Otáčíme EU správným směrem, zdůrazňuje ODS

9. dubna 2014
Otáčíme EU správným směrem, zdůrazňuje ODS

Občanská demokratická strana dnes představila svůj program pro volby do Evropského parlamentu. „Občanští demokraté chtějí Evropskou unii aktivně měnit. Program ‚Otáčíme EU správným směrem‘ symbolizuje náš aktivní a pozitivní přístup k EU a unijní politice,“ zdůrazňuje Petr Fiala, předseda ODS.

ODS prosazuje především vyjednání výjimky z povinnosti nahradit korunu eurem, zlevnění a posílení stabilní energetiky na evropské úrovni nebo zjednodušení čerpání evropských peněz. Celý program ODS pro volby do Evropského parlamentu je ke stažení na www.ods.cz

„Deset let se o Občanské demokratické straně mluvilo jako o straně euroskeptiků. Dnes naše teze opakují prakticky všichni. Ale nedokáží podle nich jednat a hájit zájmy českých občanů. Měli jsme a máme v evropských otázkách pravdu, proto nemusíme naši politiku měnit,“ vysvětluje Petr Fiala a dodává, že v takovém přístupu ODS není sama. Před třemi týdny Petr Fiala diskutoval společnou politiku v EU například s Davidem Cameronem, předsedou vládních britských konzervativců, a s dalšími 14 partnerskými stranami na summitu Evropských konzervativců a reformistů.

Občanští demokraté před týdnem začali sbírat podpisy pod Petici pro korunu. Ta volá po tom, aby Česká republika nemusela zavést euro. Podobnou výjimku si vyjednalo Dánsko nebo Velká Británie. „Pod petici se za jediný týden podepsalo přes deset tisíc lidí,“ konstatuje Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS a jednička kandidátky do Evropského parlamentu. „Přijmout euro dnes znamená například to, že bychom museli ručit a platit za dluhy rozpočtově nezodpovědných zemí. Vyhlašovat v takové situaci brzký vstup do eurozóny bez souhlasu občanů by bylo arogancí moci,“ dodává Zahradil.

K hlavním prioritám ODS v evropské politice patří také udržení spolehlivé energetiky a zajištění levných energií pro občany. “Stále častěji dochází kvůli nerozumně dotovaným obnovitelným zdrojům k vyhroceným situacím způsobeným nadměrnými toky elektřiny z oblasti severního Německa na jih Evropy. Stále častěji tak hrozí blackout, tedy totální přetížení a výpadek sítě,“ upozorňuje Evžen Tošenovský, místopředseda ODS a dvojka kandidátky do Evropského parlamentu. „Ukrajina také znovu vyhrotila problém s diverzifikací importních tras zemního plynu a ropy, což si vyžádá těžko představitelné investice. Počítá se až s bilionem eur!“ říká Tošenovský.

Trojka kandidátky do Evropského parlamentu a bývalá centrální bankéřka Eva Zamrazilová upozorňuje na konstrukční vady projektu společné evropské měny. „Se společnou měnou by se ekonomice dařilo hůř než dnes, protože zatím nemáme vyrovnané veřejné finance, pružný trh práce a produktivitu práce srovnatelnou s nejvyspělejšími evropskými zeměmi. Navíc bychom museli přispívat z našich veřejných financí do společných záchranných fondů podstatně více než dnes. Společná evropská dluhová bažina by velmi brzy pohltila i nás,“ dodává Zamrazilová.

ODS zastává názor, že naše země musí být v EU aktivní a své členství se musí snažit maximálně zúročit. „V současné době se rozhoduje o pravidlech čerpání evropských peněz. Pravidla je třeba zásadně zjednodušit a ODS má pro tento krok konkrétní připomínky a doporučení. Na rozdíl od ostatních jsme si totiž vědomi skutečnosti, že systém evropských dotací v mnoha případech pokřivuje trh a může se stát ideálním prostředím pro korupční jednání,“ vysvětluje Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu a čtyřka na kandidátce ODS. „Proto chceme zkvalitnit výběr projektů a posílit a sjednotit jejich kontrolu,“ uzavírá Vlasák.

dokument: pdf