Poctivá práce místo sociálních dávek

Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát nikdy rodinu nedokáže nahradit a chránit musí především ty, kteří si sami pomoci nemohou – seniory, lidi se zdravotním postižením a všechny, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Všichni ostatní musejí převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Pokud někdo odmítá pracovat, musí počítat s omezováním sociálních dávek. Penzijní systém musí být dlouhodobě předvídatelný a nesmí podléhat neustálým změnám.

Svobodné podnikání a nízké daně

S penězi daňových poplatníků musí stát hospodařit odpovědně. Česká ekonomika bude růst zdravě a dlouhodobě jedině tehdy, pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet, přestane vyhazovat peníze na splácení úroků, omezí zbytečné přerozdělování našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Díky takovému jednání bude dostatek peněz na investice do dopravní infrastruktury, bezpečnosti či kvalitního školství. Poctiví podnikatelé nemohou být trestáni za neschopnost státu dobře vybírat daně.

Více svobody místo neustálých kontrol

Městské a obecní úřady musejí fungovat efektivně, levně a vstřícně k občanům. Úkolem státu je koordinovat a organizovat reformy, které povedou k levnější a efektivnější veřejné správě. Soukromí občanů nesmí stát narušovat zbytečnými nařízeními a ani jim jinak bezdůvodně komplikovat život.

Sebevědomá země s vlastním názorem

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajištění bezpečnosti země a jejího ekonomického rozvoje. Základem musí zůstat vyvážená „západní“ orientace na „atlantickou“ (NATO), „evropskou“ (EU) a „sousedskou“ politiku. Odmítáme proto snahy vlády o zásadní revizi dlouhodobé zahraniční politiky, na které vždy panovala shoda napříč politickým spektrem. Podstatným faktorem rozvoje je také aktivní ekonomická diplomacie a účinná obrana našich národních zájmů, zejména v Evropské unii.