25. listopadu 2014

Prohlášení k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů

Ze složení Rady ÚSTR a současné vládní koalice je zjevné, že nemají zájem na důkladném vyrovnání s totalitní minulostí. Po nezákonném odvolání vedení Ústavu pro studium totalitních režimů, jak rozhodl soud první instance, pokračuje viditelná snaha o zabránění přístupu k archivům Státní bezpečnosti, včetně 32 miliónů stránek digitalizovaných archiválií.

Vedení ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek nadále pokračuje ve snaze o nezákonný převod digitalizace z ÚSTR na Archiv bezpečnostních složek. Na základě politického zadání by tak byl zlikvidován důležitý funkční celek ústavu, digitalizace, jehož produktivita již dnes poklesla na 10 %.

Vedení ÚSTR chce zneužít navýšení rozpočtu, které projednalo s ministrem financí Andrejem Babišem, aby se zbavilo kvalifikovaných dlouholetých zaměstnanců ÚSTR. Andrej Babiš si tak za 20 milionů korun kupuje loajalitu ABS.

Vedení ÚSTR i Archivu bezpečnostních složek doslova tuneluje zákon č. 181/2007 Sb., kterým byly obě instituce zřízeny a připravuje odtržení archivu a de facto zrušení ÚSTR, jehož původní smysl bude zcela vyprázdněn.

Miroslava Němcová

poslankyně
předsedkyně mandátového a imunitního výboru