20. června 2022

Iniciativa Trojmoří by se mohla stát platformou pro obnovu Ukrajiny

(www.senat.cz) Předseda Senátu Miloš Vystrčil reprezentoval Českou republiku na summitu Iniciativy Trojmoří, neformální platformy sdružující dvanáct zemí střední a východní Evropy. Na svém sedmém setkání v Lotyšsku vrcholní zástupci států jednali v kontextu ruské války na Ukrajině. Hlavním poselstvím všech účastníků byla jednoznačná podpora Ukrajiny. Nastíněna byla i budoucnost iniciativy stát se mj. efektivní platformou pro obnovu Ukrajiny.

„S iniciativou Trojmoří je spojována nová naděje, pro nás z toho vyplývá odpovědnost a zároveň příležitosti. Jednou z těch příležitostí je, abychom byli motorem pomoci, kterou dnes Ukrajina potřebuje. Možnosti, jak může platforma Trojmoří přispět, vidím dvě: politickou, např. udělení Ukrajině kandidátského statusu do EU, a také budoucí spolupráci s Ukrajinou v oblasti priorit, které iniciativa Trojmoří má, což je rozvoj a podpora energetiky, digitalizace a dopravní infrastruktury,“ uvedl ve svém projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Připomněl také nadcházející pozici ČR jako předsedající zemi Radě EU.

Summit iniciativy Trojmoří svým projevem zahájil prezident Lotyšska Egils Levits. Následně měli nejvyšší ústavní činitelé členských státu možnost vyslechnout si naživo online projev prezidenta Zelenského a také video-zdravice ministrů zahraničních věci USA Antony Blinkena, Japonska Jošimasy Hajašiho a Velké Británie Liz Truss. Právě účast strategických partnerů dokládá význam iniciativy a její budoucnosti. Kromě jednoznačné podpory Ukrajině zazněla opakovaně slova o nutnosti zvýšení odolnosti a výrazného zlepšení konektivity v regionu.

Kromě prezidentské sekce se v rámci programu summitu konalo také obchodní fórum, na kterém reprezentoval českou podnikatelskou sféru představitel Hospodářské komory České republiky, ředitel zahraničního odboru Jiří Hansl. Hospodářská komora vysílá na toto setkání iniciativy zástupce podnikatelské sféry každoročně. Letos se zapojila do debat představitelů hospodářských komor z členských zemí iniciativy, politiků, podnikatelů, akademické sféry a dalších aktérů týkajících se zejména rozvoje dopravy a infrastruktury. V souvislosti s prioritami českého předsednictví v Radě EU projednala Hospodářská komora se svými partnery budoucí vývoj v oblasti energetické soběstačnosti nebo dopravního propojení.

Další summit, v pořadí osmý, se bude konat v roce 2023 v Rumunsku.

Kromě účasti na summitu se předseda Senátu v Rize sešel s předsedkyní Parlamentu Lotyšska Inarou Murniece a místopředsedkyní Nejvyšší rady Ukrajiny Olenou Kondratjuk, s nimiž neformálně hovořil o aktuální situaci na Ukrajině, formách vzájemné podpory podobně smýšlejících zemí východní Evropy i mimo ni a prioritách nadcházejícího českého předsednictví Radě EU.
 

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR