9. srpna 2012

Prohlášení k církevním restitucím

Je skutečně varující, jak ČSSD a další, populisticky zneužívají poslední vrácení majetku, který byl ukraden komunisty po roce 1948.

Stejně jako se vracel majetek po roce 1990 většině lidem, tak by měly být restituce dokončeny.
Kam až populisté klesli bylo vidět v úterý a ve středu, kdy byly prakticky zablokované e-mailové adresy všech senátorů.
 
Velmi vítám prohlášení osobností kulturního života, které vyzývají senátory ke schválení restitučního zákona. A děkuji jim za statečnost bojovat s populismem.
 
Trochu se obávám, že levice dnes „něco“ nevrátí a v budoucnu si zase „něco“ znárodní. Buďme pozorní.
MUDr. Přemysl Sobotka

1. místopředseda Senátu PČR
předseda regionálního sdružení
člen gremia s hlasem poradním