuto chvíli požádalo anebo ho automaticky dostalo, tam jsou dvě kategorie, více než 830 000 dětí, 830 000 dětí. Zvýšili jsme také maximální výši čerpání rodičovského příspěvku z 10 000 korun na 13 000 korun, podpořili zkrácené a flexibilní úvazky. S tím se tady taky celá léta nic neudělalo. Volali po tom podnikatelé. Neposunuli jste se v tom nikam. My jsme podpořili zkrácené a flexibilní úvazky formou pěti procent slevy na sociálním pojištění na některé zaměstnance. Větší podpory se dostane i dětským skupinám, což je vlastně řešení, jak si pomoci s tím nedostatkem školek, mateřských škol v některých místech. Na tuto podporu půjde až 7,1 miliardy korun.

Když mluvím o těch, kteří potřebují pomoc, o našich spoluobčanech, kteří si sami pomoci nemohou, tak samozřejmě nesmíme zapomenout a nezapomínáme ani na hendikepované a znevýhodněné občany. Včera jsme navrhli zvýšit pomoc těmto lidem a rozšířit podmínky pro uznání dalších dávek státní sociální podpory. Do parlamentu posíláme novelu zákona poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a několik souvisejících zákonů, které mimo jiné navrhuje zvýšení příspěvku na mobilitu ze 450 korun na 900 korun měsíčně.

Tady rychle a správně reagujeme na tu těžkou situaci handicapovaných lidí, kteří prostě sami nemají možnost, jak těm zvýšeným nárokům a výdajům v této chvíli čelit.

Vy jste tu, pane předsedo Babiši, ve své řeči také zmínil ceny pohonných hmot a já bych se této věci také krátce dotkl, protože to ukazuje i to, jak naše vláda v té kritické situaci a v té krátké době, kterou jsme u moci, dokázala na kritické jevy na trhu s pohonnými hmotami a na to, co se děje na světových trzích, reagovat a že tato reakce naší vlády byla úspěšná. Na jaře se ceny pohonných hmot vyšplhaly přes hranici 50 Kč za litr a my jsme udělali hned účinné a konkrétní kroky jak pro podnikatele, tak pro všechny ostatní. Zrušili jsme silniční daň pro vozidla do 12 tun, zrušili jsme zálohy k silniční dani pro vozidla nad 12 tun, odložili jsme platby DPH do konce října 2022 pro podnikatele v autodopravě. Ale samotné ceny pohonných hmot jsme snížili celkem o 3 - 3,5 koruny díky zrušení nesmyslné povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot, proč asi taková povinnost tady byla a kdo měl z toho prospěch? A také díky tomu, že jsme snížili spotřební daň u nafty a benzínu o 1,5 koruny na litr od 1. června do 30. září. Navíc jsme začali monitorovat vývoj marží cen pohonných hmot Ministerstvem financí a díky tomuto souboru opatření a samozřejmě i díky poklesu ceny ropy na světových trzích došlo k poklesu ceny pohonných hmot. Nevystoupily na 70 korun, jak tady strašila opozice, jak jsme to tady poslouchali. Nic z toho se nestalo, to, že naše vláda rychle zareagovala, vedlo k tomu, že jsme tuto situaci nějakým způsobem zvládli.

Ale já se trošku divím, že pan předseda Babiš tady vůbec o pohonných hmotách mluví a že něco vyčítá naší vládě. Opravdu se divím. Tak já teď připomenu, nejenom paním poslankyním a pánům poslancům, ale i občanům, tři čísla, ono jich tam bude víc, ale ta tři jsou podstatná. V lednu 2021 stál natural 95 27,9 korun českých, vláda Andreje Babiše. V říjnu 2021 stál natural 37 korun, vláda Andreje Babiše. Minulý týden stál 41 korun, vláda Petra Fialy. Takže podívejme se na ta navýšení za Andreje Babiše, jenom v tom období, které jsem tady zmiňoval, o 10 korun, za nás při celosvětové krizi a problémech s pohonnými hmotami 4 koruny. To je, dámy a pánové, realita, 10 korun se zdražily pohonné hmoty, nebo benzín natural za Andreje Babiše, 4 koruny ve světové krizi s pohonnými hmotami za vlády Petra Fialy. To je realita a toto musí občané také slyšet a vidět!

A teď ještě k věci, která je mimořádně vážná a která hrozila opravdu extrémní krizí pro Českou republiku. Na jaře České republice skutečně hrozilo, že budeme v zimě bez plynu, že budou mít nedostatek plynu, pociťovat nedostatek plynu a jeho důsledky občané i firmy, protože minulé vlády dopustily úplnou závislost naší země na ruském plynu. A zase se můžeme podívat na čísla a na srovnání, kolik je zemí v Evropě, které mají tak extrémní závislost na ruském plynu, jako Česká republika. Skoro žádnou takovou nenajdete, přes 97 % jsme závislí na ruském plynu. A tuzemské zásobníky jsme měli naplněny jenom z velmi malé části, čili úplná závislost na Rusku a prakticky žádná prevence, prakticky žádná starost o budoucnost a o to, co by mohlo přijít. My když jsme přišli k vládě, tak jsme okamžitě zahájili kroky k tomu, abychom zajistili větší energetickou soběstačnost České republiky, bezpečnost - energetickou bezpečnost České republiky, a zajistili občanům a firmám dostatek energií. Nevěnovali jsme se jenom plynu, vyhlásili jsme tendr na dostavbu Dukovan bez účasti ruských a čínských firem. Vy jste o tom jenom mluvili, já jsem se účastnil těch jednání za opozici občas, když jste nás pozvali, a teď tam bylo pořád zvažování - proč tam nemůžou být ti Číňani, proč ne Rusové, pořád se to táhlo, vůbec jste nedokázali s tím pohnout, nebo jste nechtěli, aby to bylo bez Rusů a Číňanů. My jsme ten tendr vyhlásili. A nejenom to. V plynu jsme zajistili LNG terminál, rychle - rychle, okamžitě jsem se domluvil, a pan ministr a další lidé jsme se domluvili na diplomatické, úřednické a politické úrovni s Nizozemím, a máme kapacitu v LNG terminálu v Nizozemí, která zajistí třetinu roční spotřeby České republiky v oblasti plynu. Příští týden ho jedeme do Nizozemska otevírat. Tak rychle jsme reagovali a tak rychle jsme napravili to, s čím vy jste si nedokázali poradit osm let.

A to samozřejmě nestačí, my jsme také novelizovali energetický zákon, který donutil distributory a vlastníky plynových zásobníků k jejich rychlejšímu plnění, takže v zásobnících skoro nic nebylo, teď tam máme 85 %, což je nejvíc, největší naplněnost za celou sledovanou historii v tomto ročním období. A vy jste tady správně řekl - ty zásobníky, s tím já souhlasím, které máme na území České republiky, nestačí pro pokrytí roční spotřeby plynu. Ano, nestačí, proto my obnovujeme debaty, které jste vy nevedli, zrušili, to je jedno, teď se nehádejme o slovíčka, o plynovodu Stork, proto jsme udělali, proto jsme koupili kapacitu, vysoutěžili a koupili kapacitu v LGN terminálu v Nizozemí. Proto jednáme s Německem o tom, abychom v jejich nově budovaných terminálech LNG měli také kapacitu pro Českou republiku, to řeším třeba při těch jednáních s Olafem Scholzem, kterým jste se vy tolik vysmíval, a vy jste nedokázal v Německu ani nikde jinde vyjednat pro Českou republiku vůbec nic, protože vás nebrali vážně a ještě měli podezření, pochybnosti o vašich obchodech a vašich zájmech.

Takže to všechno jsme ve velmi krátké době udělali, to jsou konkrétní výsledky, o tom se může každý přesvědčit, a hlavně to občané uvidí v tom, že se nemusejí bát, že by v příští zimní sezóně měli nedostatek plynu. Ten jsme zajistili.

A když jsme u toho vyjednávání, tak byli jsme to my, byla to naše vláda, která přispěla k energetické soběstačnosti naší země na evropské úrovni, když jsme se nejprve podíleli na tom, že v návrhu Evropské komise, v takzvané taxonomii se objevilo jádro a plyn, jádro jako ten využitelný čistý zdroj, čili můžeme budovat jaderné elektrárny, můžeme je dál financovat, a byli jsme to my, kterým se podařilo vyjednat a přesvědčit poslance Evropského parlamentu, kteří s tím nesouhlasili, aby nakonec tu taxonomii v té původní podobě podpořili. Ano, byl jsem to já, který jednal v Evropském parlamentu, byli to další členové vlády, byl to vámi xkrát tady vysmívaný a zmíněný Alexandr Vondra jako vlivný europoslanec, a další a další lidé, kteří místo hájení svých osobních a ekonomických zájmů a místo vykládání veřejnosti, co dělají v Evropě a přitom neudělali vůbec nic, dosáhli konkrétních výsledků - konkrétních výsledků pro Českou republiku. Taxonomie je úspěch české diplomacie, české politiky, českých europoslanců, tak to musíme vnímat, a díky tomu můžeme rozvíjet jadernou energetiku. To je fakt, který prosadila, a dosáhla jí, naše vláda, naše vládní koalice, a udělali jsme to ve prospěch občanů

České republiky. A udělali jsme to v krátkém čase, napravili jsme tu podivnou pověst České republiky, kterou v Evropě měla díky vašemu působení a díky vašim aktivitám. My dnes jsme schopni v Evropě dosáhnout a prosadit zájmy České republiky, projevuje se to v taxonomii a projevuje se to v jiných věcech, o kterých za chvíli budu ještě mluvit. Takže když nám tady vyčítáte nové uspořádání evropské politiky, tak za nás mluví výsledky. Naše evropská politika je účinná a slouží zájmům občanů České republiky, to se o vaší evropské politice prostě říct nedá!

Vedle dostatku plynu jsme také zajistili i zmírnění dopadu cen energií na domácnosti, díky úspornému tarifu a díky snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie. Když to tedy bylo tak špatné, ten poplatek, tak proč jste s tím něco neudělali. Neudělali jste s tím nic. Udělali jsme s tím něco my. A pomáhá to občanům a pomáhá to i firmám. Díky této pomoci dohromady občané ušetří za energie v průměru 15 tisíc Kč a z toho průměrně 4 tisíce korun v letošním roce.

A to, co je důležité: proběhne automaticky. Občané ani firmy nemusí o nic žádat, proběhne to automaticky a tu úsporu pocítí každá domácnost. A jak jsem říkal, odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje se dotkne i firem, dotkne se jich to pozitivně a těch energeticky náročnějším navíc naše vláda vyčlenila na rok 2021 800 milionů korun na kompenzaci nepřímých nákladů a v té pomoci těm firmám, které mají energeticky náročný provoz, můžeme a budeme pokračovat.

V rámci Evropské unie jsme také v červnu, a to je zase to, co jste vy nesledoval, nebo nedokázal tomu úplně dobře porozumět, vyjednali pro naše teplárny 30 % emisních povolenek zdarma. A navíc jsme vyjednali princip automatického zastavení růstu cen emisních povolenek ve chvíli, kdy začnou zase dosahovat těch extrémních výšek. To jsme vyjednali, to jsou konkrétní výsledky a těch 30 % emisních povolenek zdarma pomůže zlevnit teplo pro více než 1,5 milionů domácností u nás. To je výsledek té dohody, která byla udělána v červnu a v červenci v rámci vyjednávání v Radě Evropské unie. To je prostě výsledek, kterého jste vy prostě nikdy nedosáhl. Ano, já bych chtěl ještě větší změnu s emisními povolenkami, ale prosadili jsme alespoň něco, alespoň nějakého kompromisu, nějakého pozitivního výsledku jsme dosáhli. A navíc jsme si vyjednali konkrétní výjimku pro Českou republiku a konkrétní pomoc naším teplárnám. Zase, to je prostě výsledek....s čím vy jste přijel pro Českou republiku? Nikdy s ničím. A my tady máme jednu věc za druhou, která slouží občanům České republiky, zlevňujeme energii a je pro nás výhodná. A to je prostě výsledek naší evropské politiky.

Mimochodem již tady byly zmíněny země, které zastropovaly ceny energie. Já bych v tom, pane předsedo Babiši, nepokračoval, protože to jenom ukazuje vaše neporozumění tomu energetickému trhu a tomu, co se děje v Evropě. Vážně nám tady chcete dávat za příklad Francii a její způsob zastropování cen energií? Vážně chcete našim podnikatelům říci, že když zastropujeme ceny energií pro domácnosti, tak jak to udělala Francie, která mimochodem čelí žalobě své státní společnosti, že budou mít podnikatelé nejdražší energie v Evropě, jak tomu dnes čelí francouzští podnikatelé - to má být ten recept? Nebo chcete říci českým občanům, že máme jít cestou Španělska a Portugalska, které představují v Evropě energetický ostrov, a ví to každý, který jenom trochu rozumí energetice. Energetický ostrov a jejich cesta není snadno napodobitelná pro žádnou zemi, která se pohybuje na otevřeném trhu.

Nebo máme zavřít náš trh s elektřinou, uzavřít se tady, protože máme elektřiny přebytek? A co když to udělají jiné země? Co budeme dělat s ropou, které máme nedostatek, nebo s plynem, kde jsme závislí na dalších zemích. To jsou populistické recepty, které vůbec neodpovídají realitě. Kdybychom je uplatnili, tak jenom poškodíme české občany. Touto cestou naše vláda nepůjde. My jdeme cestou skutečných rozumných řešení, která zlevní cenu elektřiny a pomohou našim občanům a firmám.

Pracujeme i na dalších věcech, já nemám čas, nebo mám čas, ale nechci tady být další hodiny a určitě budu mít prostor třeba po roce, po dvou, k nějaké mezibilanci činnosti naší vlády, ale když už jste tady jako opozice vytvořili tento prostor, tak ještě pár slov k některým dalším věcem.

Pracujeme také na něčem, co náš stát potřebuje, po čem také volají podnikatelé, co potřebují naši občané, a to je konečně se posunout s digitalizací, vytvořit tady jasné, transparentní, moderní prostředí v různých oblastech. Příkladem jedním, který je naprosto aktuální, je stavební prostředí, tedy ty podmínky pro stavebníky a projektanty. Ano, i tady je digitalizace zásadní významnou změnou, která urychlí všechny ty procesy a pomůže nastartovat rozvoj stavebnictví, což my potřebujeme.

Chceme udělat velký krok i v digitalizaci státní správy, pracujeme na tom. Udělali jsme už velký kus práce během těch několika měsíců a v praxi to nakonec bude znamenat to, že občané nebudou muset úřadům poskytovat údaje, které už stát jednou od nich získal. Místo toho jim usnadníme veškerý styk s úřady, nebudou u sebe muset nosit x-dokladů a další a další věci. To všechno už v České republice mohlo a mělo být, není tu nic. My digitalizaci považujeme za velmi důležitou a chceme se v ní rychle posunout kupředu.

Ještě se chci dotknout jedné věci, kterou jste tady také zmínil, která je důležitá a kterou využíváme ve prospěch České republiky v zájmu jejích občanů a v zájmu jejích firem, a to je předsednictví v Evropské unii. Já tu nechci hodnotit, protože je před námi ještě několik těžkých měsíců, ale určitě jsme předsednictví zahájili úspěšně. O tom svědčí reakce nejen z českého prostředí, ale i zahraničních kolegů a reakce zahraničních médií.

Právě proto jsme třeba také mohli, díky tomu že máme lepší renomé v Evropě a že jsme bráni vážně, tak kromě těch věcí, které jsem tady zmínil - taxonomie, emisní povolenky pro české teplárenství a další a další výhody pro Českou republiku - tak jsme také dokázali bez velkého křiku vyjednat výjimku z evropského embarga na dovoz ruské ropy pro Českou republiku. Budeme mít výjimku na dobu 18 měsíců, kdy bude možné do České republiky dovážet produkty z ruské ropy, protože bychom ten výpadek nebyli schopni rychle nahradit. A to je zase výjimka, která je velmi důležitá, protože ta garantuje to, že čeští občané, jak jste sám řekl a já to podtrhuji, (jenom se ptám, kdo za to může a proč jste s tím nic neudělali), i když Česká republika nemá v ruce rafinérie, tak díky této výjimce a našim dalším jednáním je jasné, že Česká republika a čeští občané i české firmy budou mít nadále dostatek benzínu a ropy, což samozřejmě pro všechny důležité je.

Já v Evropě v době našeho předsednictví vidím nejen na úrovni Evropské rady, ale i na úrovni Rady Evropské unie, v těch formátech jednotlivých ministrů, jasnou vůli a snahu s námi spolupracovat, evropští lídři a ministři se nám nevyhýbají, daří se nám prohlubovat krizovou spolupráci a to se potom odráží i na těch bilaterálních vztazích.

Já jen připomenu, že jsme podepsali spolupráci České republiky a Německa při výpadku plynu, což je důležité. Je zbytečné a jenom to svědčí o neporozumění, když se tomu někdo vysmívá, protože to z hlediska zajištění naší bezpečnosti má velký význam. My rozvíjíme a snažíme se klást důraz na sousedské vztahy, na přeshraniční spolupráci, a to proto, že je to pro nás výhodné, ale jsme schopni jednat i s dalšími evropskými zeměmi o věcech, které jste řadu let nedokázali posunout kupředu.

Uvedu dvě věci. Jednu jste tu zmínil a to je dohoda o dolu Turów, což odblokovalo řadu problémů v česko-polských vztazích a umožňuje nám efektivněji kooperovat a je to výhodné pro dotčený region.

