8. března 2017

Sociální byty musí být pro potřebné, nikoli pro vysavače systému

(www.ods.cz) Vláda dnes projednává zákon o sociálním bydlení, který od začátku přípravy provází nejasnosti. Občanští demokraté považují vznik zákona o sociálním bydlení za nutný, nikoli ale v pojetí ministryně Marksové. Pomáhat se má lidem, kteří se prokazatelně nemohou postavit na vlastní nohy, ale snaží se svou situaci řešit. Nesmí to být zákon pro ty, jejichž život spočívá ve vysávání sociálního systému na všech frontách bez minimální snahy pracovat a žít spořádaný život.

 
„Návrh zákona o sociálním bydlení prochází od zahájení legislativního procesu mnoha zásadními změnami. Bohužel ani zpracovatel zákona vlastně neví, jak má systém sociálního bydlení v praxi fungovat. Teď to vypadá, že každý, kdo se přihlásí, dostane sociální byt. Bez ohledu na to, zda se žadatel snaží pracovat, práci hledat, zda posílá děti do školy, nebo jen natahuje ruce po státu a sociálních dávkách. Bohužel se na konečné podobě zákona podepisují blížící se volby a snahy politických stran nakupovat voliče prostřednictvím rozdaných bytů. Vzhledem k tomu, jak tento zákon zatíží státní rozpočet a nakonec i obce, je postup Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také Ministerstva pro místní rozvoj, naprosto neodpovědný. Takto závažný a svým rozsahem významný zákon by měl mít podporu napříč politickým spektrem a být připravován profesionálně. Místo toho je kolem něj jenom zmatek. Nejsou jasné vzájemné kompetence a především finanční zajištění celého systému není podloženo žádnou analýzou potřebnosti,“ komentuje expertka ODS pro sociální oblast Lenka Kohoutová.
 
„ODS považuje za důležité připravit zákon, který bude jednoznačně svazovat sociální práci a sociální bydlení. Považujeme za důležité stanovit, na jaký časový úsek jsou jednotlivé typy bydlení poskytovány. Bydlení na ubytovnách je nutné svázat jednotnou částkou na lůžko/měsíc a stanovit časový úsek, po který je příspěvek poskytován. Zákon také zahrnuje velmi široký okruh osob, kterých se sociální bydlení bude týkat a neexistují žádné sankce pro ty, kteří v systému budou podvádět. To vše musí návrh zohlednit,“ dodává Kohoutová.
Lenka Kohoutová

expertka pro sociální věci