11. ledna 2016

Agrofert získává víc na dotacích, než platí na daních. Nezvykejme si na střet zájmů Andreje Babiše

V nedělních Otázkách Václava Moravce jsem zveřejnil informaci, podle níž v roce 2014 Agrofert, vlastněný současným ministrem financí Andrejem Babišem, získal na dotacích více, než kolik zaplatil na dani z příjmů právnických osob. Všechny údaje jsou veřejně dostupné a ověřitelné, vycházejí z výroční zprávy samotného Agrofertu. Tato zveřejněná data znovu potvrzují to, na co od vzniku Sobotkovy vlády upozorňujeme - na permanentní střet zájmů Andreje Babiše.

V posledních letech daňová povinnost Agrofertu neustále klesá. Oproti tomu dotace pro Agrofert rok od roku narůstají. Nejvyšší dotace přitom společnost získává od doby, kdy je její vlastník Andrej Babiš ministrem v Sobotkově vládě. Odpovědnost za tento střet zájmů ale nenese jen Andrej Babiš. Odpovědní jsou i ti, kteří umožňují, aby k tomuto využívání politické moci pro vlastní podnikání docházelo: to jsou koaliční partneři Andreje Babiše v čele s premiérem Sobotkou.

Střet zájmů jednoho z nejmocnějších politiků v České republice rozhodně nelze přejít mlčením. Zvláště postavíme-li proti sobě na jedné straně výhody, které od státu dostávají jeho firmy, a na straně druhé útok Sobotkovy vlády proti živnostníkům a drobným podnikatelům. ODS na tyto skutečnosti bude upozorňovat bez ohledu na to, zda se to někomu líbí nebo ne.  

Agrofert - daně

Výpočet odvedených daní a přijatých dotací

Odvedené daně
Je získáno ze strany 13 Konsolidované výroční zprávy Agrofertu 2014. Konkrétně z tabulky Výkazu zisků a ztrát, kde se nachází položka Splatná daň z příjmů za běžnou činnost.

Přijaté dotace
Je získáno ze strany 50 Konsolidované výroční zprávy Agrofertu 2014. Konkrétně z tabulky Přijaté dotace. Zde jsou dotace děleny na provozní a investiční. Hodnota v tabulce odpovídá součtu těchto dotací za celou skupinu Agrofert.

Agrofert - daně