19. října 2023

Předseda Senátu Vystrčil zahájil pracovní cestu do Německa, v Berlíně se setkal s šéfy německého parlamentu

(www.senat.cz) Předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil zahájil zahraniční cestu do Německa. Společně s místopředsedkyní Jitkou Seitlovou a senátory Hynkem Hanzou a Ladislavem Faktorem se dnes setkal s oběma šéfy německého parlamentu Bärbel Bas i Peterem Tschentscherem, společně mluvili mj. o vzájemné bilaterální spolupráci především přeshraniční, ale také na úrovní orgánů obou parlamentů, a obraně demokratických hodnot doma i ve světě. Jednal také s dalšími německými ústavními činiteli, setkal se se zástupci neziskového sektory i českými krajany a položil základní kámen nového návštěvnického centra Spolkové rady.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil k zahraniční cestě uvedl: „Cílem naší návštěvy je diskutovat s našimi německými partnery z obou komor Parlamentu – Spolkové rady i Spolkového sněmu o obraně společných demokratických hodnot, současné mezinárodní politické situaci, především o podpoře Ukrajiny a Izraele, ale i výsledků voleb v Polsku a na Slovenku, a situaci v Národním Karabachu a na Taiwanu. Další diskutovaná témata se týkala bilaterální spolupráce, ať už hospodářské spolupráce, migrace nebo kontrol na společných hranicích.“

Předseda horní komory Parlamentu jednal s předsedkyní Spolkového sněmu Bärbel Bas, se kterou probírali možnosti bilaterální meziparlamentní spolupráce zejména na úrovni výborů. Zazněly rovněž komentáře aktuálního mezinárodního dění, mj. v Izraeli a na Ukrajině. Probírali také pohraniční kontroly a výměnu informací, investice v Drážďanech a těžbu lithia. S předsedkyní Bas se předseda Vystrčil znova uvidí příští týden v Praze na summitu Krymské platformy.

S vládním zmocněncem pro východní Německo Carstenem Schneiderem probíral předseda Vystrčil téma energetiky, LNG terminálů v Německu a solidarity v dodávkách s ČR. Dále se diskutovalo o těžbě lithia a výrobě čipů, zmíněna byla důležitost spolupráce v těchto oborech, která může vést k vytvoření nových řetězců a zvýšení tak soběstačnosti i strategické bezpečnosti Evropy.

Setkání s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Spolkového sněmu Antonem Hofreierem se vedlo v přátelském duchu a ocenění česko-německých vztahů, které jsou dlouhodobě na vysoké úrovni. Zástupci českého i německého parlamentu probírali témata rozšíření EU např. o země Západního Balkánu či Ukrajinu a Moldavsko, názor na Visegrádskou skupinu, pomoc Ukrajině a zároveň důležitost setrvání v její podpoře.

V rámci prvního dne návštěvy německé metropole se senátní delegace zúčastnila zahájení ceremoniálu položení základního kamene nového návštěvnického centra Spolkové rady za účasti jejího předsedy Petera Tschentschera, se kterým diskutovala o tom, jak rada funguje, komunikaci směrem k veřejnosti a možnostech příhraniční spolupráce. Rovněž se delegace setkala se zástupci think-tanků působících v Německu, se kterými diskutovala o nejdůležitějších tématech česko-německých vztahů, včetně nové průmyslové politiky a roli státu, a dále o současné německé politice a pohledu Německa na Českou republiku. Na závěr dne se předseda Senátu setkal s českými krajany, se kterými mj. debatoval o posilování odolnosti demokracie jako úkolu pro česko-německé vztahy.