Chceme, aby se sociální odvody dočasně prominuly většímu počtu firem

29. května 2020
Chceme, aby se sociální odvody dočasně prominuly většímu počtu firem

(www.ods.cz) S návrhy, které by umožnily dočasně prominout sociální odvody většímu počtu firem, dnes v Poslanecké sněmovně vystoupil poslanec a místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer. Ten mimo jiné navrhuje, aby vládní pomoc v podobě odpuštění těchto odvodů za letní měsíce směrovala všem firmám, nikoliv jen těm nejmenším do 50 zaměstnanců, se kterými počítá vládní předloha.

Variantně pak předložil návrh na zahrnutí firem do 500 zaměstnanců. Bauer chce současně změkčit podmínku prokázaného poklesu objemu mezd – podle vládního návrhu budou sociální odvody prominuty pouze firmám, ve kterých poklesl objem mezd vyplácených zaměstnancům o 10 %, podle návrhu poslance ODS až do 30 %. Současně navrhuje umožnit souběh s programem ANTIVIRUS, aby nebyly vyloučeny firmy, které sice na jednotlivce čerpají podporu z tohoto programu, současně se jim ale daří většinu zaměstnanců držet v práci.

„Vítáme, že vláda konečně představila návrh na dočasné prominutí sociálních odvodů firmám. Chceme ale změnit nahodile stanovené parametry tak, aby tato forma pomoci směrovala většímu počtu firem a nevylučovala ty aktivnější z nich, které i za ztížených podmínek a s vysokými náklady zůstaly v chodu a drží pracovní místa,“ uvedl před jednáním Bauer. Svými návrhy reaguje na podněty z praxe a připomínky zástupců zaměstnavatelů.

„Pokud chce vláda opět rozjet ekonomiku a udržet maximum pracovních míst, nemůže svou pomoc ve formě prominutí odvodů omezit pouze na malé firmy do 50 zaměstnanců. My přicházíme hned s několika návrhy změn, které okruh těchto firem rozšíří a zvýší šanci na přežití řady z nich. Tato forma pomoci je nám navíc blízká, protože stát jejím prostřednictvím soukromý sektor nedotuje, nepřidává byrokratickou zátěž, pouze firmám ponechává volné finanční prostředky, které mohou využít pro svůj restart," dodal Bauer.

Ing. Jan Bauer

poslanec PČR
zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení