Poslední schůze Senátu ve 13. funkčním období: hodnotící zpráva předsedy horní parlamentní komory a návrh na zástupce ombudsmana
12. října 2022

Poslední schůze Senátu ve 13. funkčním období: hodnotící zpráva předsedy horní parlamentní komory a návrh na zástupce ombudsmana

(www.senat.cz) Plénum Senátu se dnes sešlo na své poslední schůzi ve 13. funkčním období. Součástí programu byla tak i tradiční Zpráva předsedy horní parlamentní komory o činnosti Senátu v tomto období. Předseda Vystrčil zmínil významné milníky, které lemovaly uplynulé dvouleté funkční období, a zaměřil se na role Senátu: kontrolní a opravné, roli ochránce Ústavy, svobody a demokracie a roli společenskou. V rámci 30. schůze Senátu byl také plénem navržen na zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém projevu zmínil jak shrnující analytickou činnost Senátu v uplynulém období, tak významné události, které horní parlamentní komora iniciovala. Na závěr dodal i přání do dalšího fungování Senátu: „Na závěr nám všem přeji, abychom dokázali i v tom dalším funkčním období, které je před námi, obstát, abychom dokázali dál se chovat odvážně, pokud možno nepopulisticky, způsobem, který může být pro ostatní vzorem, byť za to vždy nebudeme chváleni. Abychom si šli za svým, abychom nelhali, nekradli, abychom se nebáli, abychom tím nejlepším způsobem navázali na tradice první republiky, abychom třeba nějaké tradice i vytvořili. Aby si jednou někdo, kdo bude mluvit o českém Senátu, řekl: ´Jo, český Senát, to je aspoň instituce! To jsou lidé, kteří nedělají věci sami pro sebe. Ti pochopili, že když je někdo politikem, má sloužit.´ Protože politika, přátelé, politika je služba.“

Celý textový přepis Zprávy předsedy Senátu o činnosti horní komory za 13. funkční období naleznete na webových stránkách Senátu.

Senát zároveň na své v pořadí 30. schůzi navrhl v tajné volbě kandidáta na zástupce Veřejného ochránce práv - Víta Alexandra Schorma (navržen senátorkami Miluší Horskou a Adélou Šípovou a senátory Rostislavem Koštialem a Janem Sobotkou), kterého postoupí Poslanecké sněmovně.