Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, IV.
7. října 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, IV.

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, IV.

Vážený pane ministře,

v odpovědi na jednu ze svých interpelací týkající se činnosti Úřadu a dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“) jsem byl Vaším předchůdce ministrem Lubomírem Metnarem ujišťován (viz https://www.ods.cz/clanek/16665-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-cinnosti-a-prezentace-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-skpv-policie-cr-ii), že Policie České republiky na svých webových stránkách „srozumitelně a v přiměřeném rozsahu“ informuje o plnění svých zákonných povinností, a to včetně celostátních útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování PČR. Již tehdy jsem ve své interpelaci uváděl, že ÚDVZK „obestírá v posledních letech příkrov husté mlhy“ (viz https://www.ods.cz/clanek/16674-pisemna-interpelace-na-ministra-vnitra-ve-veci-uradu-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-skpv-policie-cr-a-vyrizovani-zadosti-ministerstva-obrany-dle-zakona-c-262-2011-sb-o-ucastnicich-odboje-a-odporu-proti-komunismu). A stejně jako tenkrát musím konstatovat, že ani série mých interpelací na věci nic nezměnila. Jestliže jsem na jaře 2018 považoval „že nepřijatelné, že na webové stránce vašeho resortu (i. e. Policie ČR) nejsou veřejně dostupné v podstatě žádné informace o plnění jeho zákonných povinností, nemluvě o počtu podnětů, statistik o vyšetřování“ atd., tak dnes již jsem přesvědčen, že jde o aroganci vůči všem našim občanům, z jejichž daní je činnost ÚDVZK hrazena.

Znovu opakuji, že ve srovnání s webovými prezentacemi ostatních celostátních útvarů jde o obsahově i formálně zastaralou prezentaci, což nevadilo – a stále ještě nevadí – jak nadřízeným na Policejním prezídiu, tak ani Vašemu předchůdci. Proto se opětně ptám, zda a kdy bude učiněna nějaká náprava v tomto směru.

V této souvislosti bych se dále rád zeptal:

1) kolik příspěvků o činnosti ÚDVZK bylo zveřejněno na webové stránce Policie ČR od mé poslední interpelace a jakého byly charakteru?

2) Kolik příspěvků se týkalo samotného merita činnosti ÚDVZK a kolik prezentace paní ředitelky o návštěvách výstav a dalších společenských akcí?

3) Jak mi vysvětlíte fakt, že poslední přehled případů vyšetřovaných ÚDVZK byl Policií ČR zveřejněn k termínu 1. června 2008 (viz https://www.policie.cz/clanek/resene-pripady.aspx), což je již více než 12 let? Považujete tento stav za únosný? Jde o avizovanou transparentnost v činnosti resortu ministerstva vnitra anebo útvarů Policie ČR?

4) Víte o tom, že ÚDVZK se ve své publikaci lživě chlubí nejenom „pravidelně aktualizovaným“ jednotným intranetový portálem, vytvořeným v rámci Policie ČR v roce 2012, ale také samostatnými webovými internetovými stránkami, „na kterých pravidelně uveřejňuje informace o své činnost jak vyšetřovací, tak dokumentační.“ (viz POVOLNÝ, Daniel (ed.): Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. ÚDVZK SKPV PČR, Praha 2015, s. 114). Co tomu říkáte, považujete toto tvrzení za pravdivé?

5) Kdy naposledy ÚDVZK vydal periodickou či neperiodickou publikaci?

6) Považujete za adekvátní poslední navýšení počtu policistů a občanských zaměstnanců, s ohledem na nicotnou výkonnost ÚDVZK v oblasti vyšetřování a dokumentace komunistických zločinů? Alespoň podle nulových výstupů úřadu na webových stránkách Policie ČR?

7) Jaký byl vývoj rozpočtu ÚDVZK od mé poslední interpelace v tomto směru (a jaký je navrhován pro rok 2021)?

8) Jaký byl celkový objem mimořádných odměn příslušníků a občanských zaměstnanců ÚDVZK (po letech) od nástupu paní ředitelky do čela ÚDVZK? A jaká byla výše odměn samotné paní ředitelky od mého posledního dotazu?

9) ÚDVZK na jedné ze svých webových stránek uvádí, že během existence komunistického režimu ve vězeňských zařízeních zemřelo asi 4 500 osob. „Přesnější číslo zatím není k dispozici, na seznamu zemřelých vězňů ÚDV dosud pracuje.“ (viz http://www.policie.cz/clanek/obeti-komunistickeho-rezimu.aspx). Zajímalo by mě, jestli už ÚDVZK konečně zpracoval konečné celkové číslo, a kolik tedy československých občanů případně i cizích státních příslušníků totalitní režim v letech 1948–1989 vlastně zemřelo, bylo zavražděno anebo dohnáno k sebevraždě, jak sliboval?

10) Kolik případů úmrtí z tohoto celkového čísla ÚDVZK od svého vzniku vyšetřoval či vyšetřuje?

11) V neposlední řadě bych se rád ujistil, nakolik archivní úsek ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, více než 30 let od pádu komunistického režimu organizuje řídící a kontrolně-metodickou činnost při zpracování archivních fondů vztahujících se k činnosti komunistických bezpečnostních složek. A kdy bude zpracování těchto fondů o působení zločinných struktur komunistického totalitního režimu vlastně ukončeno?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi