90' ČT24: Premiér vzdoruje výzvám k odstoupení
15. listopadu 2018

Miloš Vystrčil: 90' ČT24: Premiér vzdoruje výzvám k odstoupení

(ČT 24) 90' ČT24 na téma „Vládní koalice a případ Čapí hnízdo“ s předsedou senátorského klubu ODS a místopředsedou strany Milošem Vystrčilem.

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem můžete zhlédnout na ČT24.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Také během dnešního jednání v Senátu byla tato ruská linie poměrně značně akcentována. Míříme opět do horní parlamentní komory, kde je s nám místopředseda občanských demokratů a zároveň také předkladatel oné, nevím, jak tomu říci, výzvy nebo usnesení, o které dnes senátoři hlasovali. Miloš Vystrčil, vítejte, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Dobrý večer z českého Senátu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Prosím tedy, povězte, co to má být. Protože tam je psáno, budu to opět citovat: „Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě dokonce vyšetření podezření z dotačního podvodu za nepřijatelnou.“ To je vyjádření stanoviska, vyjádření názoru? Není to příliš, řekněme, opatrně formulováno na to, aby to třeba někdo vyslyšel?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Je to maximum toho, co si horní komora může dovolit podle ústavy a podle zákonů, protože my nemůžeme zařídit, aby premiér Andrej Babiš nebyl premiérem. To znamená, nemůžeme vyjádřit vládě nedůvěru. A proto jsme vyzvali Andreje Babiše k rezignaci nebo chcete-li k demisi, což by obrazně řečeno, pokud by to udělala Poslanecká sněmovna a pan premiér tomu vyhověl, znamenalo demisi celé vlády, protože odchod premiéra, rezignace premiéra znamená podle ústavních právníků vlastně i konec vlády.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Ano, je to tak a naráží na to i jedna z našich divaček, divačka Simona ptá se a opakuje: „Senát si dnes odhlasoval, že účast Andreje Babiše ve vládě je nepřijatelná. Proč to udělal, když vláda Senátu," skutečně, jak říkáte, pane Vystrčile, „neodpovídá. To nemají nově zvolení senátoři co na práci. O čem budou hlasovat příště, že třeba pan Tvrdík nemá být ve vedení Slávie?“ Zkrátka k čemu je to dobré.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Je to dobré k tomu, že Senát jako horní komora českého parlamentu se také podílí například na zahraniční politice České republiky, na bezpečnostní politice České republiky a na tom, aby právní řád a v tomto případě je to zejména moc soudní, byla nezávislá. A dle našeho názoru, a vyplývalo to i z vystoupení poměrně velkého počtu senátorů, všechny tyto tři věci jsou tím, jak se dnes chová pan Andrej Babiš, mám tím na mysli, že zůstává ve své pozici premiéra České republiky, ohroženy, protože je to premiér České republiky, který má možnost ovlivňovat fungování policie, potažmo i státního zastupitelství, má vliv na ředitele GIBS. Je to premiér České republiky, který má přístup k Bezpečnostní informační službě. Je to premiér České republiky, který je předseda bezpečnostní rady státu a odpovídá do jisté míry tím za bezpečnost České republiky a pokud by byl vydíratelný, protože například spolupracuje v rámci vyšetřování podezření z dotačního podvodu Čapí hnízdo i s někým dalším, aby všechno vyšetřovat nešlo, nebo nebylo tak rychle vyšetřeno, vlastně nezávislost vyšetřovatelů. To znamená, ohrožuje vlastně i nezávislost té moci soudní, respektive toho, aby docházelo k nezávislému a spravedlivému vyšetřování. Proto ta výzva Senátu, neboť to v těch věcech, o kterých jsem mluvil, vychází přímo z jeho kompetence a z jeho role.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. A já možná je pro pořádek ještě, pane Vystrčile, dodám, že samozřejmě i Česká televize se snažila získat názor premiéra právě na onen apel senátorů, přišla zpět SMS se zněním: „Bez komentáře.“ Tak to je ten důvod, proč zde neslyšíme třeba oponentní stanovisko premiéra, který ostatně už svůj postoj, nikoliv v té politické linii, ale k té faktické linii případu vyjádřil i na tiskové konferenci. Ale možná ještě jedna věc, pane Vystrčile, nemohlo mě nenapadnout, když včera vystupoval váš nový předseda Senátu pan Kubera na tiskové konferenci a mluvil tam o nové roli Senátu, kterou by měl hrát do budoucna a v minulosti ji nehrál. Tak to je ta nová role? Máme si zvykat na podobné apely směrem k vládě, již není součástí ODS, protože, možná mě opravte, já si nevybavuji podobný moment, kdy by senátoři takto silně posílali svůj názor premiérovi, nebo možná to tak je a jenom si to nepamatuji, když tak mě doplňte.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Já nevím přesně teda, jakou roli v Senátu máte na mysli. Pokud pan nově zvolený předseda Senátu Kubera mluvil o nějakých rolích Senátu, tak spíše než o tom, že nějakou roli nehrál, mluvil o jejich posílení, jak například ve smyslu vysvětlování veřejnosti, jaké úkoly vlastně Senát má a k čemu vlastně horní komora má sloužit, tak třeba i z hlediska toho, že je potřeba více dbát o  ochranu svobody, ústavy a demokracie. A v tomto smyslu to, co udělal dnes český Senát, je přesně ochrana ústavy, to znamená, ochrana nezávislosti moci soudní, ochrana toho, aby pokud tady je vlastně podezření, že premiér České republiky, který je podezřelý z dotačního prostoru, může, neříkám, že ovlivňuje, ale může ovlivňovat nezávislost toho vyšetřování, tak je povinností českého se k tomu vyjádřit.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
A jak vy osobně, pane Vystrčile, vnímáte to, že to vyjádření si dnes nepřišel premiér poslechnout osobně, byť byl zván, jestli se nepletu.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Byl zván, ale je pravdou, že on se již 7. listopadu z jednání Senátu omluvil, protože měl jiný program. Bylo tady, myslím, dneska setkání se zástupci polské vlády. Na druhé straně potom mu přišla druhá pozvánka, která byla odeslána 13. listopadu a on na ni reagoval, tu reakci jsme dostali až dnes ráno od kabinetu předsedy vlády. Ta reakce byla taková, že pan premiér se na jednání Senátu k tomuto bodu nedostaví, ale nebyl tam žádný návrh na to, že by třeba mohli jednat v tuto hodinu, já si myslím, že senátoři by na pana premiéra počkali, aby si mohli vyslechnout jeho názor a jeho argumentaci. Na druhé straně si úplně nemyslím, že by to změnilo názor Senátu a změnilo to usnesení, protože ty výhrady Senátu vychází z té situace, tak jak ji vnímáme na základě toho, co jsme si mohli přečíst, co jsme slyšeli, co jsme viděli a zejména na základě toho, že ten hlavní cíl Senátu je dosáhnout toho, aby skutečně bylo naprosto jasné a zřejmé, že to vyšetřování je nezávislé a že tady ta možnost, že by ho někdo ovlivňoval, je vlastně zrušena tím, že premiér Babiš nebude premiérem.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, když říkáte, že senátoři by určitě rádi počkali a vyslechli si stanovisko pana premiéra, tak proč potom váš kolega, pan Oberfalzer, říkal na plénu, že vlastně žádné vysvětlení ani není potřeba, protože byste stejně slyšeli, to, co už jste slyšeli. Tak skutečně, když to možná trochu našlehám, tak je to fér?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
To byste se musel zeptat pana kolegy Oberfalzera. Ale to, že pan Oberfalzer řekne, že by vlastně stejně jeho rozhodnutí a názor byl s téměř stoprocentní pravděpodobností stejný, to neznamená, že by rád nepočkal. Já si myslím, že senátoři jsou slušní lidé a pokud by pan premiér řekl, že chce promluvit a že chce některé věci vysvětlit, odargumentovat, tak abychom určitě počkali. To znamená, to se nevylučuje s tím, že potom by ten názor nebyl stejný.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor:
Každopádně, co stalo se, nedá se už odestát, pane Vystrčile, mockrát díky, že jste byl s námi a přejeme hezký večer do Senátu. Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany a předseda senátorského klubu /ODS/:
Děkuji za pozvání. Hezký večer.

 

Miloš Vystrčil
místopředseda strany
předseda senátorského klubu

Více o autorovi