Projev na Programové konferenci ODS

16. března 2019

(www.ods.cz) Projev předsedy ODS Petra Fialy na Programové konferenci ODS.

Vážení přátelé, milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové,

všechny vás tady vítám. A vítám samozřejmě i hosty a zástupce médií.

Ale dovolte mi pozdravit také lidi mimo tento sál, kteří nás nyní sledují. Zvlášť chci za nás všechny pozdravit své spoluobčany…

… kterým leží na srdci budoucnost českého státu, české politiky, síla a postavení České republiky v Evropě a ve světě…

… kteří si uvědomují, v jaké skvělé době žijeme, ale je jim líto, jak ostudně nedostatečně to dnes v České republice využíváme…

… kteří si přejí, aby v české politice převládla vláda programu a hodnot nad vládou marketingu a planých řečí… protože ve skutečnosti ještě nikdy se tak dlouhé období v české vládní politice tolik – slovy dnešních vládců – tolik „nekecalo“ jako dnes a ještě nikdy se za pomalu polovinu volebního období neudělalo tak málo a s takovými slabými výsledky jako v současné době…

… hovořím i k lidem, které znepokojuje účast komunistů u moci a kteří naši bezpečnost a naše alianční spojenectví považují za opěrný sloup naší demokratické, suverénní státní existence…

… a kteří si přejí, aby už konečně někdo opravdu snížil a zjednodušil byrokracii, zreformoval stát na malý, levný, chytrý a přívětivý… aby zjednodušil a snížil daně… aby připravil rozumnou důchodovou reformu…

Vážení přátelé zde v sále a vážení spoluobčané za zdmi tohoto sálu – dnes jsme se setkali proto:

… abychom do české politiky vrátili podstatná témata.

Abychom vrátili veřejnou diskusi ke skutečné politice a jejímu obsahu, pryč od marketingových výstřelků a bulvárních témat.

Abychom potvrdili a představili priority a potvrdili politické principy ODS, které jsou a budou alternativou vůči nové české levici sdružené kolem politicko-ekonomického projektu pana Babiše.

Dnes představíme pět prioritních politik ODS, které jsou naprosto klíčové pro většinu občanů České republiky. Nejsou to jen naše priority, jsou to priority lidí, zvláště střední vrstvy, priority občanů, kteří pracují, řádně platí daně a poctivě se starají o rodinu. A chtějí stát, který bude malý, levný, chytrý a k lidem přívětivý. Abychom tu my, občané, nebyli pro všemocný stát, ale stát tu byl pro nás.

Pět reformních priorit ODS reprezentuje naši víru v to, jak má vypadat efektivní stát, a naše odmítnutí představy státu, ke které směřují socialisté a komunisté.

Protože zatímco levice lidem rozdává ryby, naše filozofie je rozdávat lidem udice.

Zatímco současná vláda jednou za čtvrtletí vymyslí, komu kolik sebrat a pak jakou rybu nebo spíše rybičku komu hodit… my reprezentujeme politiku, která ČR osvobodí od zbytečných regulací, která zásadně sníží byrokracii, která reformuje stát a sníží a zjednoduší daně a která prosadí reformy, které nás připraví na budoucnost.

V takovém státě většina lidí – abych zůstal u použitého obrazu – nachytá mnohem více ryb, než jich je schopna vláda nejen rozdat, ale i vymyslet. A k budování takového státu chci dnes lidi pozvat.

Ale dnes chci z tohoto místa potvrdit, že jsme nejen připraveni na budoucnost, ale jsme také dobře poučeni z minulosti. Před 5 lety jsme spolu začali novou kapitolu ODS, kterou jsme společně dostali ze stavu klinické politické smrti do silné kondice. Ale pozor. To nebyla plastická operace, to byla úplná a totální regenerace. O tom, ať nemá nikdo pochybnost – a v tom panuje v ODS většinově spolehlivá shoda.

Zároveň dnes chceme ukázat, že ODS je a bude stranou živých lidí a velkého spektra názorů. Tak jako v každé velké konzervativně-liberální straně. Ale i naše „šířka“ nakonec má své hranice. Za hranicemi tradice ODS, za hranicemi přesvědčení ODS, programu a politiky ODS je například zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními autoritativními režimy.

To nemá nic společného s konzervatismem a demokratickou pravicí. Za hranicemi je ztráta silné důvěry v demokracii, její instituce a důsledný respekt k právnímu státu. Za hranicemi konzervativní politiky je neloajalita, neodpovědnost a anarchistický individualismus. Toto je a bude pro mě jako lídra ODS červená čára.

Nebo například já – jako konzervativec a principiální odpůrce ideologie takzvané politické korektnosti – a teď promiňte, že to tak řeknu: dávno předtím, než mnozí lidé tento pojem vůbec slyšeli – já dovedu nakreslit hranice, za nimiž je už hluboký nevkus, nenávist a autorizace zla.

Dámy a pánové, toto nikdy nebyla politika skutečného politického konzervativce, jehož nejsilnějším autentickým představitelem v naší části Evropy byla a je Občanská demokratická strana. A po takové cestě chci vést ODS i dál.

Dámy a pánové,

dnes představíme také program ODS pro volby do Evropského parlamentu. Budou to volby, v nichž se rozhodne mezi třemi hlavními proudy. Budou to volby, v nichž bude stát zdravý rozum proti extrémům a nejistotě. A my v ODS v těchto volbách reprezentujeme hlavní proud zdravého rozumu, který stojí mezi dvěma radikálními pozicemi. Reprezentujeme hlas skutečných národních zájmů. Hlas zdravého rozumu proti nekonečné integraci a regulaci na jedné straně a vystoupení ČR z EU na straně druhé.

Přátelé, nic si nenamlouvejme. Jde nejen o to, aby Unie dobře fungovala a sloužila zájmům jednotlivých států, ale aby vůbec přežila, aby se chaos, který v malém sledujeme v souvislosti s brexitem, nestal součástí celoevropského úpadku. A Evropskou unii mohou zachránit jen reformy.

Zveme lidi k volbě ODS, neboť jen rozumné reformy a zdravý rozum může Evropské unii pomoci. Zdravý rozum je to, co si přeje většina našich spoluobčanů, kteří chtějí silné Česko v silné Evropě. Kteří si přejí, aby byl náš hlas v Evropě více slyšet.

Zveme lidi k volbě ODS, protože prostřednictvím ODS bude hlas zdravého rozumu a hlas České republiky slyšet nejlépe a nejsilněji. A to v Evropě potřebujeme. To potřebuje Evropa a to potřebuje ve svém zájmu i Česká republika.

Dámy a pánové, kolegové, přátelé,

dnes jsme se setkali, abychom se odpoledne rozešli jako odhodlaný tým, který potáhne společně za jeden provaz, abychom pozvali spoluobčany na cestu, která posune Českou republiku mezi 10 nejlepších zemí pro život.

Občanská demokratická strana bude znovu stranou programu a stranou reformy.

Reformy pro malý, levný, chytrý a přívětivý stát.

Reformy pro jednodušší a nižší daně.

Reformy pro důchody dnešních čtyřicátníků a mladších, protože bez reformy jejich důchody prostě nebudou. A současná vláda je zbabělá a neschopná to řešit, protože pro ni je to daleko a neví si s tím rady. Současná vláda tyto lidi klidně hodí přes palubu, jen aby se nemusela namáhat.

Reformy vzdělávání, které lidem otevřou dveře k lepším příjmům a připraví je na budoucnost. Jsme průmyslová země a významná část našich pracovních míst bude v krátkém čase ohrožena robotizací. A my nechceme, aby u nás za chvíli neměli lidé kde pracovat. Aby měli menší hodnotu než roboti.

A pro Občanskou demokratickou stranu je také důležitá i rozumná ochrana životního prostředí. Nechceme přeměnit zemi na výrobní linku nebo jeden lán řepky. Odmítáme módní ekologické kampaně, ale chceme předat krajinu dalším generacím stejně pestrou a zachovalou jako dnes.

Jednoduše v ODS chceme, aby naše generace dokázala to, co dokázala generace politiků, podnikatelů, živnostníků, umělců a mnoha normálních, poctivých odhodlaných lidí, kteří před 100 lety zakládali naši moderní státnost. A v podmínkách mnohem těžších dokázali ne řečmi, ne sněním, ale reálnými výkony dostat republiku mezi 10 nejvyspělejších a nejlepších zemí pro život. Tuto ambici chceme oživit, obnovit a naplnit.

Když jsem přemýšlel, co a jak říci o politice současné vlády, uvědomil jsem si, že slovo „politika“ se mi v souvislosti s touto vládou a předsedou vlády vyslovuje stále obtížněji. Ale našel jsem citát z Wikipedie, týká se známého českého filmu o ještě známější literární postavě. O hlavním hrdinovi se tam píše toto:

„Hlavní hrdina baron Prášil prožívá různá neuvěřitelná a nepravděpodobná dobrodružství pouze za pomoci své fantazie – cestuje nejen na Měsíc, ale projíždí se i v podmořských hlubinách, létá sem a tam na dělové kouli, nechá se po světě vozit v břiše obrovské velryby, bojuje v bitvách (námořních i suchozemských).“

Tolik citát.

Neříká se tam sice nic o vládních městečkách ani o stadionech pro Martinu Sáblíkovou. Není tam nic o investičních plánech za 3500 miliard korun v situaci, kdy se vláda lekla svých obědů zdarma za 5 miliard. Nepíše se tam nic o úžasných projektech ve prospěch živnostníků ani o daňových reformách, které zjednoduší a sníží daně. A nezmiňuje se ani inovativní velmoc.

Ale i tak víme, o kom je řeč a na koho to sedí dokonale. Kdo prožívá každý týden dobrodružství bombastických rozměrů. Ale jen za pomoci svých snů.

Tak například nový daňový zákon poprvé sliboval tehdejší ministr financí v roce 2016. Pak měl být v roce 2017. Píše se rok 2019 a náhodou v posledních dnech jsme byli svědky zatím poslední dobrodružné cesty za lepším jednoduchým novým daňovým zákonem.

Nejdříve šlo o tajuplný plán z útrob Ministerstva financí, o kterém náš hrdina řekl, že sníží daně ještě víc, než si všichni mysleli, že se dá. A už po pár dnech je jasné, že to celé dopadne v duchu slavného výroku ruského premiéra Černomyrdina: „Chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždy.“

ODS dnes nabídne alternativu. Nabízíme reálnou a realistickou reformu daní, nižší a jednodušší daně namísto marketingových kampaní a létání na sněhové kouli. Víme, že nám budou připomínat minulost ODS. A my víme, kde se staly chyby. Jsme poučeni z minulosti a jsme připraveni plnit sliby. Vracíme politice smysl a vracíme pravicové politice dobré jméno!

Nebo malí podnikatelé a živnostníci. Jediné, opakuji jediné! opatření ve prospěch živnostníků za posledních 6 let – tedy zvýšení paušální daně – navrhla Občanská demokratická strana. A hnutí ANO to trvalo – opravte mě, kolik: rok, dva? – než souhlasilo a náš návrh podpořilo. A teď nedávno, náhodou ve stejném týdnu, kdy vyhlásili kampaň „vše pro živnostníky“, tak v Poslanecké sněmovně prosadili pro živnostníky další vlnu EET.

Je to naprosto bláznivé. Marketingové triky a realita se nemohou více rozcházet. Připomíná mi to propagandistické řeči komunistů v konfrontaci s ubohými výsledky normalizačního režimu. Ale nedivme se tomu, komunisté znovu mluví do vlády a propaganda, promiňte, marketing znovu vítězí nad skutečností.

Mimochodem, víte, na kterém místě v žebříčcích je naše republika ve vládních regulacích? To je skutečnost: Jsme někde na úrovni autokracií ze střední Asie.

My se zavazujeme vyvést Českou republiku z tohoto hanebného postavení, ze slepé uličky, kam zahnal živnostníky a malé podnikatele třídní boj vlády ANO a ČSSD.

Nebo byrokracie. Všichni jsme jistě slyšeli, jak chce premiér snižovat byrokracii o 10 procent? Podotýkám, že s tímto plánem vyrukoval po 5 letech vlády ANO a ČSSD, během kterých počet státních zaměstnanců stoupl o 45 tisíc a výdaje na platy státních zaměstnanců o 56 procent.

A teď vás pobavím: Před pár dny jsem četl, že už i zasedli na prvním resortu, konkrétně na Ministerstvu vnitra, a že tedy přemýšleli – jak to udělají. A víte, co jim vyšlo, v čele s místopředsedou vlády, ministrem a koaličním předsedou? Uhodli jste. Desetiprocentní redukce vyloučena. Prý přehnaný cíl.

Ale já tvrdím, že to není přehnaný cíl. Tvrdím, že je to naopak poměrně jednoduché. Nepotřebujete na to zákony, nepotřebujete na to koncepce, stačí na to vůle a schopnosti.

