17. října 2011

Situace lidí bez domova je zralá na řešení

Bezdomovectví a problémy s ním spojené budou hlavním tématem konference, která se dnes odpoledne uskuteční na půdě poslanecké sněmovny.

Záštitu nad akcí převzala poslankyně Lenka Kohoutová, která se sociální oblastí a bezdomovectvím dlouhodobě zabývá.

"Počet lidí bez domova se zvyšuje a doposud chybi jasná koncepce, jak jejich situaci řešit a umožnit návrat těchto lidí do běžného života. Velmi jsem proto uvítala iniciativu neziskových organizací a jsem připravena s jejich zástupci diskutovat možné kroky ke zlepšení situace," uvedla Lenka Kohoutová. Ta před zmíněnou konferenci upozornila, ze již před několika týdny diskutovala situaci konkrétně v Praze s primátorem Bohuslavem Svobodou, který přislíbil vypracovat ve spolupráci se zainteresovanymi neziskovými organizacemi koncepci bezdomovectví v Praze.

"Nedílnou součástí řešení musí být také celá řada dílčích změn v sociální oblasti. Byli to právě poslanci ODS, kteří v uplynulých měsících prosadili změnu některých pasáží v sociální reformě, které se dotýkaly lidí ohrožených bezdomovectvím, jako jsou senioři nebo lidé s handicapem. Dlouhodobě podporujeme také zachování sociální práce v terénu, protože úředníci od svých stolů situaci lidí v sociálních potížích nevyřeší," dodala Kohoutová.

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR