25. listopadu 2015

V rozpočtu navrhujeme přidat armádě a vysokým školám

Občanští demokraté kritizují, že vláda šetří na obraně a školství, přitom v jiných oblastech penězi plýtvá. ODS zároveň ukázala, jak snížit zbytečné výdaje.

 
„Rozpočet je nezodpovědný. Vláda bere prostředky tam, kde jsou nejvíce potřeba, za zbytečnosti ale vesele rozhazuje. Vidíme, že bezpečnostní situace se radikálně zhoršila, vládu to ale vůbec nezajímá. Místo aby podpořila podfinancovanou armádu, rozhazuje peníze za nové úředníky. Česká republika tak neplní závazky vůči svým spojencům, bezpečnost nás všech tak může být ohrožena. Proto budeme trvat na tom, aby vláda 2 miliardy navíc do rozpočtu obrany našla. Nepochopitelný je i záměr snížit peníze pro vysoké školy. Všichni víme, jak je vzdělání důležité, že jeho kvalitu je v České republice potřeba zlepšovat. Jedině tak může být naše ekonomika konkurenceschopná. Požadujeme, aby poslanci univerzitám seškrtanou miliardu vrátili. Sněmovně jsme proto předložili pozměňovací návrhy, které tyto chyby rozpočtu napravují,“ říká předseda ODS Petr Fiala.  
 
Občanští demokraté již dříve slíbili, že vládě poradí, jak osekat zbytečné výdaje. „Aniž bychom měli k dispozici rozsáhlý ministerský aparát, dokázali jsme v jednotlivých kapitolách nalézt téměř 30 miliard zbytečných a neproduktivních výdajů, které je možné jednoduše omezit. Navrhujeme zejména snížení různých dotací jak do zemědělství, tak do jiných oblastí podnikání. Nejlepší podporou podnikání je omezování zásahu státu a uvolňování rukou podnikatelům, aby měli čas na práci, místo papírování. Jestli chce Andrej Babiš narovnávat podnikatelské prostředí, tak by měl začít u rušení dotací, které jej deformují,“ dodává předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.