21. října 2014

Stopku StBákům ve vládě projedná Senát. Výbor už souhlasil

Senát by už zítra měl projednat změnu související se služebním zákonem, která má potvrdit zákaz působení prominentů bývalého totalitního režimu Československa v demokratické vládě. Pozměňovací návrh senátora občanských demokratů Miloše Vystrčila již schválil příslušný výbor horní komory Parlamentu.„Hned po roce 1989 se společnost shodla na tom, že o právech a povinnostech svobodných občanů by už nikdy neměli rozhodovat lidé, které byli členy nebo aktivními spolupracovníky politických a represivních orgánů minulého režimu. Pokud má být smysl zákona zachován a já rozhodně tvrdím, že zachován být má, pak se toto zcela správné omezení musí vztahovat zejména na ministry a jejich náměstky, kteří disponují největšími pravomocemi,“ zdůrazňuje Miloš Vystrčil, místopředseda senátorského klubu ODS.

Ze současného návrhu zákona o státní službě vyplývá, že ministr ani jeho náměstek není tzv. ‚představeným‘ ve smyslu zákona. Jsou jimi ale vlastně všichni jeho podřízení v řídících funkcích, kteří však mohou rozhodovat de facto jen v tom rozsahu, v jakém jim ministr dá prostor. Návrh Miloše Vystrčila proto tento nelogický rozpor v zákoně o státní službě narovnává.