26. listopadu 2015

Simeon Karamazov: Vyjádření k novele vysokoškolského zákona

Novela počítá s odebráním kompetencí fakultám a soustředěním veškeré moci v rukou rektorů. Bylo by tak zcela na vůli veřejné vysoké školy, která práva fakultám přizná a v jakém rozsahu.

 
V praxi by to ovšem znamenalo, že veškerou kontrolu nad fakultami by převzal rektor. Šlo by tak velkou koncentraci moci a obrovský zásah do akademických svobod.
 
Jako děkan vím, že důležitá část akademického života se neodehrává na sekretariátech jednotlivých rektorátů, ale právě na jednotlivých fakultách. Jednotlivé fakulty organizují přednášky a semináře pro studenty, a produkují vědeckou, výzkumnou či jinou tvůrčí činnost. Jednotlivé fakulty a jejich akademičtí pracovníci představují skutečný motor akademického života. To také znamená velkou zodpovědnost a samozřejmě to vyžaduje i příslušné pravomoci.
 
Proto jsem předložil pozměňovací návrh, který ponechává fakultám, jako základním článkům univerzity, dosavadní práva.
 
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

poslanec PČR

Více o autorovi