29. září 2023

Politika ústupků se nevyplácí, shodli se na tom řečníci u připomínkové akce k 85. výročí Mnichovské dohody

(www.senat.cz) ​​​​​​​Český Senát si připomíná 85. výročí od podpisu Mnichovské dohody. V Zeleném salonku v Kolovratském paláci, kde byla tehdejší československá vláda seznámena se zněním dohody, se dnes dopoledne sešli zástupci Senátu, velvyslanci Francie, Německa a Velké Británie a Severního Irska, historikové i studenti. Řečníci se shodli na tom, že diktátorům se nesmí ustupovat a že politika ústupků se nevyplácí. Akci zahájil předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil. Projevy pak přednesli emeritní předsedové Senátu Petr Pithart a Přemysl Sobotka.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil přivítal hosty v Zeleném salonku a připomněl jeho symbolický význam. „U těchto výročí nesmíme zapomenout na to, co jsme prožili a jaké to mělo důsledky, abychom tyto chyby neopakovali a poučili se z nich. Politika ústupků vůči autoritářským režimům nevede k ničemu jinému než k tragédiím a k neřešení konfliktů, které se objevují,“ uvedl Vystrčil důvody, proč je důležité si Mnichovskou dohodu připomínat.

Emeritní předseda Senátu Přemysl Sobotka ve svém projevu řekl, že poučení z Mnichovské dohody musí být připomenuto v kontextu s válkou na Ukrajině. „Žádný mír zničením Československa nebyl zajištěn, proto nesmí demokracie nikdy ustupovat diktátorům. Válka na Ukrajině znovu testuje civilizovaný svět a já se teď obávám, aby se tzv. mírotvorci nepokusili o podobnou smlouvu na Ukrajině,“ dodal Sobotka.

Bývalý předseda Senátu Petr Pithart ve svém projevu připomněl události konce září 1938: „Hovoříme o ultimátu, které bylo prezidentem Benešem tajně objednáno. O tom už dnes nemůže být žádného sporu, nakolik je vše bohatě zdokumentováno. Takže 29. září 1939 dohodly velmoci v Mnichově už jen technické detaily zabírání území, v první větě dohody jsou slova: ´se zřetelem k dohodě, již bylo … v zásadě docíleno´. Máme ta slova, v kopii, díky kolegovi Sobotkovi, vystavena ve skřínce na chodbě před Zeleným salónkem v Kolovratském paláci. Je s podivem, že si těch slov málokdo všímá. Třeba doříci, že Hitler si vzal víc území, než mu Beneš tajně nabídl. Ale to už byl jen detail. Rozhodla ochota podrobit se bez boje.“

Vzpomínkovému setkání v Zeleném salonku předcházela pracovní snídaně, jejímž tématem bylo mimo jiné to, co si můžeme z historických událostí v souvislosti s uzavřením Mnichovské dohody vzít jako důležité poselství či sdělení platné i pro dnešní dobu a život.

Do diskuse se zapojili také velvyslanci těch zemí, které v roce 1938 Mnichovskou dohodu podepsali – za Francii Alexis Dutertre, za Velkou Británii a Severní Irsko Matthew Field a za Německo Andreas Künne. Vzpomínkové akce se zúčastnili i senátoři Jiří Růžička, Marek Hilšer, Daniela Kovářová, Zdeněk Nytra, Miroslav Plevný a Jan Tecl. Přizváni byli i historikové a ředitelé paměťových institucí a studenti se zájmem o historii.