ČRo Radiožurnál: Co mohlo vést státního zástupce k návrhu zastavit trestní stíhání Andreje Babiše?
2. září 2019

Miloš Vystrčil: ČRo Radiožurnál: Co mohlo vést státního zástupce k návrhu zastavit trestní stíhání Andreje Babiše?

(Radiožurnál ) Hostem ČRo Radiožurnál by předseda senátorského klubu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem si můžete poslechnout na ČRo Radiožurnál.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:

Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes dostala blahopřání od prezidenta republiky k pětašedesátý narozeninám i k zastavení trestního stíhání. Poté co přišla zpráva, že v bedlivě sledované kauze údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo spojovaného s předsedou vlády změnil státní zástupce Jaroslav Šaroch názor. Trestní stíhání však zatím fakticky zastaveno nebylo. Jde pouze o návrh a Šarochův nadřízený z městského státního zastupitelství v Praze zjišťuje, zda byla změna jeho názoru zákonná a důvodná. Premiér Babiš v dnešním poledním rozhovoru pro Český rozhlas mimo jiné zopakoval, že je přesvědčen o své nevině.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/:
Musím říct, že samozřejmě pan státní zástupce, který pokud tak rozhodl, tak rozhodl popravdě je statečný, protože tady jsme měli přece plné náměstí, které křičely, že Babiš patří do vězení.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Tolik premiér Babiš. My jsme ve spojení se členkou ústavněprávního výboru sněmovny hnutí ANO Helenou Válkovou, dobrý den.

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Dobrý večer.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
A s místopředsedou
občanských demokratů senátorem Milošem Vystrčilem, zdravím vás.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Hezký podvečer.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Pane Vystrčile, vaše strana, uvedla to cituji: „Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část české veřejnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana“. Co vlastně myslíte tím mediálním tlakem? A jak podle vás mohlo ministerstvo spravedlnosti ovlivnit rozhodnutí státního zástupce?


Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Je jasné, že ministerstvo spravedlnosti minimálně má možnost upravovat zákony, které souvisí potom s tím kdo, jak není státním zástupcem. Rovněž tak samotné vyjadřování pana premiéra v tom smyslu, že je nevinen a že nic neudělal, které bylo poměrně bych řekl velmi četné. Není možné pominout. Tudíž pokud státní zástupce toto slyší tak to na něj, protože to je normální člověk, také může mít vliv a potom to může vznášet určité pochybnosti do toho, zda skutečně rozhodoval nezávisle.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Paní Válková. vy vůbec nerozumíte těm dohadům, jestli za tou změnou názoru státního zastupitele nemohli být vnější tlaky i ty tlaky politické?

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Prosím vás z toho, co jsem slyšela, jak říká i pan
senátor. Tak vyznívá tedy, že nedůvěřuje státním zástupcům nebo některému konkrétnímu státnímu zástupci. Já důvěřuji státním zástupcům i v jejich kvalifikaci. Mají nejenom právnickou fakultu, justiční zkoušky, dlouholetou zkušenost a oni musí postupovat podle trestního řádu. Já myslím, že odborníkem na trestní právo není úplně každý. Bylo by dobré se podívat potom do trestního řádu paragraf 72, kde máte důvody zastavení trestního stíhání, takže žádný z těch důvodů, o kterých tady hovořil pan senátor, tam samozřejmě není. A tam jsou jasně taxativně vypočítá důvody, kdy může státní zástupce zastavit trestní stíhání, když je nepochybné, že se nestal skutek, pro který trestní stíhání vede, nebo když ten skutek není trestným činem, nebo když se neprokáže, že to obviněný spáchal, a tak dále. Takže to za prvé. Abychom mluvili v reálu a ne nějakých, myslím si něco, jsem odborník na něco a trestním právu nerozumím. Na druhou stranu jsme právní stát, takže předpokládám, že všichni věříme tomu, že jsou tady od toho orgány činné v trestním řízení, aby to kompetentně posoudili a rozhodli. A zatřetí to bych docela tak jako právník rada uvedla správnou míru, já nerozumím těm dohadů. Samozřejmě to je hierarchistická centralizovaná soustava státní zastupitelství a existuje tady princip podřízenosti a nadřízenosti. Ten státní zástupce nicméně dozorový rozhodne. Nevím o nějakým konceptu. Nikdy jsem neslyšela, neučím to studenty koncept rozhodnutí. Rozhodne a samozřejmě to postoupí to své rozhodnutí v tomto případě o zastavení trestního stíhání tomu nadřízenému, což je městský státní zástupce.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Dobře, děkuji vám, chápu vaši poznámku ale…

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Ano, ten potom…postup a může to změnit. Dát nějaký pokyn.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Rozumím. Pane Vystrčile, omlouvám se vás přerušuji, ale pane Vystrčile, znamená to, co říkáte v podstatě, že vy nedůvěřujete státním zástupcům tomu, že jsou nezávislí?


Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
To jsem v žádném případě neřekl. Já jsem řekl a doufám, že paní profesorka mě také bude poslouchat, že se nám nelíbí, pokud dojde k nevysvětlené změně ministra spravedlnosti, který je navrhovatelem třeba i zákonů, které potom dále určují, jaké budou osudy státních zástupců a že se nám nelíbí, pokud tak vysoce postavený politik, jako je premiér v době, kdy se někdo té věci rozhoduje se vehementně a intenzivně vyjadřuje, čímž vytváří určitý typ atmosféry. My si myslíme, že toto k řádnému vyšetřování nepřispívá. Neznamená to, že si myslím, že ten zástupce státní je nezávislý, to si vyprošuji. To je všechno, co k tomu říci, protože o nějaké politické kultuře, o nějakém způsobu chování a jednání. V okamžiku, kdy se jedná o opak důležitou věc, jako je prošetřování možného dotačního podvodu, zdůrazňuji možného dotačního podvodu a zdůrazňuji, že to není tak, že toto je vyjádření naší nedůvěry ve státní zástupce, to bych si vyprosil.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Paní Válková, jak byste vlastně odpověděla těm, kdo dávají do souvislosti fakt, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová byla jmenovaná den poté, co Jaroslav Šaroch začal připravovat žalobu na Andreje Babiše a další obviněné v kauze Čapí hnízdo?

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Já bych to nevysvětlila nějak jinak, když tedy žádná souvislost neexistuje ani existovat nemůže, protože nemá logiku. A zase nemá to zákonné opodstatnění, protože jak, říká pan
senátor, může se mi to líbit, nelíbit, ale prostě ona nemůže bezprostředně ovlivnit, i kdyby chtěla, tím zákonem nemůže tady být žádná zákonná retroaktivita. Novela každá i novela zákona o státním zastupitelství, než projde legislativním procesem, trvá rok zhruba. Čili je to úplně absurdní to dávat do nějakých souvislostí. Leda nějakých velmi vzdáleně nepřímých a z toho dovozovat, že by mohl tohle působit na pana státního zástupce konkrétního XY třeba i pana Šarocha, že jednou za rok bude nějaká novela, která by se mohla nepříjemně dotknout, budiž. Připusťme, že takové spekulace jsou opodstatněné a pan senátor má obavu. Na to má plné právo a tomu rozhodně neupírám. Čili souvislost žádnou nevidím.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Dobře děkuji vám, děkuji vám.

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Změnili se dva ministři, pan premiér do toho zahrnul, teda dva ministři. Pan premiér do toho zahrnul i změnu na ministerstvu spravedlnosti. Já jsem opakovaně říkala, že už jsme původně byli domluveni v létě, chtěl to mít za sebou najednou v létě, že zhodnotíme ten rok působení pana ministra spravedlnosti ve funkci. Ti lidé od nás, kteří se pohybují v justici nebo se pohybovali v justici, řekneme si plusy minus a tak. Chtěl to udělat najednou. Já jsem právě už několikrát říkala, že jsem doporučovala, aby se ten rok počkal, udělal to najednou. Neudělal to ve vhodnou dobu. To jsme všichni viděli. Já jsem si to myslela, rozhodlo se tak, udělal to.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Ale přesto tvrdíte, že prostě tam nějaká souvislost není. Dobře rozumím.

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Souvislost s tím, že by to mohlo ovlivnit Čapí hnízdo, je absurdní z mého pohledu trestního právníka.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Když jste mluvil, pane Vystrčile, o nějakém vnějším nátlaku, nesnažili se návladního Šarocha ovlivnit naopak lidé, kteří demonstrovali na Letné a Václavském náměstí, jak to říkal dnes premiér Andrej Babiš?


Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Možná vás překvapím, ale já si myslím, že i to na něj mohlo mít nějaký vliv, respektive je to člověk z masa a kostí, tak i toto vnímá. Já si nemyslím, že je správně, pokud se v tak v kritické době vyměňuje bez vysvětlení ministr spravedlnosti. Nemyslím si, že je správně, pokud se premiér nejvyšší představitel výkonné moci tak zásadně vyjadřuje ke kauze, která se ho týká. A rovněž tak je to stejné s tím, že pokud dojde potom k odporu, respektive reakci, tak ta není správná z hlediska toho, pokud by se na té druhé straně nic nedělo. To byla standardní přirozená reakce právních laiků, kteří říkali: to přece jenom možné, aby ten tlak byl pouze jednostranný. To je celé, jak já si to vyvozuji. Pokud si paní Válková je jistá, že to na státní zástupce nemohlo mít žádný vliv, protože on se řídí jen tím, co je psáno, co je psáno, to je dáno .Tak jsem rád, že má takovýto názor, neboť ona je v právu kovaná. Na druhé straně moje zkušenost říká, že není pravdou, že by člověk vnější atmosféře nepodléhal a byl prostě, řekněme, ocelovým mužem s ocelovými nervy, který vůbec tyto věci nevnímá. To je moje stanovisko.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Paní Válková, děkuji. Paní Válková vy jste mluvila o tom, že státní zástupce má taxativně vyjmenované důvody, proč zastavit trestní stíhání, ale přece jenom nevyvolává pochybnosti nad tím údajným rozhodnutím pana Šarocha fakt, že případ dozoroval 4 roky a doposud nedával žádné pochybnosti najevo? Naopak třeba v minulosti zamítl stížnosti premiéra Andreje Babiše a dalších proti tomu stíhání jako nedůvodné?

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Já si myslím, že tenhle případ je specifický tím, že je tam trestně stíhaný premiér České republiky a tím pádem on zvažoval velmi důkladně tu potenciální obžalobu nebo její podání. To je můj názor, teď to berte jako také můj názor. Teď trošku od těch paragrafů k mému názoru. Nicméně také myslím trochu i podloženého právními zkušenostmi nebo zkušenostmi v oblasti trestního procesu a věděl dobře, že bude případný proces velmi ostře sledovaný a že musí ty důkazy opravdu být dostatečné, že tady se nepromine to, co se občas státnímu zástupci stane, no holt je tam potom zprošťující rozsudek, tak se omluvíme nebo mluvíme a ten, kterého jsme obžalovali odkráčí od toho trestního soudu, se zprošťujícím rozsudkem, ale po čtyřech letech třeba zničeného života. Takže tady tohle by samozřejmě nikomu neprošlo. A je třeba, aby ty důkazy byly dostatečně přesvědčivé a v tom komplexu tvořily dostatečný základ pro úspěšnou obžalobu, to znamená odsouzení, prohlášení viny a uložení trestu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Ano, děkuji, děkuji.

Helena VÁLKOVÁ, členka ústavně právního výboru PS PČR /ANO/:
Myslím si, že dospěl potom k závěru, že ty důkazy dostatečné nejsou. To je můj názor a já jsem to neviděla to rozhodnutí.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Snad se dozvíme přesné odůvodnění, ano. Ale pane Vystrčile, není předčasné, jak to, říká vaše strana mluvit o dopadu na důvěru v právní stát, když tu stále existují možné opravné prostředky. Třeba nadřízený pana Šarocha Martin Erazím může dát pokyn, aby pan Šaroch rozhodl jinak. Nebo mu případ odebrat, případně se do té věci může vložit i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a zrušit to usnesení jako nezákonné, pan Vystrčil.


Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Pane redaktore, úplně nerozumím. Já nevím, já jsem nepřesvědčoval nikoho z těch 200-300 000 lidí, kteří šli na Letnou. A oni tam nešli, protože by stoprocentně věřili tomu, že to v této zemi, včetně třeba fungování instituce, jako je spravedlnost, fungovalo stoprocentně. A jestliže tam byli, tak já nevím, jestli potom ta otázka, že to není předčasné, je na místě, protože oni tam šli a nikdo je tam nenahnal, nebyl to žádný koncert a podobně. Bylo to tak, že oni šli vyjádřit nějakou vůli, která je vyvolávána nějakou atmosférou. A ještě bych řekl jednu věc, která je podle mě úplně nejdůležitější. Já si myslím, že zatím je to celé vlastně v určitém slova smyslu otravuje, protože my tady pořád řešíme premiéra a jeho problémy, a to jestli má být vyšetřován, má být zastaveno, nemá být zastaveno a vůbec se nezabýváme těmi věcmi, které jsou pro naši budoucnost zásadní, jako je penzijní reforma, jako jsou prostě změny klimatu...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Dobře.


Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Jako jsou věci, které se týkají spousty dalších oblastí, které bychom měli řešit a nedějeme to. My máme spolu tady 15minutový rozhovor a o této věci nepadlo ani slovo, jenom sebe bavit se o tom, kdy se co zase prošetří.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor:
Toto je dnešní téma. Já vám mám oběma, omlouvám se, ale oběma děkuji za rozhovor. Pane Vystrčile, nezlobte se musíme to ukončit, tolik. Omlouvám se oběma. Tolik tedy
senátor Miloš Vystrčil z ODS a poslankyně Helena Válková z hnutí ANO, omlouvám a přeji hezký den. Víc času nám bohužel nezbylo, na slyšenou.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi