Evropa potřebuje zvýšit vojenskou výrobu, ale VOP je ve ztrátě. To je neobvyklé

19. prosince 2023
Evropa potřebuje zvýšit vojenskou výrobu, ale VOP je ve ztrátě. To je neobvyklé

(www.securitymagazin.cz) K napjaté situaci ve státním podniku VOP CZ se pro Security Magazín vyjádřil také poslanec Stanislav Blaha (ODS). Pozastavil se zejména nad tím, že zatímco poptávka po produktech obranného průmyslu v Evropě roste, státní zbrojovka se opět, a vlastně jako jediná, propadá do ztráty: „...podnik se tomu zjevně stále nedokáže přizpůsobit. I to potvrzuje, že změna je nutná,“ řekl v rozhovoru.

Souhlasíte s rozhodnutím ministryně obrany Jany Černochové odvolat ředitele státního podniku VOP CZ Marka Špoka? Jak hodnotíte podle dosavadních informací jeho výsledky ve vedení podniku?

Jmenovat a odvolat ředitele VOP je plně v kompetenci ministryně obrany. Ve veřejném prostoru se delší dobu objevovaly informace, že situace ve VOP není úplně příznivá, a to jak po stránce hospodářské, tak ale i směrem k zaměstnancům. Pokud se v jakékoliv organizaci nakumulují tyto problémy, pak je odvolání a výměna vedení zcela logickým krokem. V tomto případě s postupem paní ministryně Černochové souhlasím.

Výsledky pana Špoka za jeho krátké a již druhé působení v čele VOP nelze hodnotit úplně kladně. Hospodaření vypadá, že bude opět ztrátové, což je pro zbrojní závod v době, kdy se v Evropě hledá jakákoliv možnost, která povede ke zvýšení vojenské výroby, přinejmenším neobvyklé. Každá evropská zbrojovka hledá kapacity, kde může a tento podnik se tomu zjevně stále nedokáže přizpůsobit. I to potvrzuje, že změna je nutná.

Ministryně obrany Jana Černochová na 35. schůzi výboru uvedla, že projekt CV90 a další vyžadují ekonomicky a personálně stabilní podnik. Projekt CV90 ovšem již běží. Lze doufat ve stabilizaci podniku v žádoucím časovém horizontu?

Pevně věřím, že nové vedení podniku si plně uvědomuje význam tohoto závazku a udělá všechno proto, aby byl podnik stabilizován, a nedošlo tak k ohrožení či zpoždění projektu CV90. Jedná se o opravdu strategickou zakázku, na kterou AČR čeká více než 10 let a VOP je v ní v rámci domácího vojenského průmyslu klíčový prvek. I tento fakt musí nutně podnik posunout jak technicky, odborně, tak ale i ekonomicky.

Jsem přesvědčen, že ke stabilizaci podniku a plnění úkolů v rámci projektu CV90 dojde v co nejkratší možné době. Pokud by se ukázalo, že by podnik ani toto nezvládl, už to nebude jen o otázce ředitele, ale o celém fungování podniku, zejména jeho konkurenceschopnosti a životaschopnosti. Ale to je opravdu ten nejčernější scénář, který dle mého názoru nenastane.

VOP CZ se po loňském nepatrném zisku podle informací, které zazněly na výboru, opět propadne do mnohamilionové ztráty. Ministryně obrany rovněž zmínila přetrvávající nervozitu mezi zaměstnanci státního podniku. Zmíněna byla potřeba změn, restrukturalizace. Můžete obecně naznačit svou představu, jak by měl podnik nadále fungovat?

Svoji představu, jak by měl podnik fungovat, jsem nastínil již v odpovědích výše. Nicméně je asi na místě si položit otázku, proč je jedna zbrojovka ve ztrátě, tedy státní VOP, a druhá zbrojovka obdobného zaměření i výrobních kapacit rozšiřuje svoji výrobu a vytváří rekordní zisky. Tím mám na mysli zbrojovku Excalibur Army ze skupiny CSG.

Ale zpět k otázce, jak by měl podnik nadále fungovat. Primárně jako strategický podnik pro AČR, aby v případě potřeby nebyla veškerá technika a její opravy závislé jen na soukromém dodavateli. Věřím, že projekt CV90 nastartuje podnik tímto směrem. Dále tu máme také nutnou vojenskou podporu Ukrajině, kde to vypadá, že v nejbližších měsících válečný konflikt neskončí. Podnik je stále schopen opravovat původní sovětskou techniku, a pokud je mi známo, VOP podepsal v letošním roce memorandum o spolupráci s ukrajinskou stranou na opravy tanků. Takže to ukazuje, že podnik rozhodně potenciál má.

Podnik má bezesporu obrovskou technickou a výrobní základnu, která musí být efektivně využita ve prospěch potřeb státu.

Očekáváte, že na konci ledna 2024, kdy by měl být k dispozici výstup z probíhající veřejnosprávní kontroly ve VOP CZ, dostanete odpovědi na všechny otázky, které k tématu na výboru zazněly? Specificky například o roli pana náměstka Šulce v cenotvorbě na dílenská vozidla v rámci zakázky na CV90?

Smyslem kontroly MO by mělo být primárně nalezení problematických míst v řízení a fungování podniku. Pokud by kontrola na všechny otázky odpovědi nepřinesla, pak se musíme ptát dále. Jedná se o státní podnik strategického významu, který musí být na prvním místě funkční a efektivní co se plnění úkolů k obraně ČR týče.

Rozhovor vyšel v Security Magazínu.

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení