Je dobře, že vláda zrušila zmrazení nájmů sama, ústavní stížnost bereme zpět
4. června 2020

Zdeněk Nytra: Je dobře, že vláda zrušila zmrazení nájmů sama, ústavní stížnost bereme zpět

(www.ods.cz ) Komentář prvního místopředsedy senátorského klubu ODS

Zdeněk Nytra: „Na základě pondělního rozhodnutí vlády zrušit své nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, jsme se rozhodli vzít zpět svou ústavní stížnost ze dne 29. dubna tohoto roku proti tomuto nařízení. Od počátku jsme byli přesvědčeni, že toto nařízení je neústavní, v rozporu se zákonem o cenách, neúměrně zasahuje do vlastnického práva a zároveň je nepotřebné a zbytečné. V té době žádný z pronajímatelů nájmy nezvyšoval, naopak spousta veřejných i soukromých pronajímatelů bytů dobrovolně přistoupila ke zmrazení a mnozí i k dočasnému snížení nájemného. Jsme proto rádi, že vláda, byť s časovým odstupem, došla ke stejnému závěru a toto své nařízení sama zrušila.“

Zdeněk Nytra

Zdeněk Nytra

1. místopředseda senátorského klubu ODS
radní statutárního města

Více o autorovi