Anebo to, co je pro Českou republiku mimořádně důležité z hlediska našeho zásobování ropy, a to je rozšíření ropovodu TAL, to je ten ropovod, který jde z Terstu do Bavorska, o kterém se taky spoustu let mluvilo, nic se nestalo. My jsme už tu kapacitu zvětšili a jednáme s těmi dotčenými zeměmi, Itálii, Rakouskem, Německem, respektive Bavorskem o tom, abychom to mohli zvětšit i na tu kapacitu TAL plus, která je důležitá pro to, aby se Česká republika do budoucna obešla bez ruské ropy. Bez rozšíření ropovodu TAL to neuděláme. A znovu říkám: řadu let se o tom mluví, nestalo se vůbec nic, ale my jsme to posunuli kupředu.

Jak už jsem říkal, téma energií se řeší od začátku nástupu naší vlády a už jsem ukázal řadu příkladů, kde lze vidět skutečné výsledky. Zmínil jsem tu i spolupráci s Nizozemím, s Německem na budování LNG terminálu a mohl bych uvést celou řadu dalších příkladů, kdy jsme konečně něco udělali s energetickou soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, kterou jsme od vás převzali v katastrofální a nebezpečné podobě.

V minulých dnech jsme na evropské úrovni iniciovali jednání, které má vést ke společnému evropskému řešení současných vysokých cen energií. Samozřejmě paralelně s tím pracují naše týmy na přípravě národního řešení a to národní řešení buďto doplní to evropské řešení, anebo ho nahradí, pokud bychom náhodou k evropskému řešení nedokázali dospět. Ale my děláme všechno pro to, abychom to evropské řešení, jak zastropovat ceny nebo oddělit cenu elektřiny od ceny plynu, abychom takového řešení dosáhli, protože jenom takové řešení bylo dostatečně efektivní a i cenově mnohem výhodnější než jakékoliv národní regulace. Ale pracujeme na obou těchto cestách. Vyvolali jsme velmi rychle nebo změnili jsme velmi rychle atmosféru mezi evropskými lídry, kteří ještě před třemi týdny nechtěli o žádném společném evropském řešení cen elektrické energie slyšet. Dokázali jsme řadu z nich přesvědčit pro to, aby změnili svůj postoj. Vidíte, že se přidávají ve veřejných prohlášeních další a další premiéři, s kterými jsem v pravidelném kontaktu, mluvím s nimi a přesvědčuji o výhodnosti toho evropského řešení. A také jsme dokázali svolat Radu Evropské unie pro energetiku ve velmi rychlém čase, skoro bych řekl v rekordním termínu - to není pozdě, to je velmi rychlé, protože to nevím, jestli víte, ale pro každou radu Evropské unie se musí připravit celá řada podkladů, materiálů, aby to dávalo vůbec nějaký smysl, takže už 9. září povede pan ministr Síkela Radu ministrů pro energie. A já jsem přesvědčen o tom, že budou tam diskutovat nad relevantními návrhy a že nakonec k nějakému celoevropskému řešení dospějeme.

Ale všem občanům říkám, pokud to řešení bude nedostatečné, pokud nebude dostatečným způsobem snižovat ceny elektrické energie, nebo pokud k takovému řešení nedojde, česká vláda bude mít připravenu národní cestu a jsme nachystáni na to, abychom jak občanům, tak firmám zajistili dostupné energie a jsme připraveni na to, abychom zajistili dostupné energie kritické infrastruktuře, veřejným institucím, školám, zdravotnictví, prostě všem i například formou tzv. státního obchodníka. Nikdo nemusí strašit, nikdo se nemusí bát, naše vláda dělá včasné a rychlé kroky a během několika dnů jsme reagovali na prudké navýšení elektrické energie na evropském trhu a reagovali jsme jak naší aktivitou v Evropě, tak našimi opatřeními na národní úrovni.

Právě pracovat systémově, pracovat promyšleně a koncepčně, pracovat rychle, efektivně a profesionálně, to je něco, co teď Česká republika potřebuje. A děláme to. Jeden příklad za všechny: Včera jsme rozhodli o vyhlášení stavu předcházení nouze v teplárenství, aby se umožnilo teplárnám řešit aktuálně vysoké ceny zemního plynu. To je příklad toho, že děláme cílená opatření. Vláda připravila tady i řadu dalších forem pomoci firmám a podnikatelům. Těm, kteří jsou dotčeni, ať už třeba cenami energií na světových trzích nebo na trhu v České republice nebo na ně třeba dopadají důsledky ruské agrese na Ukrajině, nebo evropských sankcí a dalších věcí.

Připravili jsme novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, který tyto věci řeší. A ta novela má zajistit, aby například záruky za úvěry za podmínek, které platily kvůli pandemii covidu-19, mohly být využívány na základě rozhodnutí vlády i za jiných mimořádných událostí. Čili tady jenom ukazuji na jednom příkladu, jak vlastně operativně a kompetentně reagujeme tak, abychom lidem skutečně pomohli.

Já se tady nebudu vyjadřovat dál k těm věcem, které se týkají evropské politiky. Mluvil jsem o nich dostatečně a myslím si, že ty výsledky, kterých jsme dosáhli, tak jednoznačně mluví o tom, jak je naše zahraniční a evropská politika účinná. Mimochodem se Emmanuelem Macronem, o kterém jste tady vy mluvil a kterého považujete za přítele a jak jste říkal, jediného státníka v Evropě, tak jsme v pravidelném kontaktu a připravujeme i ten zamýšlený širší summit všech států v Evropě, všech demokratických států v Evropě, který by se měl konat tady v Praze, který by měl právě řešit dopady ruské agrese na Ukrajinu, na Evropu, ceny energií a všechny další věci, a to bude myslím summit, který dokáže dát dohromady všechny evropské státy a vytvoří platformu pro diskusi, která nám v tuto chvíli chybí. I to ukazuje, jakou roli má dnes Česká republika, jak využíváme českého předsednictví a čeho jsme schopni konkrétně dosáhnout.

Poslední věc, kterou tady připomenu a dělám to rád a ještě bych tady rád zmínil hrozně moc dalších věcí a zmínil jsem kolegy z některých resortů a omlouvám se těm, které jsem v tom vystoupení nemohl zmínit, protože dělají spoustu dobré práce a oni taky vystoupí a budou říkat, co se nám v těch jednotlivých oblastech povedlo, ale chtěl bych zmínit ještě jednu věc. Na včerejším jednání vlády jsme schválili první antibyrokratický balíček, který je přípravou pro opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu, občanů a na základě tohoto balíčku jsme připraveni předložit konkrétní změny v legislativě. A konečně děláme to, po čem tady podnikatelská veřejnost i občané dlouho volají: prosekat trochu právní džunglí, začít snižovat byrokratickou zátěž, byrokratické požadavky na občany a podnikatele.

Vy jste o tom mluvili, moc nic se nestalo. My za pouhých devět měsíců už předkládáme první antibyrokratický balíček. A s tím souvisí další věc, a to je naše snaha rozmrazit stávající služební zákon. Vy jste tam zabetonovali celou státní správu, řada těch úřadů nepracuje tak, jak bychom si představovali. Nechali jste tam svoje lidi, dobře. To já nezpochybňuji. Ale my potřebujeme ne, abychom dělali ve státní službě politické změny, ty my vůbec dělat nebudeme a nechceme, ale my potřebujeme otevřít státní službu lidem zvenku. Lidem, kteří mají zkušenosti z podnikání, lidem, kteří mají zkušenosti ze správy, ze samosprávy, lidem, kteří mají zkušenosti z akademického prostředí, ze zahraničí a tito všichni dnes nemají prakticky možnost se do té státní služby dostat. To my změníme tak, aby státní správa více fungovala jako soukromý sektor, ne jako firma, ale byla prostě efektivnější byla otevřenější a tím byla i kvalitnější. Ano, i to jsme dokázali v této chvíli připravit za pouhých devět měsíců.

Tak dámy a pánové, je jasné, že bych měl už končit. Připomenul jsem řadu opatření, která naše vláda od svého od začátku svého působení udělala. Ukázal jsem, co jsme připravili pro české občany, české firmy, jak bojujeme s inflací, jak bojujeme s energetickou krizí, co jsme udělali pro to, aby byl zajištěn dostatek dodávek energie pro blížící se zimu.

Na nikoho nezapomínáme. Situaci bereme vážně a intenzivně pracujeme na tom, abychom toto těžké období zvládli. A nic na tom nezmění ani stále zoufaleji radikálnější a zlostná rétorika opozice. Naše vláda má, a věřím, že bude mít i nadále podporu většiny v Poslanecké sněmovně, podporu většiny v Poslanecké sněmovně ve prospěch naší země a ve prospěch jejích občanů.

Děkuji vám za pozornost.

Petr Fiala

předseda vlády ČR
předseda ODS