30. dubna 2020

Chceme novou podobu Zelené dohody

(www.ods.cz) ​​​​​​​ Současná podoba Zelené dohody je obecná a neobsahuje žádné konkrétní analýzy. Nyní je ekonomická situace zcela odlišná a státní zásahy do ekonomiky jsou zarážející. Zelenou dohodu senátorský klub ODS neodmítá, ale požaduje výrazné přehodnocení stávající podoby.

„Sdělení je velice obecné, bez konkrétních analýz a propočtů. Nejen na Českou republiku, ale i na celou EU. Tato podoba dohody vznikla v době, kdy bylo vše jinak, dnes je úplně jiná situace – minimálně v ekonomické oblasti. V samém dokumentu se konstatuje, že přechod na klimatickou neutralitu bude mít podle komise řadu sociálních dopadů, tzn. zvýšení cen automobilů, energií, některých výrobků, které budou hůře dostupné, negativně ovlivní ceny nemovitostí, v některých sektorech se zvýší nezaměstnanost. Klimatické ambice EU nebudou naplněny, pokud se nezapojí také ostatní země. Je známo, že země EU se produkcí skleníkových plynů podílejí na celosvětové produkci řádově 9 %. Pokud bychom tedy ‚vypnuli‘ EU z hlediska produkce, tak se změní celková celosvětová produkce o 9 %. To pochopitelně není málo, ale myslím si, že reálně to situaci v rámci světa neřeší. Velice zarážející jsou předpokládané státní zásahy do ekonomiky. Zásadně předělává ekonomické zákonitosti. ČR je jednou z nejprůmyslovějších zemí na světě, tzn. náklady na naplnění Zelené dohody by byly jedny z největších, počítaje na obyvatele. Troufám si tvrdit, že by obecně došlo k ohrožení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky jako takové. Nejsem si jistý, zda bychom měli Zelenou dohodu odmítnout jako takovou, ale minimálně je potřeba podobu dohody výrazně přehodnotit, včetně navazujícího investičního plánu pro udržitelnou Evropu, v čemž podporuji stanovisko naší vlády, které je v tuto chvíli zdrženlivé,“ sdělil místopředseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.

Zdeněk Nytra

1. místopředseda senátorského klubu ODS
radní statutárního města