ODS změní pravidla pro přijímání darů

7. dubna 2014
ODS změní pravidla pro přijímání darů

Občanští demokraté změní svá pravidla pro přijímání darů. Nový předseda strany Petr Fiala oznámil, že ODS pod jeho vedením zřídí transparentní účet a zváží zpřísnění pravidel pro přijímání darů nad pět set tisíc korun.

 
„Pokud chceme být přesvědčiví v naší politice, musíme my sami nejprve hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a mít jasná pravidla pro své příjmy a výdaje,“ zdůraznil Petr Fiala s tím, že se s dárci bude chtít osobně veřejně setkávat.
 
V dubnu 2013 obdržela Občanská demokratická strana bezhotovostním převodem na základě platné darovací smlouvy dar od Sabiny Gajarské. Identita dárkyně byla dvakrát verifikována a vše proběhlo v souladu se zákonem. Žádná česká politická strana nemá možnost zjišťovat majetkové poměry občanů a ODS nebude žádným způsobem prověřovat, regulovat a kontrolovat či hodnotit majetek a rodinné poměry kohokoliv.
 
„Považuji za nutné postavit se na obranu dárkyně. Není možné předpojatě poškozovat kohokoliv tím, že budou na veřejnosti zveřejňovány tak detailní podrobnosti soukromí, jako jsou osobní fotografie, jména, data a majetkové poměry soukromé osoby jen proto, že dala dar politické straně,“ vysvětluje Petr Fiala.
 
„Ač jsem v té době nestál v čele ODS ani jsem nebyl jejím členem, rozhodl jsem se, že celou částku do dvou týdnů vrátíme zpět na účet, ze kterého dar poslala, abychom oslabili mediální tlak na osobu paní dárkyně a odstranili veškeré pochybnosti, které o financování ODS na veřejnosti vznikly,“ dodává Petr Fiala.
 
ODS si váží a děkuje všem svým dárcům a podporovatelům, kteří vědí, že ODS jim oplátkou může nabídnout pouze dobrou pravicovou politiku.

Štítky:
tisková zpráva ODS