Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci krajského soudu v Ostravě
3. března 2016

Jana Fischerová: Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci krajského soudu v Ostravě

Ústní interpelace poslankyně Jany Fischerové na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci krajského soudu v Ostravě.

 
Jana Fischerová:
 
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já tedy se obrátím svými slovy na nepřítomného pana ministra spravedlnosti Pelikána.
 
Vážený pane ministře. Bylo to 21. ledna tohoto roku, kdy byla projednávána na plénu Sněmovny interpelace, byl to sněmovní tisk 673, který jsem podala. Se svojí odpovědí od vás jsem tedy nebyla spokojena, a proto ještě znovu se na vás obracím dnes. Protože co mně bylo vašimi ústy zodpovězeno. Souhlasil jste s mými argumenty. Tehdy v lednu jste řekl, že způsob, jakým jsou přidělovány incidenční spory v rámci insolvenčního řízení na Krajském soudu v Ostravě, jste označil za dosti originální způsob. 
 
Dále jste řekl, že máte s touto metodou problém a že soudu nesvědčí prostor pro libovůli a jakákoli netransparentnost. Zkrátka jste tehdy také řekl, že nelze řídit soud jako firmu. Dále jste také poslancům sdělil, že vaše pravomoci v oblasti rozvrhů jsou v této oblasti takřka žádné. Jedinou možností je kárná žaloba, která však podle vás nemá naději na úspěch.
 
Ale já vám chci ještě sdělit, pane ministře, že mě navštívila mezitím na vlastní žádost paní předsedkyně Krajského soudu v Ostravě. A protože mi dala další podklady, kterými se na mě obrátila, tak já se obracím zase potažmo na vás a chci, abyste přesto na to reagoval. A jsou tam možnosti buď posílení personálního složení na Krajském soudu v Ostravě, anebo podněty, které byly na vás požádány paní předsedkyní. Ptám se vás tedy, pane ministře, co hodláte v této věci udělat. Prosím konkrétně. Máte na to kompetence.
 
Děkuji.
 
 
 

Ing. Jana Fischerová, CSc.
poslankyně PČR
krajská zastupitelka
zastupitelka

Více o autorovi