Potřebujeme vůli vytrhnout Českou republiku z její byrokratické tradice. Dnes z tohoto místa dávám osobní příslib, že tuto vůli a tuto schopnost máme. A je to moje osobní ambice. Chceme do vlády, protože umíme a chceme reformovat stát, umíme ho udělat menším, levnějším, chytřejším a přívětivějším – a za chvíli zde představíme ambiciózní plán takové reformy státu.

Dámy a pánové,

obecný obraz politické reality vypadá takto: Máme za sebou dlouhé období velkého ekonomického růstu, ale taky vysokých vládních výdajů, promarněné roky koncepcí, snění… ale v podstatných kategoriích důležitých pro dobře fungující jednoduchý stát se pohybujeme v některých parametrech na hranici druhé stovky zemí. A s výjimkou bezpečnosti ve skutečnosti nejsme v žádné oblasti ve skupině nejlepších.

Ne rok, ale téměř 6 let ovládá hnutí ANO klíčové resorty financí, místního rozvoje a dopravy. Výsledek? Na papíře teď – po 6 letech – sepsali investiční plán za 3500 miliard korun na dobu, kdy už nikdo ze současné vlády nebude v politice.

Poslechněte si tento údaj: Celkové výdaje státu za posledních 5 let stouply o neuvěřitelných 300 miliard, tedy o 24 procent! Má snad někdo v této republice pocit, že služby státu v jakékoli oblasti se zlepšily o 24 procent? Možná tak zisky Agrofertu, ale služby státu pro normální lidi se nezlepšily takovým tempem jako státní výdaje.

Vláda České republiky znovu projídá budoucnost, není efektivní, neumí ani investovat, ani šetřit.

Konkrétní vládní politiky nahradily marketingové kampaně vlády a ministři v nich hrají kompars předsedy vlády.

Premiér tančí na palubě a hovoří o skvělých výsledcích, ale mezitím jsme se nenápadně propadli na samý chvost V4, pokud jde o ekonomický růst.

Vláda bude mít za chvíli za sebou polovinu svého mandátu a stále není známa jedna jediná důležitá rozjetá reforma nebo projekt, který v průběhu tohoto volebního období posune Českou republiku a fungování státu v některé důležité oblasti. Ne na papíře, ne v koncepci, ne ve snáři, a ne v roce dva tisíce dvě stě třicet osm, ale v reálném čase, v příštích měsících a nejbližších letech.

Dámy a pánové, pravda je taková, že cesta České republiky mezi nejlepší země v Evropě se zpomaluje. A zájmy Agrofertu se vydávají za zájmy České republiky.

A proto my říkáme, že musí přijít změna. Začali jsme ji na podzim v Senátu. Chceme pokračovat v květnu ve volbách do Evropského parlamentu. A pro nejbližší parlamentní volby musí platit:

Už žádné další 4 roky pro koalici ANO a ČSSD. Už žádné další 4 roky pro komunisty ve vládě. Už žádné další 4 roky promarňování potenciálu České republiky.

Dámy a pánové,

blížíme se k polovině funkčního období této vlády a dosavadní čas jednoznačně potvrdil, že možnost vstoupit do této vlády a dělat v ní rozumnou politiku nikdy neexistovala.

Blížíme se k polovině funkčního období této vlády a je čas říci, že budoucím řešením je středopravá vláda.

Je pravdivé říci, že dnes je Občanská demokratická strana druhou nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně a nejsilnější opoziční stranou. Je pravdivé říci, že jsme nejsilnější programová alternativa a jsme nejsrozumitelnější politická alternativa vůči vládě a vůči nové polokomunistické levici reprezentované hnutím ANO a jeho satelity.

Ale poctivé je říci i to, že je třeba soupeřit o to, kdo vyzve ANO v dalších volbách. A já chci, abychom měli ty největší ambice. Abychom se stali mocenskou alternativou vůči hnutí ANO a naší ambicí aby bylo sestavit – a úspěšně sestavit – další středopravou vládu České republiky.

Je pravdivé také říci, že Piráti s námi nemohou soutěžit v kompetenci, ve zkušenostech nebo schopnostech. Ale je poctivé říci, že s námi dovedou soutěžit v pracovitosti, v zápalu a elánu.

Důležité je, abychom si přiznali, že nám nikdo nepomůže – média, novináři, opoziční politici ani zájmové spolky. Vše je na nás a celý tento zápas musíme vybojovat sami. Ale pokud budeme pracovat, pokud do toho všichni půjdeme naplno, tak naši soupeři ve vládě ani v opozici nemají šanci.

A je tu ještě jeden důvod, a ten jsou lidé. Osobnosti v našich řadách.

Zbyněk Stanjura, který za chvíli představí naši daňovou reformu, je velká osobnost parlamentní politiky s respektem ve všech klubech a zároveň má velký potenciál stát se koordinátorem ekonomicko-sociálních reforem. A já ho k tomu budu pobízet.

Martin Kupka, který za chvíli představí reformu státu, by se se svými znalostmi mohl stát celorepublikovou autoritou takové reformy a já ho budu pobízet, aby takovou ambici projevil a aby se jí stal.

Sandra Udženija, která bude za chvíli představovat klíčovou prioritu, umí občas vyrobit i zbytečné starosti, ale můžete si být jisti, že když svůj temperament a svou energii věnuje generaci, kterou reprezentuje, tak se šance dnešních mladých lidí na důstojné penze dramaticky zvýší.

Od Martina Baxy, který převzal koordinaci naší priority vzdělání, očekávám, že vzbudí pro reformy v této oblasti takovou podporu a pozitivní emoce, s jakými se setkávám u mnoha lidí, když se s ním procházím po jeho Plzni.

Miloš Vystrčil, který odvádí mimořádnou, i když často neviditelnou práci v Senátu, dnes na sebe převzal obrovskou zodpovědnost: programově umístit ODS mezi moderní konzervativní strany se silnou agendou životního prostředí. A já jsem si jist, že to dokáže.

Evžen Tošenovský ze své výšky dobře stráží kupříkladu to, aby nás evropská energetická politika nestála víc, než je nezbytně nutné. A můžete si být jisti, že si kdekdo v Evropě rozmyslí, než se s ním pustí do křížku.

A třeba u Jana Skopečka máte záruku, že bude držet základní principy liberální ekonomie i poté, když se jich už celý svět vzdá.

Za chvíli po mně vystoupí evropský spitzenkandidát Jan Zahradil. Můžete mu vyčítat leccos, třeba některé noční statusy na Facebooku, ale tři věci mu určitě říct nemůžete: Že nemá autoritu v Evropě a EP – má ji takovou jako žádný jiný Čech… Že se nezastává českých národních zájmů, protože známe málokoho, kdo je tak úzkostlivě hlídá… Že by mu srdce nebilo pro reformy Evropské unie, protože ví, že jen tak se dá zachránit. A on ji chce zachránit.

Jmenuji zde jen některé kolegy, kteří budou za chvíli mluvit, měl bych a chtěl bych jmenovat mnoho dalších. Ale to bylo jen pár příkladů.

A proč jsem mluvil o konkrétních lidech? Proč jsem jmenoval pár osobností? Abych zdůraznil, že jsme jako lidé rozdílní, ale že jsme silní jako tým a že jsme kompetentní. A zároveň si musíme přiznat, že děláme občas i chyby.

Mně například někdy vyčítají, že jsem málo konfliktní. Mohu vám slíbit, že se polepším. Nyní je čas jít ostře do boje za program, za reformy a za budoucí středopravou vládu. A také dovnitř ODS budu ostřejší, abychom si udrželi morálku, principy a schopnost sebereflexe, kterou jsme projevili, když jsme zvedli ODS z popela. Byla to nesmírná práce vrátit ODS na čelo pravice a byla to obrovská důvěra voličů, kterou jsme dostali. A já tuto důvěru voličů nehodlám zklamat.

Ale znovu opakuji, již nikdo z nás nesmí dělat chyby. Musíme počítat s tím, že nám každou chybu sčítají s dvojnásobnou intenzitou, třikrát ji zveličují a třicet tři krát nám ji připomenou. V pořádku. Stane se. A i já jsem připraven se každý den něco nového naučit.

Ale stejně naléhavě se budu ptát…

… kdo je schopen zjednodušit stát?

… kdo je schopen snížit daně?

… kdo je schopen propustit úředníky?

… kdo je schopen redukovat regulace?

… kdo je schopen a má odvahu pustit se do důchodové reformy?

Komunisté, socialisté, nebo marketingoví politici? Ne!

Je to jen Občanská demokratická strana. A já vás prosím, vyzývám a zvu. Pojďme do toho!!

Petr Fiala

předseda ODS