23. listopadu 2015

Vyjádření k dnešní protestní akci středočeských starostů proti systému a praxi rozdělování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Dnešnímu protestu mnoha starostů Středočeského kraje proti systému a praxi rozdělování dotací z rozpočtu Středočeského kraje rozumíme. Zastupitelé ODS dlouhodobě a opakovaně při jednáních Zastupitelstva Středočeského kraje, ale i při jednání výborů a komisí, upozorňují na neférovost rozdělování krajských finančních prostředků mezi jednotlivá města a obce. Již před několika měsíci zastupitelé ODS rovněž navrhli potřebné změny.

Předseda Kontrolního výboru Jan Skopeček (ODS) k tomu říká: „Nespravedlnost vidím ve dvou rovinách. První rovinou je do očí bijící opakovaná úspěšnost vybraných měst a obcí, které získávají dotace s železnou pravidelností. Myslím, že je to obrovská nespravedlnost vůči většině ostatních měst a obcí, které každoročně podávají žádosti a každoročně zažívají zklamání jenom proto, že jejich starosta nemá k současnému vedení Středočeského kraje blízko. Druhou rovinou nespravedlnosti je systémové nastavení dotačních titulů. O dotace spolu konkurují malé obce s velmi malými rozpočty a omezenými personálními zdroji a větší města, která naopak disponují kvalifikovanými úředníky, ale i o mnoho většími rozpočty. Podmínky k získání dotací by proto měly zohlednit velikost měst a obcí."

Zastupitelé ODS proto přišli již před několika týdny s konkrétními návrhy, jak by se systém rozdělování dotačních prostředků měl změnit a zefektivnit. 

„Naším cílem je, aby menší obce mohly získat až 95% dotace z celkové částky projektu. Díky tomuto opatření se narovnají možnosti uspět v soutěži pro malé obce v konkurenci s většími městy. Dalším bodem našich návrhů je větší kontrola duplicity tématických zadání dotačních titulů, například ze SFŽP. Rovněž požadujeme větší připravenost projektů při podání žádosti,“ vysvětluje starosta Králova Dvora a zastupitel Petr Vychodil (ODS).

Místopředseda Finančního výboru a zastupitel Tomáš Havlíček (ODS) upozorňuje na ještě jedno důležité kritérium, podle kterého by se žádosti měly hodnotit: „Velmi zásadní je také hodnotící kritérium, ve kterém navrhujeme prvotně ze seznamu žádostí vyřadit obce či města, která v posledních třech výzvách za sebou byla úspěšná, a to minimálně na jeden rok. Tím bychom zamezili neakceptovatelné situaci, kdy dotace pravidelně získává pár vybraných a preferovaných obcí či měst.“

Aktivní přístup se krajským zastupitelům ODS vyplatil. Jak říká Jan Skopeček (ODS): „Zřejmě jako jedni z mála jsme naše návrhy předali vedení Středočeského kraje. Komise pro rozvoj měst a obcí pak při jednání řadu našich myšlenek a návrhů do uvažované změny dotačního řízení zapracovala a je tak šance, že díky nám bude příští rozdělování dotací spravedlivější a efektivnější. Budeme samozřejmě bedlivě sledovat, zda se naše úsilí skutečně odrazí ve finálním nastavení dotačních titulů pro příští rok. Svůj tlak nepolevíme a nadále budeme naše návrhy při jednáních zastupitelstva vysvětlovat a prosazovat," uzavírá Jan Skopeček.