Nadstranická strategická komunikace je nezbytná pro udržení demokratických hodnot, shodli se účastníci konference o komunikaci státu

24. června 2024
Nadstranická strategická komunikace je nezbytná pro udržení demokratických hodnot, shodli se účastníci konference o komunikaci státu

V pondělí 24. června proběhla pod záštitou předsedy výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Evy Decroix konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost. Hodnoty ve společnosti – otázka státu a/nebo společnosti?“ Diskutovalo se o nezbytnosti strategické komunikace pro občanskou společnost, rizicích její absence či politizace a o koordinaci mezi státem a občanskou společností. Všichni účastníci se jednomyslně shodli, že efektivní strategická komunikace musí být nadstranická a autentická, a je zcela klíčová pro udržení demokratických hodnot, posílení důvěry občanů ve státní instituce a prevenci šíření dezinformací. Akce se zúčastnili se také zástupci neziskového sektoru, médií a armády.

„Mnoho z nás se domnívá, že potřeba strategické komunikace je všeobecně přijímaná. Bohužel tomu tak není, a je proto velkým úspěchem, že se vláda tímto tématem začala zabývat a roli koordinátora strategické komunikace vytvořila. Podpora vlády a premiéra je totiž klíčová, i přes to, že strategická komunikace je nadstranickou otázkou. Co mě také velmi těší je, že se pondělní konference zúčastnilo velké množství neziskových organizací, které reprezentují hodnoty jako je porozumění, empatie a soucit. Právě oni jsou živoucím příkladem strategické komunikace, která funguje dlouhá léta a osvědčuje se,“ uvedla Eva Decroix, předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí.

„Strategická komunikace by měla být vytvořena, vedena a podporována vládou, ale pro její úspěch musí být nadstranická a nesmí se týkat témat, která jsou předmětem souboje mezi opozicí a koalicí. Neměly by to být kampaně za přijímané zákony. Pochopení a přijetí ze strany opozice je v tomto případě klíčové. Strategická komunikace totiž není prováděna za vládní koalici, ale za stát jako celek. Úloha vládního koordinátora bude naprosto nezastupitelná a nebude jednoduchá, zejména při hledání konsenzu a pochopení. Problém spočívá nejen mezi politiky, ale i mezi odborníky a veřejností, kdy každý vychází ze své vlastní zkušenosti a není shoda na definici nebo přístupu k pojmům a hodnotám státu,“ doplnil Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost.

Akce se kromě poslanců Pavla Žáčka a Evy Decroix zúčastnil také vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn a Nikola Nekvindová z Oddělení strategické komunikace Ministerstva zahraničí. Z řad neziskových, občanských organizací a armády se akce zúčastnil Mikuláš Kroupa (Post Bellum / Paměť národa), Kamil Nedvědický (Ústav pro studium totalitních režimů), Martin Slávik (občanské sdružení Living Memory), Nikoleta Nemečkayová (Asociace pro mezinárodní otázky), Andrea Michalcová (Centrum pro informovanou společnost), Vendula Menšíková (Síť na ochranu demokracie), Jiří Škvor (Charita České republiky), David Klimeš (Nadační fond nezávislé žurnalistiky), Barbora Trojak (Junák – český skaut), Bára Stárek (Díky, že můžem), Adriana Černá (Člověk v tísni), Martin Buchtík (STEM: Ústav empirických výzkumů) a Ivo Zelinka (91. skupina informačního boje).

Eva Decroix

místopředsedkyně strany
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
krajská zastupitelka
předsedkyně regionálního sdružení
členka oblastní rady

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek