Říkáme jasné ano zastropování zemědělských dotací
5. října 2017

Veronika Vrecionová: Říkáme jasné ano zastropování zemědělských dotací

(www.ods.cz ) ODS je připravena po volbách prosazovat několik zcela konkrétních kroků, které zastaví vylidňování a úpadek českého venkova a naopak přispějí k jeho diverzitě a rozvoji. Mezi ně nepochybně patří na jedné straně podpora místních malých a středních podnikatelů a farmářů cestou rušení zbytečných regulací, administrativních a ohlašovacích povinností a snižování daní a na druhé straně dotační politika, která nebude nahrávat velkým agrokomplexům, centralizaci a monopolizaci v zemědělství. To je jasný závěr z jednání expertní skupiny ODS pro zemědělství a venkov, které se uskutečnilo v tomto týdnu.

 
„ODS jednoznačně podporuje myšlenku zastropování zemědělských dotací. Současný stav, kdy většina těchto prostředků směřuje k těm, kteří je nepotřebují, tedy k velkým hráčům, jakým je třeba Agrofert, vede k úpadku rozmanitosti českého venkova. Pilířem venkova jsou malí zemědělci a farmáři, kteří mají k místu svého bydliště silný vztah, proto by je dotační systém neměl znevýhodňovat,“ uvedla po jednání expertka ODS pro zemědělství a venkov Veronika Vrecionová.
 
„Zastropování dotací do určité rozlohy obhospodařované plochy je nejen v zájmu zemědělců samotných, ale též v zájmu obcí a také spotřebitelů. Pro každou obec je nepochybně přínosnější přítomnost více malých farmářů, kteří v ní žijí a mají i zájem na jejím rozvoji, než když většinu plochy obdělává velkopodnik. Ve vztahu ke spotřebitelům pak diverzita v zemědělství znamená i větší rozmanitost v nabídce potravin a jejich vyšší kvalitu v důsledku větší konkurence na trhu,“ doplnila Veronika Vrecionová.
 
Výstup z jednání expertní skupiny je stvrzením hlavních volebních priorit ODS v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Ty jsou součástí volebního programu ODS, který byl představen již v dubnu letošního roku na programové konferenci v Praze. Jeho plná verze je ke stažení zde.
Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová

expert pro zemědělství a venkov

Více o autorovi