7. července 2021

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, IV.

Vážený pane ministře,

v ústní odpovědi na jednu z mých interpelací týkající se činnosti Úřadu a dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR jste mi dne 3. prosince 2020 slíbil, že se „podíváte“ na některé mé „znepokojivé argumenty“ (PČR, PS 2017-..., 72. schůze, část 90 (3. 12. 2020) (psp.cz)). Ač od té doby uplynulo více než půl roku, Vaše „znepokojení“ do útrob Policie ČR nedorazilo, zejména pak na ÚDVZK. Anebo pokud dorazilo, tak Vás tam ignorují. A tím jsem zase znepokojen já.

Znovu opakuji, že jsem byl již Vaším předchůdcem ministrem Lubomírem Metnarem dne 16. května 2018 nepravdivě ujišťován, že Policie České republiky na svých webových stránkách „srozumitelně a v přiměřeném rozsahu“ informuje o plnění svých zákonných povinností, a to včetně celostátních útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování PČR. Již tehdy jsem ve své interpelaci uváděl, že ÚDVZK „obestírá v posledních letech příkrov husté mlhy“ (viz interpelace na ministra vnitra ČR ze dne 18. 1. 2018 https://www.ods.cz/clanek/16674-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-skpv-policie-cr-a-vyrizovani-zadosti-ministerstva-obrany-dle-zakona-c-262-2011-sb-o-ucastnicich-odboje-a-odporu-proti-komunismu). A již potřetí musím konstatovat, že ani série mých interpelací na věci nic nezměnila, ba zhoršila, neboť některé odkazy s přehlednými údaji k roku 2008 (viz níže) zmizely.

Jestliže jsem na jaře 2018 považoval „že nepřijatelné, že na webové stránce vašeho resortu (i. e. Policie ČR) nejsou veřejně dostupné v podstatě žádné informace o plnění jeho zákonných povinností, nemluvě o počtu podnětů, statistik o vyšetřování“ atd., v roce 2020 jsem byl přesvědčen, že jde o aroganci vůči všem našim občanům (https://www.ods.cz/clanek/20043-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-cinnosti-a-prezentace-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-sluzby-kriminalni-policie-a-vysetrovani-policie-cr-iv) z jejichž daní je činnost ÚDVZK hrazena, tak to dnes považuji za vědomou sabotáž.

A přestože již od Vás, ani od policejního prezidenta, tím méně ředitelky ÚDVZK, již žádnou nápravu nečekám (zjevně k ní dojde až po volbách a po instalaci nového ministra vnitra), znovu se zcela vážně ptám:

1) Kolik příspěvků o činnosti ÚDVZK bylo zveřejněno na webové stránce Policie ČR od mé poslední interpelace a jakého byly charakteru (aby opětně nedošlo k mýlce: odpověď na tuto otázku je určena pro Vás a pro policejního prezidenta, abyste byli nuceni tu nicotu podepsat)?

2) Jak mi po půl roce od mého posledního dotazu vysvětlíte fakt, že ÚDVZK stále nebyl schopen prezentovat aktualizovaný přehled svých vyšetřovaných případ (a jediný přehled ÚDVZK byl Policií ČR zveřejněn k termínu 1. června 2008 (viz https://www.policie.cz/clanek/resene-pripady.aspx; tento link je ovšem dnes neaktivní), což je již více než 12 let? Považujete tuto ignoranci i nadále za únosnou? Jde o avizovanou transparentnost v činnosti resortu ministerstva vnitra anebo útvarů Policie ČR?

3) Jaký byl vývoj rozpočtu ÚDVZK od mé poslední interpelace v tomto směru (a jaký je navrhován pro rok 2022)?

4) Jaký byl celkový objem mimořádných odměn příslušníků a občanských zaměstnanců ÚDVZK v posledních dvou letech? A jaká byla výše odměn samotné paní ředitelky od mého posledního dotazu?

A zopakuji i dva snad nejdůležitější dotazy:

5) ÚDVZK na jedné ze svých webových stránek uváděl, že během existence komunistického režimu ve vězeňských zařízeních zemřelo asi 4 500 osob. „Přesnější číslo zatím není k dispozici, na seznamu zemřelých vězňů ÚDV dosud pracuje.“ (viz http://www.policie.cz/clanek/obeti-komunistickeho-rezimu.aspx; tento link je opět neaktivní). Zajímalo by mě, jestli už ÚDVZK konečně začal pracovat na konečném celkovém čísle?

10) Kolik případů úmrtí (zemřelých, zavražděných anebo dohnaných k sebevraždě) z tohoto celkového čísla od mé poslední interpelace začal ÚDV ZK vyšetřovat?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek