Senátoři jednali ve Washingtonu o posílení euroatlantického spojenectví a jeho nových dimenzích
8. června 2022

Senátoři jednali ve Washingtonu o posílení euroatlantického spojenectví a jeho nových dimenzích

(www.senat.cz) Washington, DC. Předseda Senátu Miloš Vystrčil a předseda zahraničního výboru Pavel Fischer jsou na diplomaticko-obchodní zahraniční cestě ve Spojených státech amerických. Po návštěvě Chicaga strávili druhou polovinu cesty v hlavním městě USA. Programu dominovala politická setkání se zástupci napříč politickým spektrem a z obou komor Kongresu. Na cestě doprovází senátní delegaci podnikatelská mise pod vedením viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové a zástupci Akademie věd ČR.

„Tato cesta má několik cílů. Kromě podpory českých krajanů, výuky češtiny a rozvoje vzájemné hospodářské spolupráce jsou to samozřejmě jednání v americkém Kongresu, kde jsme se bavili o podpoře Ukrajiny, o plánech českého předsednictví v Radě EU včetně posílení euroatlantické vazby EU k USA a o dalších společných prioritách, ať už se to týká obranyschopnosti, vojenských dodávek, diplomatické spolupráce nebo užších politických vazeb,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Jednání o česko-americké spolupráci začala na Ministerstvu zahraničních vztahů s náměstkem Derekem H. Cholletem. Dále pokračovala česká senátní mise do Kongresu, kde ji čekalo setkání s více než desítkou jeho zástupců. Ve Sněmovně reprezentantů jednali s Michaelem McCaulem, který spolupředsedá zahraničního výboru, Mariem Díaz-Balartem, Madeleine Dean, Dinou Titus a Williamem Keatingem. Jednali také s kongresovou skupinou přátel ČR, za kterou se zúčastnili tři demokratičtí reprezentanti - její předseda Lloyd Dogget, Mariannette Miller-Meeks a Abigail Spanberger. Těžištěm debat s kongresmankami a kongresmany byla pomoc Ukrajině ve formě dodávání zbraní ve spolupráci se spojenci i pomoci ukrajinským uprchlíkům, naše evropské předsednictví a společná americko-evropská podpora regionu Indo-Pacifiku.

V americkém Senátu jednali zástupci české horní parlamentní komory s šéfem zahraničního výboru Robertem Menendezem za New Jersey. Ten významně ocenil senátní cestu na Taiwan, včetně projevu předsedy Senátu, který se větou ve svém projevu „Jsem Taiwanec“ nechal inspirovat právě americkým prezidentem J. F. Kennedym. Shodli se na důležitosti sdílených demokratických hodnot ve světě a tím i nutnosti zbavit se závislosti na autoritářských zemích v oblasti strategických surovin a produktů. Senátor Joe Manchin za Západní Virginii, který je také předsedou výboru pro energetiku a přírodní zdroje, diskutoval s českou delegací o energetické bezpečnosti a případném zapojení EU do americko-kanadského vývoje modulárních reaktorů, které by mohly zásobovat elektřinou i větší město. S republikánským senátorem Tedem Cruzem za stát Texas sdíleli stejný názor na aktuální hrozbu Ruské federace, ale i geopolitickou hrozbu Číny.

„Každá cesta do zahraničí je příležitostí. Díky zajímavému a kvalitnímu mixu delegace ve složení podnikatelé, zástupci vědy a politická dimenze se nám zajisté podařilo podpořit transatlantickou spolupráci. Uvědomuji si, že jsme nejen viděli významné osobnosti, ale že na nás tito lidé také měli čas, to nebývá v Kongresu pravidlem. Byl o nás veliký zájem nejen proto, jak pomáháme Ukrajině nebo jak jsme posilovali spolupráci s Taiwanem, ale zajímali se i o další témata např. spolupráci v oblasti obrany,“ komentoval průběhy jednání předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a dodal: „Když přijede partner jako je předseda Senátu, který má jasné postoje. Senátu, který se jasně vyslovoval k některým otázkám v kriticky významné době, tak nás Američané berou jako partnery do hry a my toho musíme využít, protože spojenectví se buduje v těžkých dobách, jako je právě tahle.“

Na podporu transatlantické hospodářské spolupráce se ve Washingtonu stejně jako v Chicagu konalo byznys fórum, kterého se zúčastnily pod taktovkou Svazu průmyslu a dopravy téměř čtyři desítky exportérů a jejich americké protějšky sdružené v Americko-české obchodní radě. Jeho cílem bylo navázat nebo rozvíjet obchodní kontakty v oblasti IT technologií, e-commerce, ekologie nebo strojírenství. V rámci dalšího obchodního programu navštívili senátoři i podnikatelé společně ústředí společností IBM a Honeywell. Ve firmě Honeywell se vydali na technologickou prohlídku, která zahrnovala také ukázku projektů pro počítačové a vesmírné řešení vyvíjených v Brně. V IBM byl představen systém na zvládání uprchlické krize, který mj. překládá oficiální dokumenty a ověřuje jejich pravost.

Část programu tvořeného s nevládními expertními organizacemi reprezentovala diskuze u kulatého stolu na Atlantické radě k transatlantickým vztahům a Ukrajině, ruské agresi a možným výhledům do budoucna. V Globálním taiwanském institutu se debatovalo o české/americké podpoře Taiwanu a reakcích Číny. Senátní cesta na Taiwan podle mnohých přítomných otevřela na americké půdě nejedny dveře. Senátoři se sešli také s Jamesem A. Lewisem, viceprezidentem Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu, se kterým se bavili o dimenzích války na Ukrajině z pohledu kybernetické bezpečnosti.